VP_suomi

Täyttöohjeet
Perhevapaakorvaus -hakemus
Anna perhevapaakorvausasian käsittelyä varten tarvittavat tiedot.
Lisätietoja
Voit tarvittaessa antaa hakemukseen liittyvää vapaamuotoista lisätietoa.
Korvausta haetaan kuuden kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.