kuulutus - ELY

KUULUTUS
Haettavana taksilupia
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julistaa haettaviksi taksiluvat
seuraavissa kunnissa:
VARSINAIS-SUOMI:
1) Kemiönsaari, lupa henkilöautolle, etusijalla lupaa myönnettäessä ensiluvan hakijat
2) Masku, lupa esteettömälle henkilöautolle, etusijalla ensiluvan hakijat
3) Pöytyä, lupa henkilöautolle, etusijalla ensiluvan hakijat
4) Uusikaupunki, lupa henkilöautolle, etusijalla luvanhaltijat
SATAKUNTA:
1) Pori, etusijalla ensiluvan hakijat, myönnettävänä ainakin viisi henkilöauton lupaa ja
kolme esteettömän henkilöauton lupaa
2) Rauma, etusijalla ensiluvan hakijat, myönnettävänä ainakin yksi henkilöauton lupa ja
yksi esteettömän henkilöauton lupa
3) Siikainen, etusijalla ensiluvan hakijat, myönnettävänä yksi henkilöauton lupa
Hakijalta edellytettävät seikat sekä hakijoiden vertailuperusteet määräytyvät taksiliikennelain
(217/2007) perusteella. Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita on saatavana elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen Internet-sivuilta www.ely-keskus.fi/liikenne. Lisätietoja
asiasta antaa lupa-asiantuntija Aleksi Orpana, puh. 0295 023 004.
Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
viimeistään 31.3.2017 klo 16.15, osoite [email protected] tai EteläPohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236,
20101 Turku. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon kyseisessä
haussa.
Turussa 1.3.2017
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/liikenne
KUNGÖRELSE
LEDIGA TAXITILLSTÅND
NTM-centralen i Södra Österbotten anslår lediga att sökas taxitillstånd i följande kommuner:
EGENTLIGA FINLAND:
1) Kimitoön, tillstånd för personbil, företräde ges sökande som ansöker om taxitillstånd
för första gången.
2) Masku, tillstånd för tillgänglig personbil, företräde ges sökande som ansöker om
taxitillstånd för första gången.
3) Pöytyä, tillstånd för personbil, företräde ges sökande som ansöker om taxitillstånd för
första gången.
4) Nystad, tillstånd för personbil, tillståndsinnehavare ges företräde.
SATAKUNDA:
1) Björneborg, företräde ges sökande som ansöker om taxitillstånd för första gången,
åtminstone fem tillstånd för personbil och tre tillstånd för tillgänglig personbil beviljas.
2) Raumo, företräde ges sökande som ansöker om taxitillstånd för första gången,
åtminstone ett tillstånd för personbil och ett tillstånd för tillgänglig personbil beviljas.
3) Siikais, företräde ges sökande som ansöker om taxitillstånd för första gången, ett
tillstånd för personbil beviljas.
Kraven som ställs på sökanden samt kriterierna för valet bestäms enligt lagen om taxitrafik
(217/2007). Ansökningsblanketter och närmare anvisningar finns på NTM-centralens
webbplats, www.ntm-centralen.fi/trafik. Mer information ges av tillståndsexpert Aleksi
Orpana, tfn 0295 023 004.
Ansökningarna bör skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen senast 31.3.2017 kl. 16.15
på adressen [email protected] eller NTM-centralen i Södra
Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki eller NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101
Åbo. Ansökningar som anländer efter den utsatta ansökningstiden tas inte i beaktande.
Åbo 1.3.2017
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
www.ntm-centralen.fi/trafik