SNPY – vuosikokouskutsu - Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY
FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF
Sääntömääräisen vuosikokouksen kokouskutsu
Aika: 17.3.2017 klo 17.30
Paikka: Ravintola Pääpostin kabinetti, Helsinki
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan, onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja varainhoitajan vuosiselostus ja tilintarkastajien
lausunto tilivuodelta.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä varainhoitajalle.
5. Määrätään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus ja mahdollisten toimihenkilöiden palkkion suuruus kuluvalle vuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
8. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista on kokouskutsussa mainittu.
Helsingissä, 27. päivänä helmikuuta 2017
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
puheenjohtaja
Kristiina Serimaa
sihteeri
1