Teknisen lautakunnan esityslista kokoukseen 2.3.2017

RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
KOKOUSKUTSU
Laatimispäivä 23.2.2017
Nro 2/2017
KOKOUSTIEDOT
Aika
Torstai 2.3.2017 klo 18.00
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Paikka
Pöytäkirjan
sivu
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Liite nro
Asia
13 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14
14 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
14
15 §
Lisämäärärahaesitys kunnanhallitukselle, Rämäkkätien valaistus
15
16 §
Esitys koirapuiston perustamisesta Latsinmäelle, osoitteeseen
Tallivirrantie 11
16
Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 31.12.2016
17
17 §
PUHEENJOHTAJA
Juho Pahajoki
RAUTALAMMIN KUNTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA
KOKOUSTIEDOT
PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2017
Sivu 13
Torstai 2.3.2017 klo 18.00-
Aika
Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Varsinainen jäsen
Pahajoki Juho
Pispala Jouko
Puranen Eeva-Liisa
Hänninen Raija
Kaipainen Annikki
Kuikka Joni-Matti
Räsänen Sami
Varajäsen
-
Varis Jukka
Raatikainen Pasi
Jäntti Reino
Herranen Jussi
Louhikallio Tiina
Huuskonen Matti
Lehmonen Juhani
x) läsnä
-) poissa
Muut osallistujat
Laitinen Kari
Jyrkkänen Hannu
Niemelä Risto
Tuppura Antti
Weide Ari
kunnanhallituksen edustaja
tielautakunnan sihteeri
kunnanjohtaja
rakennustarkastaja-krkm/vs.tekninen
johtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Juho Pahajoki
puheenjohtaja
Antti Tuppura
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
ALLEKIRJOITUKSET
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka
§:t 13 Rautalampi 2.3.2017
Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Allekirjoitus
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastolla maanantaina 6.3.2017 klo 9.00-15.00.
Eeva Saarikko, kanslisti
RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivä
02.03.2017
Sivu
14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tltk 13 §
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat
Tltk 14 §
Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen
päätyttyä. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivä
02.03.2017
Sivu
15
Lisämäärärahaesitys kunnanhallitukselle, Rämäkkätien valaistus
Tltk 15 §
Rautalammin kunnan ja Rämäkkä Holidays Oy:n yrittäjän kesken oli kesällä
2016 sovittu, että kunta toteuttaa Rämäkkätien loppuosan valaistuksen tammikuuhun 2017 mennessä.
Empower NP Oy oli valittu valaistusurakan toteuttajaksi, koska heillä oli Rämäkkätien vieressä kaapelointitöitä. Urakkasummaksi oli sovittu 14 880 € (sis.
alv 24 %).
Valaistusurakka valmistui tammikuussa 2017.
Vuoden 2016 talousarvioon oli varattu rahat kyseiseen valaistusurakkaan. Alkutalven kovien pakkasten takia, työt keskeytyivät ja lasku on tullut vuoden
2017 puolella.
Vs. teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi 14 880 €
suuruisen lisämäärärahan valaistusurakan kustannusten kattamiseen vuoden
2017 talousarvioon.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivä
02.03.2017
Sivu
16
Esitys koirapuiston perustamisesta Latsinmäelle, osoitteeseen Tallivirrantie 11
Tltk 16 §
Liite 1
Rautalammin Kennelkerho ry (Pj. Tanja Pihtola) on tehnyt tekniselle lautakunnalle aloitteen aidatun koirapuiston perustamisesta Latsinmäelle, Tallivirrantien varteen. Aloitteen on allekirjoittanut noin 100 henkilöä. Alueen
koko on n. 0,4 ha. Alueen pysäköinti voisi olla Tallivirrantien varteen tehdyllä levikkeellä.
Koirapuisto tulisi Rautalammin Ortodoksisen seurakunnan hautausmaasta
etelään päin, osoitteeseen Tallivirrantie 11.
Rautalammin Ortodoksisen seurakunnalta on puhelimitse kysytty alustava
suostumus hankkeelle 23.2.2017.
Sepon Kaluste Oy:n toimitusjohtalta, Ismo Noroselta on saatu puhelimitse
alustava hyväksyntä hankkeelle 23.2.2017.
vs. teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rautalammin Kennelkerho ry:lle vuokrataan oheisen liitteen mukaisesti n. 0,4 ha alue koirapuistoksi. Koirapuiston vuokrasopimus esitetään tehtäväksi toistaiseksi voimassa olevaksi.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivä
02.03.2017
Sivu
17
Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 31.12.2016
Tltk 17 §
Liite 2
Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan liitteenä 2 oleva talousarvion
toteutuma vuodelta 2016 teknisen lautakunnan toimintojen osalta.
vs. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi liitteen 2 mukaisen
talousarvion toteutuman vuodelta 2016.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivä
02.03.2017
Muut kiireellisenä esille tulevat asiat
Rautalampi 24.2.2017
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Merk. puheenjohtaja
JUHO PAHAJOKI
vs. tekninen johtaja
ANTTI TUPPURA
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
Sivu
18