89.44 kB - Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n
sääntömääräinen vuosikokous 2017 ASIALISTA
Aika:
Paikka:
Lauantaina 25.3.2017 klo 15
Oulun ortodoksinen seurakunta, Torikatu 74
1. Kokouksen avaus
•
Varapuheenjohtala isä Aleksander Roszczenko avaa kokouksen.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
▪ Liiton sääntöjen mukaan liiton kokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun siitä on
ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ONL:n omissa viestimissä.
3. Kokousvirkailijoiden valinta
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2016 toimintakertomus
6. Vuoden 2016 tilit ja tilintarkastuskertomus
7. Vastuuvapauden myöntäminen
8. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017
9. Vuoden 2017 talousarvion vahvistaminen
10. Johtokunnan jäsenten valinta
•
Erovuorossa Petri Aho (Vaasa) ja Satu Vola (Helsinki).
11. Puheenjohtajan valinta
•
Puheenjohtajana kolme kautta toiminut Teemu Toivonen on erovuorossa eikä
ole enää käytettävissä.
12. Tilintarkastusyhteisön valinta
•
Tähän saakka HTM -yhteisö Joensuun tilintarkastus oy
13. Vuoden 2017 jäsenmaksuista päättäminen
•
Johtokunta esittää, että yksilöjäsenmaksuja ei peritä, ja että yhteisöjäsenmaksut
pidetään edellisvuoden tasolla seuraavan taulukon mukaisesti:
Jäsenmäärä
Äänimäärä
Jäsenmaksu 2016 (€)
5001 tai enemmän
6
300
4001 - 5000
5
250
3001 - 4000
4
200
2001 - 3000
3
150
1001 - 2000
2
100
1000 tai vähemmän
1
50
14. Muut asiat
•
Liiton johtokunnalle ei ole tullut esityksiä tähän kohtaan. Sääntöjen mukaan tällaiset
asiat tulee saattaa johtokunnalle tiedoksi vähintään kahta (2) kuukautta ennen liiton
kokousta.
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen