2. Uudenlainen työ

Me-säätiö
Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään
syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.
Strategiamme kärjet.
1. Koulutus – kukaan ei syrjäydy peruskoulussa.
2. Uudenlainen työ – nuorille 20 000 työkokemusta vuodessa.
3. Harrastustoiminta – jokaiselle harrastus.
4. Mielenterveys – yksikään ei jää ilman tukea ja turvaa.
www.mesaatio.fi
Rakennetyöttömyyden analyysi –
miksi keskeinen asia?
ei ole olemassa meitä ja heitä. on vain me.
6
Työllisyysaste
1) 1980-luvun
tilanteen
saavuttamista
estää
rakenteelliset
ongelmat
2) Miesten
työllisyys laskenut
1980-luvun
lopusta
-70 000 henkeä
3) Työllisyys
laskenut erityisesti
parhaassa työiässä
olevien osalta
Lähde: Pyykkönen ym. 2017
”Kadonneet työmiehet”
http://www.eva.fi
Inhimillinen kriisi
”Tosi monen nuoren
kohdalla heidän
kokemus itsestä on
se, ettei heillä ole
mitään arvoa
yhteiskunnassa.”
Rakennetyöttömyyden analyysi –
Miksi yhteiskunnan ”pudonneista pojista” tulee
”kadonneita työmiehiä”?
ei ole olemassa meitä ja heitä. on vain me.
10
Lähde: Pyykkönen 2016
T. Pyykkönen & Myrskylä 2015
T.Pyykkönen & Myrskylä 2015
Avoimet työpaikat
Työttömien nuorten
osuus samanikäisestä väestöstä
Lähde: Pyykkönen 2016
N
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
J Informaatio ja viestintä
R Taiteet, viihde ja virkistys
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
alouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta…
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
B Kaivostoiminta ja louhinta
S Muu palvelutoiminta
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön…
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
L Kiinteistöalan toiminta
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
P Koulutus
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
H Kuljetus ja varastointi
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
F Rakentaminen
C Teollisuus
-105000
Miehet
-85000
Naiset
-65000
-45000
-25000
-5000
15000
35000
Lähde: Pyykkönen 2016
KUOPIO
Työttömät
N
Osuus %
7382
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa
1404
19 %
Täyttänyt 55 vuotta
1692
23 %
Yli puolet vuodesta työttömänä peräkkäisinä vuosina
2432
33 %
Ei työhistoriaa
1607
22 %
Työkokemus taantuvalta toimialalta
676
9%
Lähde: Pyykkönen 2016
0
1
2
3
4
Yhteensä
2444
2664
1726
497
51
7382
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa
0
339
659
355
51
1404
Täyttänyt 55 vuotta
0
465
833
343
51
1692
Yli puolet vuodesta työttömänä
peräkkäisinä vuosina
Ei työhistoriaa
0
766
1153
462
51
2432
0
745
601
233
28
1607
Työkokemus taantuvalta toimialalta
0
349
206
98
23
676
KUOPIO
Yhteensä
Lähde: Pyykkönen 2016
Lähde: Pyykkönen 2016
19
27.2.2017
Lähde: Pyykkönen 2016
Työllistymistodennäköisyyttä laskevien ehtojen
(koulutus, toimiala, ikä, työhistoria) summa
Lähde: Pyykkönen ym. 2017
”Kadonneet työmiehet”
http://www.eva.fi
Työvoiman
ulkopuolisten
osuus
1) 1980-luvun
tilanteen
saavuttamista
estää
rakenteelliset
ongelmat
2) Työvoiman
ulkopuolelle
jäämisen trendi
yhä vahvempi
(opiskelijat +
muut)
3) Jos vauhti
jatkuu 20 v ->
20 000 lisää
Lähde: Pyykkönen ym. 2017
”Kadonneet työmiehet”
http://www.eva.fi
Rakennetyöttömyyden analyysi –
mitä toimia tarvitaan?
ei ole olemassa meitä ja heitä. on vain me.
23
200000000
180000000
Vaikuttavuus
160000000
140000000
120000000
Systeeminen muutos
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Kustannukset
Kustannusennuste, muutosinvestointi huomioitu
Fokus
Markkinoiden toimivuus,
elinkeinopolitiikka
Räätälöidyt
työllistymisen
tukitoimet
Sosiaalipoliittiset
tukitoimet
Vaikuttavuusmittari
Työllistyminen
(Verotulot, säästyneet
työmarkkinatuet)
Työllistymistä
heikentävien tekijöiden
vähentäminen
(Koulutus, lyhyt
työkokemus,
elämänhallinta)
Lähde: Pyykkönen 2016
Työllisyysasteen muutos % vuodesta 1987 , 18-64 v koulutusasteen mukaan
Fokus:
5,0 %
0,0 %
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
-5,0 %
-6,5 %
-10,0 %
Nuoret, joilla ei koulutusta,
on ohjattava koulutukseen.
Koulutuksessa on huolehdittava,
ettei kukaan putoa
(Koulutuksen keskeyttäminen
n. 7,5 % ikäluokasta )
Tarvitaan kokeiluja:
-15,0 %
-20,0 %
-19,7 %
-25,0 %
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa
Pilotoidaan Kokonaisvaltaista mallia
nuorten ohjaamiseksi, jossa
hyödynnetään digitaalisia
sovelluksia analytiikan
mahdollistamiseksi.
Keskiaste
Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste
Tulee analysoida
erilaisia työllistämistä
tukevia oppimispolkuja
2006 Tammikuu
2006 Huhtikuu
2006 Heinäkuu
2006 Lokakuu
2007 Tammikuu
2007 Huhtikuu
2007 Heinäkuu
2007 Lokakuu
2008 Tammikuu
2008 Huhtikuu
2008 Heinäkuu
2008 Lokakuu
2009 Tammikuu
2009 Huhtikuu
2009 Heinäkuu
2009 Lokakuu
2010 Tammikuu
2010 Huhtikuu
2010 Heinäkuu
2010 Lokakuu
2011 Tammikuu
2011 Huhtikuu
2011 Heinäkuu
2011 Lokakuu
2012 Tammikuu
2012 Huhtikuu
2012 Heinäkuu
2012 Lokakuu
2013 Tammikuu
2013 Huhtikuu
2013 Heinäkuu
2013 Lokakuu
2014 Tammikuu
2014 Huhtikuu
2014 Heinäkuu
2014 Lokakuu
2015 Tammikuu
2015 Huhtikuu
2015 Heinäkuu
2015 Lokakuu
2016 Tammikuu
2016 Huhtikuu
2016 Heinäkuu
2016 Lokakuu
Nuorisotyöttömyys (15-29) työttömyyden keston mukaan
50000
20000
10000
0
Alle 3 kk
3 kk- 1v
Yli 1 v
Fokus:
60000
Tarvitaan työkokemuksia niille
nuorille, joiden työttömyys uhkaa
pitkittyä (3kk) sekä niille joilla ei ole
työhistoriaa
40000
Tarvitaan kokeiluja:
30000
Kokeillaan uusia työkokemuksia
tarjoavia malleja, jossa
hyödynnetään digitaalisia
sovelluksia analytiikan
mahdollistamiseksi.
Tulee analysoida erilaisia
työllistämisen polkuja
hyödyntämällä vaikuttavuusdataa
uudella tavalla
Strategia 2017
Käytännössä haluamme luoda
20 000 uutta työkokemusta.
Tavoitteenamme on tänä vuonna
• 1-3 työllistymistä edistävää
vaikuttavuusinvestointihanketta
•
1-3 yrityskumppanuutta, joissa
luodaan uusin välinein uutta
työtä nuorille.
•
1-3 alueellista haastekampanjaa,
jotta jokaisella lapsella ja
nuorella olisi kesätyö
Ota yhteyttä:
[email protected]