KUULUTUS 28.2.2017 Maakuntahallituksen pöytäkirjan nähtävillä

28/02/2017
KUULUTUS
28.2.2017
Maakuntahallituksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 20.2.2017 pidetyn kokouksen
pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä
1.3.2017 Pohjois-Pohjanmaan liitossa (Sepänkatu 20, Oulu) sen aukioloaikana
(klo 8.30 – 15.00) ja jäsenkunnissa. Taivalkosken kunnassa pöytäkirjan jäljennös on
yleisesti nähtävänä kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 6, hallintopalveluissa.
Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista
päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Pöytäkirja on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla:
http://www.pohjois-pohjanmaan.fi/kokousasiakirjat
TAIVALKOSKEN KUNTA
Hallintopalvelut
TAIVALKOSKEN KUNTA
PL 25 93401 Taivalkoski
www.taivalkoski.fi
Danske Bank 800014-861168 IBAN FI44 8000 1400 8611 68 BIC DABAFIHH
Nordea 111130-32662
IBAN
FI06 1111 3000 0326 62 BIC NDEAFIHH
OP
545507-1133
IBAN FI35 5455 0710 0001 33 BIC OKOYFIHH