Valtakirjamalli pdf

VALTAKIRJA
Valtuutan _________________________________ käyttämään puhe- ja äänivaltaani
____._____.20____ pidettävässä ____________________________tiekunnan kokouksessa
Paikka ja aika
__________________ ____.____.20____
Allekirjoitus
____________________________
Nimen selvennys