metekno

Kone- ja tuotantotekniikka
M
E
T
M E T E K N O
K
N
O
Mieluinen ala, mieluisaa
tehdä metallista kaikkea
Metallikoulutuksesta saa
hyvän pohjan
Metallialalla on jatkuva
tarve osaavista
työntekijöistä
Työvälineinä yhä useammin
tietokone ja automaatio
Tässä saa tehdä käsillä ja
työn jälki näkyy nopeasti
Mukavinta oli nähdä,
miten robotit toimivat
Metalliala vaatii hyvää
matikka ja kielipäätä
Haaveilen metallipuolen
opettajan työstä
Kehitys jatkuu, kehittyvä teknologia, 3D tulostus