Sosiaali- ja terveysministeriö

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden
hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.
Viimeistään
28.10.2016
Organisaation/henkilön nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö / Mikko Kuusela
Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten
ja ohjeiden luonnoksesta.
Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
ja kopiona osoitteeseen tiia.hartikainen(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 28.10.2016.
Ohjeita taulukkoa täytettäessä:
•
•
Riville 1 kirjataan yleiset kommentit lausunnosta
Ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään kohta (kohdan numero ja/tai sivunumero),
jota kommentoidaan.
Lisätietoja:
Lisätietoja antavat johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, puhelin 010 831 5263, sähköposti
erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi sekä apulaisjohtaja Marja Nykänen, puhelin 010 831 5247,
sähköposti marja.nykanen(at)finanssivalvonta.fi.
Viittaus
Yleiset kommentit
4.1 (3)
Kommentit
Perustelut/Uusi muotoilu
Lausunnolla oleva määräys- ja ohjekokoelma sisältää sekä kumottavissa tai jo
kumotuissa määräyksissä ja ohjeissa olleita asiakokonaisuuksia sekä joitain uusia
osa-alueita. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) toteaa, että lausunnoilla olevat
määräykset ja ohjeet muodostavat aikaisempaa selkeämmän ja täsmällisemmän
kokonaisuuden. Erityisesti eri tahojen vastuita, kuten hallituksen roolia, on
selkeytetty.
Kohdassa lienee väärä viittaus.
3->2?
n
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden
hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.
4.1 (3) ja (9)
7.2 (15)
13.2
15 (5)
14, 15, 16 ja 18
17.5
STM toteaa, että koulutus voinee olla myös joidenkin muiden tahojen järjestämää
kuin näissä kohdissa mainittujen.
STM esittää harkittavaksi, voisiko sanan ”fyysiset” korvata jollain muulla.
Kohdassa vaikuttaisi olevan päällekkäisyyksiä jäljellä jäävien määräyksin ja ohjeiden
kanssa.
Kohdassa lienee väärä viittaus.
Viimeistään
28.10.2016
Voisiko nykyisin voimassa olevan määräys- ja
ohjekokoelman kohdan 10.1 kumota kokonaisuudessaan
ja mahdollisesti siirtää lausunnoilla olevaan kokoelmaan
kaiken tarpeellisen sääntelyn?
3->4?
Jotkut määräys- ja ohjekokoelman kohdat eivät vastaa kovin hyvin otsikkoa
’Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto’. Erityisesti tällaisia ovat kohdat 14, 15, 16 ja 18.
Comply or explain -periaatetta ei tulisi ottaa käyttöön kansallisessa
Kohta 17.5 tulee poistaa.
sääntelykehikossa. Ohjeiden asema tulee olla selkeän ohjeellinen ja kyseinen
periaate käytännössä lähentää ohjeita määräyksien suuntaan.