Lataa PDF

Viimeisin päivitys 03/2016
Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä)
Sivumäärä (tämä sivu
mukaan lukien)
Hakija
Mod.014
EU-TAVARAMERKIN MENETTÄMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS
Tunnistenumero
useita hakijoita
Tunnistenumero
useita edustajia
Nimi (oikeushenkilö tai
luonnollinen henkilö)
Oikeushenkilön oikeusmuoto
Puhelin, faksi, sähköposti
Osoite
Katuosoite ja kadunnumero
Kaupunki ja postinumero
Maa
Postiosoite
(jos muu kuin edellä)
Kansallisuus
Edustaja
Nimi
Puhelin, faksi, sähköposti
Osoite
Katuosoite ja kadunnumero
Kaupunki ja postinumero
Maa
Postiosoite
(jos muu kuin edellä)
Edustaja on
oikeusalan toimija
ammattimainen edustaja
Hakemisen kohteena oleva EU-tavaramerkki
EU-tavaramerkki nro
edustajien ryhmittymä
Vastaanotettu (PP/KK/VVVV)
Kansainvälisen
rekisteröinnin nro
EU-tavaramerkin
haltijan
nimi ja osoite
työntekijä
/
/
Peruuttamismenettelyjen ES DE EN FR
kieli
IT
Hakemuksen laajuus
kohdistuu kaikkiin kyseiseen rekisteröintiin sisältyviin tavaroihin ja palveluihin
kohdistuu osaan kyseiseen rekisteröintiin sisältyvistä tavaroista ja palveluista, jotka ovat:
lisälehti
Maksu
Yhteensä
630 €
Käyttötili EUIPO:ssa
Allekirjoitus
Nimi
Tilinumero
En halua EUIPO:n tiliäni käytettävän
Allekirjoitus
Siirto EUIPO:n tilille
#TM014FI
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Siirron päivämäärä (PP/KK/VVVV)
/
/
sivunumero
1
/
EU-TAVARAMERKIN MENETTÄMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS
PERUSTEET
Menettäminen
Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohta – viiden vuoden yhtäjaksoisen ajan kuluessa EUtavaramerkkiä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön
Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta – EU-tavaramerkistä on tullut elinkeinotoiminnassa
yleisesti käytetty nimitys
Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan c alakohta – EU-tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi
Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 73 artikla – EU-EU-yhteistavaramerkkiin liittyvät erityiset perusteet
Perustelut
lisälehti
sivunumero
/