Perjantai 12.5.2017 - Kajaanin ammattikorkeakoulu

Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät Kajaanissa 11.–12.5.2017
Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, Kajaani
HOITOTYÖ TÄNÄÄN – ASIAKAS KESKIÖSSÄ
Perjantai 12.5.2017
Paikka: Auditorio (Taito 2)
Puheenjohtaja: THM, hallintoylihoitaja, Marjo Huovinen-Tervo, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä
8.00-
Näyttelyihin tutustuminen
8.30-8.45
Musiikkiesitys, Kajaanin keskuskoulun yläkoulun musiikkiluokkalaiset
8.45–10.15Rinnakkaissessiot
10.15–10.30
Virkistäytymistauko
10.30–11.15
Asiakaslähtöisyys uuden sairaalan suunnittelussa
Suunnittelukoordinaattori (Kainuun Uusi Sairaala), Merja Näsänen,
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
11.15–12.15
Lounas (omakustanteinen), postereihin ja näyttelyihin tutustuminen
12.15–13.00
Sairaanhoitajien osaamisen haasteet nyt ja tulevaisuudessa
TtT, Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja
13.00–14.20
ePosteriesitykset
14.30–15.15
Teknologia – asiakas keskiössäkö?
TtT, Dosentti, yliopistonlehtori, Mari Kangasniemi, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos
15.15–15.30
Parhaan posterin palkitseminen
Yliopettaja, KT, TtM, Rauni Leinonen
Tapaamisiin Rovaniemellä
Osaamisalajohtaja, Outi Hyry-Honka
Hoitotiedepäivien päätös pj
15.30
Kulttuurista voimaa kotimatkalle
Näyttelijä-ohjaaja Topi Mikkola
Kotiinlähtö kahvit