KUOPION MATKAILUN VUOSI 2016

Tilastotiedote 3 / 2017
KUOPION
MATKAILUN
VUOSI 2016
Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20
vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat.
Lähde: Tilastokeskus
Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
03/2017
Kuopion matkailun vuosi 2016
Vuoden 2016 Kuopion matkailijoiden yöpymisten määrä lisääntyi 4,6 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta suurin osa tuli Tahkolta.
Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi 5,9 %; ulkomaalaisten yöpymisten
määrä väheni 5,6 %. Venäläisten matkailijoiden yöpymisten määrä väheni
enää noin 1100:lla, kun vuosi sitten vähennys oli 12600. Venäläiset ovat
edelleen ylivoimaisesti suurin ryhmä.
Yöpymiset
Kuopio yhteensä
Tahko
Muu Kuopio
2015
526 015
97 564
428 451
Muutos/
Muutos %
ed.vuosi
549 970
23 955
4,6 %
115 307
17 743
18,2 %
434 663
6 212
1,4 %
2016
Yöpymiset kansalaisuuden mukaan
Suomi
Ulkomaat - yhteensä
Ulkomaalaisten
osuus yöpymisistä
Venäjä
Yhdysvallat
Viro
Saksa
Ruotsi
Muut ulkomaat
464 182
61 833
491 609
58 361
27 427
-3 472
11,8 %
10,6 % -1,2 %-yks
20 417
1 501
4 762
6 786
2 936
25 431
19 266
4 507
4 750
4 951
2 700
22 187
-1 151
3 006
-12
-1 835
-236
-3 244
5,9 %
-5,6 %
-5,6 %
200,3 %
-0,3 %
-27,0 %
-8,0 %
-12,8 %
FAKTA
KUOPIO 2016
• 6. vilkkain
matkailukaupunki.
• Yöpymisiä 550 000, joista
115.300 Tahkolla.
• Työmatkalaisten osuus oli
31 %.
• Rekisteröityjä
majoitusliikkeitä oli 24,
joissa oli 4300 vuodetta.
• Majoitusliikkeiden
käyttöaste 49,3 %.
• Majoitusmyynnin arvo oli
27,5 milj. e (25,5 milj. e v.
2015) , josta ulkomaiden
osuus noin 2,9 milj. e.
Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20
vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat.
Lähde: Tilastokeskus
Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
02/2017
Kuopion matkailu 2016
Yöpymiset Kuopion majoitusliikkeissä
620 000
600 000 590 831
FAKTA
KUOPIO 2016
580 000
549 970
560 000
540 000
+4,6 %
520 000
• Kuopion yöpymisten
määrä kasvoi vuonna
2016 ensimmäistä kertaa
vuoden 2012 jälkeen.
• Yöpymisten määrä
lisääntyi 24.000:lla, josta
Tahkon osuus oli 17.700.
500 000
480 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lähde: Tilastokeskus
Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
02/2017
Kuopion matkailu 2016
Yöpymiset kaupungeissa 2016
ulkomaiset
Helsinki +3,3 %, 3 576 804
kotimaiset
1 000 000
FAKTA
KUOPIO 2016
• 6. vilkkain
matkailukaupunki
Helsingin,
Tampereen,
Vantaan, Turun ja
Oulun jälkeen.
• Yöpymiset
lisääntyivät 4,6 %.
• Ulkomaalaisten
yöpymisten määrä
pieneni -5,6 %.
550 000
500 000
0
Lähde: Tilastokeskus
Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
02/2017
Kuopion matkailu 2016
Kuopion yöpymiset 2016
Suomalaiset
Venäläiset
Ulkomaalaiset
4%
89 %
FAKTA
KUOPIO 2016
• Ulkomaalaisten
yöpymisiä oli 58 400 (11
%), joista venäläisten
osuus 19 300 (4%).
11 %
7%
Kuopio
Kaikki yöpymiset
Suomalaiset
Ulkomaiset
Venäläiset
Muut ulkomaalaiset
Lähde: Tilastokeskus
Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
2015
526 200
464 200
62 000
20 600
41400
2016
550 000
491 600
58 400
19 300
39 100
02/2017
Kuopion matkailu 2016
Ulkomaalaisten yöpymiset Kuopiossa
vuosina 2008 - 2016
FAKTA
KUOPIO 2016
120 000
17 %
100 000
• Ulkomaalaisten yöpymisiä
oli 58.400, joista
venäläisten 19.300.
99 118
87 509
79 851
80 000
74 715
83 024
76 500
74 447
11%
61 924
60 000
58 361
• Ulkomaalaisten
yöpymisten määrä väheni
3500:lla, -5,6 %:a.
• Venäläisten yöpymiset
vähenivät vuonna 2016
enää noin 1000:lla (-5,6
%), kun vuosi sitten
vähennys oli 12.600 (38,1%).
40 000
20 000
0
2008
2009
2010
2011
Ulkomaalaiset
Lähde: Tilastokeskus
2012
2013
2014
2015
2016
• Ulkomaalaisten
yöpymisten osuus oli 11 %
kaikista yöpymisistä.
Lin. (Ulkomaalaiset)
Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
02/2017
Venäjä
Saksa
Viro
Yhdysvallat (USA)
Ruotsi
Britannia
Sveitsi
Alankomaat
Italia
Ranska
Itävalta
Espanja
Kiina
Norja
Tanska
Puola
Japani
Latvia
Belgia
Australia
Liettua
Tsekki
Kanada
Unkari
Israel
Taiwan
Ukraina
Bulgaria
Intia
Turkki
19847
9022
4827
4550
2814
2430
1914
1685
Ulkomaalaisten yöpymiset
Kuopion seudulla (Kuopio ja Siilinjärvi) 2016
30 maata, joista eniten yöpymisiä
1511
1440
1021
942
929
816
729
690
507
470
470
468
248
237
236
218
213
198
196
194
193
165
Lähde: Tilastokeskus
Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus, tietopalvelu
02/2017