pdf 303904 Yhdessä osaaminen - Pohjois

Hakemusnumero: 303904
Hankkeen nimi: Yhdessä osaaminen esiin - selvityshanke
1 (2)
Valintaesitys
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hankkeen julkinen nimi
Yhdessä osaaminen esiin - selvityshanke
Hakemusnumero
Kokouksen päivämäärä
303904
Saapumispäivämäärä
Diaarinumero
17.2.2017
EURA 2014/5031/09 02 01 01/2017/PSL
Käsittelijä
Viranomainen
Kari Tarkiainen
Pohjois-Savon liitto
Hakijan virallinen nimi
Navitas Kehitys Oy
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Tukimuoto
Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
1.4.2017
31.10.2017
Hankkeen sisältö
Yhdessä osaaminen esiin – selvityshankkeessa kartoitetaan Varkauden seudun yritysten tarpeet ja tahtotila
ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosyhteistyön osalta. Hankkeessa haastatellaan ammatillista osaamista tarvitsevat
yritykset, erityisesti painottuen energiateknologian ja teollisuuden yrityksiin, joilla on nyt vaikeuksia saada
ammattitaitoista työvoimaa ja apua yrityksen kehittämiseen alueen oppilaitoksista. Lisäksi kartoitetaan alueen
oppilaitosten toimintamallit erityisesti mikroyritysten kanssa tapahtuvan yhteistoiminnan osalta. Kun molemmat
selvitysosiot on saatu tehtyä, muodostetaan prosessimalli erilaisista yhteistoiminnan skenaarioista, joita alueella
voitaisiin toteuttaa ja joiden avulla alueen yritykset hyötyisivät parhaiten alueen oppilaitosten tutkimus ja
kehittämisosaamisesta ja opiskelijoiden osaamisesta opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen. Selvitys antaa pohjan
tulevalle uudentyyppiselle ja erilaiselle yhteistoimintamallille. Yhteistoimintamallin kirjaaminen on hankkeen lopputulos.
¨
Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle
ý
Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle
Maakunnat
Pohjois-Savo, Etelä-Savo
Seutukunnat
Varkauden, Pieksämäen
Kunnat
Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Pieksämäki
Lisätietoja hakemuksesta
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Tulostettu 24.2.2017 11:23:34
EURA 2014 -järjestelmä
¨
Hankkeen toiminta on valtakunnallista
Hakemusnumero: 303904
Hankkeen nimi: Yhdessä osaaminen esiin - selvityshanke
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Kone- ja laiteinvestoinnit
4 Muut kustannukset
5 Flat rate
Kustannukset yhteensä
6 Tulot
Yhteensä €
29 200
5 500
0
0
7 008
41 708
0
2 (2)
Rahoitus
Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
33 366
8 342
0
0
80
20
0
0
100
Nettokustannukset yhteensä
41 708
Rahoitus yhteensä
41 708
Kustannusarvio yhteensä
41 708
Rahoitussuunnitelma
yhteensä
41 708
Rahoittajan arvio hankkeesta
Rahoittajan esitys
Rahoittajan esitys
¨ Hakemus esitetään hyväksyttäväksi
¨ Hakemus esitetään hylättäväksi
Ratkaisun mahdolliset perustelut ja jatkotoimenpiteet
Tulostettu 24.2.2017 11:23:34
EURA 2014 -järjestelmä