Maakunnan kokonaisturvallisuus - Pohjois

Maakunnan
kokonaisturvallisuus
Pelastuslaitos uudistuksessa
Jukka Koponen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluverkko
Onnettomuuksien ehkäisy, ensihoito, pelastustoiminta ja varautuminen
Pelastuslaitos numeroina v. 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
292 päätoimista työntekijää
500 sivutoimista työntekijää
100 sopimuspalokuntalaista
37.219 ihmistä valistus- ja
koulutustilaisuuksissa
26.023 ensihoitotehtävää
1.117 ensivastetehtävää
5.322 pelastustehtävää
29 paloasemaa
8 sopimuspalokuntaa
160 ajoneuvoa
45 alusta ja venettä
20 mönkijää ja moottorikelkkaa
135 perävaunua ja traileria
11:00 min. toimintavalmiusaika
5 pelastajaa/hälytys (ka.)
Pelastustoimen ja maakunnan varautuminen
Maakunta
Pelastuslaitoksen
varautuminen
Soten
varautuminen
Muiden
toimialojen
varautuminen
Kunnat
Muut toimijat
Kunnan
varautuminen
Elinkeinoelämän
viranomaisten ja
järjestöjen
varautuminen
Valtio
Poliisin
varautuminen
PV
varautuminen
Rajavartioston
varautuminen
Maakunnan pelastuslaitos
yhteen sovittaa
kaikkien toimijoiden
varautumista
pelastustoimen tehtäviin
(riskianalyysi, suunnittelu,
pelastustoiminta, virka-apu,
poikkeusolojen toiminta)
Maakunta yhteen sovittaa
muuta alueellista
varautumista (rakenteet,
riskinarvio, tilanneseuranta,
valmiussuunnittelu ja harjoitukset)
Kansallinen ja alueellinen valmius häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin
Kokonaisturvallisuuden esivalmistelutyön yhteensovitus
Maakunnan kokonaisturvallisuus
Onnettomuuksien
ehkäisy ja
riskienhallinta
Pelastustoiminta ja
alueellinen
varautuminen
Terveydenhuollon
päivystys
Palvelutarve
Asiakkaat ja potilaat
Sosiaalipäivystys
Ensihoitopalvelu
•
Turvallisuus ja varautuminen sekä Päivystys2020 –
alatyöryhmät aloittavat yhteensovitetun valmistelun 3/2017
•
Runsaasti yhteisiä asiakkaita/potilaita ja tehtäviä
•
Asiakaslähtöiset palvelut ja vaihtoehtoisia toimintamalleja
•
Lähipalvelut ja palveluiden saatavuus sekä
palvelukokonaisuudet
•
Palveluiden yhteensovittaminen
•
Kustannustehokas palvelutuotanto
Kiitos!
www.pohjoissavo2019.fi