UHUvuosikokouskutsu_2017 - UUDENMAAN HEVOSURHEILIJAT

Uudenmaan Hevosurheilijat Ry
Aika: 28.2.2017
Paikka: Rusutjärven Ratsutila, yläkerta
Osoite: Rusutjärventie 225, 04370 Rusutjärvi
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
ESITYSLISTA
Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkastajien ja tarvittaessa
ääntenlaskijoiden valinta
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarjastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien
tilalle (Kajamäki, Laaksonen)
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. Käsitellään hallituksen tai jäsenten 10 pykälän mukaisesti vireile panemat muut asiat
11. Kokouksen päättäminen