pdf 303933 Arktisen alueen - Pohjois

Hakemusnumero: 303933
Hankkeen nimi: Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet
1 (2)
Valintaesitys
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hankkeen julkinen nimi
Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet
Hakemusnumero
Kokouksen päivämäärä
303933
Saapumispäivämäärä
Diaarinumero
17.2.2017
EURA 2014/5054/09 02 01 01/2017/PSL
Käsittelijä
Viranomainen
Kari Tarkiainen
Pohjois-Savon liitto
Hakijan virallinen nimi
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Tukimuoto
Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
1.4.2017
31.12.2017
Hankkeen sisältö
Hankkeessa tunnistetaan Pohjois-Savolle keskeisiä arktisen tutkimuksen ja liiketoiminnan osaamisalueita, joiden
varaan voidaan rakentaa pitkäjänteistä arktista liiketoimintaa. Hanke kokoaa Pohjois-Savosta arktisen osaamisen
toimijoita yhteen luomaan keihäänkärkiä, joiden avulla nopeutetaan pääsyä arktisen alueen verkostoihin ja
kumppanuuksiin. Tuloksena on Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet -toimenpidesuunnitelma
pohjoissavolaisille toimijoille.
ý
Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle
¨
Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle
¨
Hankkeen toiminta on valtakunnallista
Maakunnat
Pohjois-Savo
Seutukunnat
Koillis-Savon, Sisä-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon
Kunnat
Iisalmi, Keitele, Kuopio, Lapinlahti, Kaavi, Kiuruvesi, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi,
Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä
Lisätietoja hakemuksesta
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Tulostettu 24.2.2017 11:25:47
EURA 2014 -järjestelmä
Hakemusnumero: 303933
Hankkeen nimi: Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Kone- ja laiteinvestoinnit
4 Muut kustannukset
5 Flat rate
Kustannukset yhteensä
6 Tulot
Yhteensä €
30 000
4 800
0
3 000
7 200
45 000
0
Rahoitus
2 (2)
Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
36 000
9 000
0
0
80
20
0
0
100
Nettokustannukset yhteensä
45 000
Rahoitus yhteensä
45 000
Kustannusarvio yhteensä
45 000
Rahoitussuunnitelma
yhteensä
45 000
Rahoittajan arvio hankkeesta
Rahoittajan esitys
Rahoittajan esitys
¨ Hakemus esitetään hyväksyttäväksi
¨ Hakemus esitetään hylättäväksi
Ratkaisun mahdolliset perustelut ja jatkotoimenpiteet
Tulostettu 24.2.2017 11:25:47
EURA 2014 -järjestelmä