Jäähallin myynti-ilmoitus 2017

ILMOITUS
MYYTÄVÄNÄ KUUSAMOSSA
TEKOJÄÄRADAN PRESSUHALLI JA SEN KYLMÄLAITTEISTO
Kuusamon kaupunki myy Kuusamon keskustassa sijaitsevan tekojään pressuhallin ja
sen kylmälaitteiston
Pressuhalli sijaitsee osoitteessa Kitkantie 42, 93600 Kuusamo ja se on asennettu paikoilleen
vuonna 1990.
Pressuhallin koko on 39 * 68,3 metriä ja sen sisäkorkeus on 10,2 ja reunakorkeus 5 metriä. Halli
on Best-Hall Oy:n valmistama ja siinä on tuplapressukatto. Laskennallinen lumikuorma on 1,8
kN/m², ulkopuolinen rakennetarkastelu tehty vuonna 2007. Pressuhalli sisältää kehärakenteet,
pressun ja sisäpuolisen tekniikan (valaistukset, ilmavaihto, kuivain, lämmityslaitteet).
Kaupunki järjestää kohteeseen vaihtolavat, johon ostajan on lajiteltava jätteet myyjän ohjeiden
mukaan. Myyjä purkaa betoniperustukset, pohjalaatan ja muut maanalaiset rakenteet.
Suomen Tekojää Oy:n asentama kylmälaitteisto on uusittu vuonna 2006 ja sen suunniteltu teho
on 2*150 kW. Laitteistoa on huollettu ja korjattu Suomen Tekojää Oy:n toimesta. Tarkempia
tietoja laitteistoista antaa Timo Mansikkaviita / Suomen Tekojää Oy (0400 654 000,
[email protected]).
Ostaja purkaa pressuhallin kustannuksellaan ja siirtää sen pois toukokuun loppuun 2017
mennessä. Kylmälaitteisto puretaan myyjän toimesta, siirto ostajan toimesta toukokuun 2017
loppuun mennessä.
Purku- ja meluluvan hakee myyjä, purkamisen vastaava työnjohtaja tulee nimetä ostajan
toimesta.
Tarjouksen jättäminen
Osatarjouksen voi jättää erikseen hallista ja/tai kylmälaitteistosta.
Tarjous tulee jättää 17.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kuusamon kaupunki / Yhdyskuntatekniikan toimiala
Anne-Kaisa Olva
Keskuskuja 6, PL 9
93601 Kuusamo
Tarjouskuoreen merkintä “Pressuhallin ja kylmälaitteiston ostotarjous”.
Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.
Mikäli uuden monitoimihallin investointi ei lähde liikkeelle, hallia ja kylmälaitteistoa ei myydä.
Kaupunki tekee myyntipäätöksen, kun uuden monitoimihallin rakentamisen edellyttämät
rahoitus- ja urakkapäätökset ovat valmiit (huhtikuun loppu - toukokuun alku 2017).
Lisätiedot / kohteeseen tutustuminen
- rakennuttajainsinööri Jyrki Oikarinen puh. 040 028 6060
- kiinteistöpäällikkö Anne-Kaisa Olva puh. 040 543 3044
Kohteesta löytyy tietoa tarjousaikana Kuusamon kaupungin www-sivuilta (www.kuusamo.fi)
Kuusamon kaupunki
Yhdyskuntatekniikan toimiala