Kiinteistönhoito, Sammakkolammentie 2 Kuopio Dnro 44/02.08.00

Kiinteistönhoito, Sammakkolammentie 2 Kuopio
Dnro 44/02.08.00/2017
Tarjouspyyntöön määräajassa tulleet kysymykset:
1. Kuinka paljon on rakennuksen pinta-ala sekä kuinka paljon tilavuus?
Vastaus:
Kerrosala
Kokonaisala
Tilavuus
10256 m2
10909 m2
38485 m3
2. Tarjouspyynnössä puhutaan mahdollisista lumitöistä myös viikonloppuna. Siellä myös mainitaan,
että lumityöt tulee olla tehtynä ennen varsinaisen toiminnan alkua. Onko viikonloppuisin kohteessa
minkälaista varsinaista toimintaa jotka vaikuttaa lumitöiden tekemiseen?
Vastaus: Hotellitoiminta toimii vuorokauden ympäri, lisäksi rakennuksessa saattaa olla
yksityistilaisuuksia ravintolasalin osalla ja käynti viikonloppuisin tapahtuu yksinomaan
Sammakkolammentien puoleisesta pääovesta.
3. Tekeekö koneurakoitsija käsilumitöitä miltään osin vai kuuluuko kaikki valittavalle
palveluntuottajalle?
Vastaus: Koneurakoitsija ei tee käsilumitöitä, kaikki kuuluu palveluntuottajalle.
4. Tarjouspyynnössä on maininta, että kiinteistönhoitajalla on oltava vähintään kiinteistönhoitajan
ammattitutkinto. Käykö henkilö, joka suorittaa parhaillaan tutkintoa, mutta ei ole vielä
valmistunut?
Vastaus: Tutkinto tulee olla suoritettuna ennen sopimuksen alkamista.