Kevään 2016 aloituspaikat, valittujen määrät ja alimmat

Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees
HAKUAIKA 1
Electronics
European Business Administration
International Business and Logistics päivä
Information Technology päivä
Information Technology monimuoto
Nursing
Social Services, päivä
Aloituspaikat
30
58
58
60
50
26
22
Valittujen
määrä
30
52
53
60
51
26
22
alin hyväksytty
pistemäärä
22p
22,4p
23p
29p
19p
57p
65p
Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika II
KULTTUURI
Aloituspaikat
Valittujen
määrä
alin hyväksytty
pistemäärä
Konservointi: esine
Konservointi: huonekalu
Konservointi: maalaustaiteen
Konservointi: tekstiili
10
10
10
10
11
10
11
10
81,5p
70,5p
83,5p
71,5p
Elokuva ja televisio: TV- ja radiotuotanto, päivä
Elokuva ja televisio: käsikirjoittaminen, päivä
Elokuva ja televisio: kuva- ja leikkaus, päivä
Elokuva ja televisio: tuotanto, päivä
Elokuva ja televisio: äänisuunnittelu, päivä
22
6
5
6
5
22
6
6
6
6
70,14p
79p
85,5p
80p
81,6p
Viestintä 3D animointi ja visualisointi, päivä
Digitaalinen viestintä
Graafinen suunnittelu
18
19
34
18
19
34
94p
92p
94p
Muotoilu: tekstiilisuunnittelu
18
18
80p
Muotoilu: sisustusarkkitehtuuri
Muotoilu: teollinen muotoilu
18
18
18
18
75p
70p
Musiikki (musiikkipedagogi) basso/kontrabasso
2
Musiikki (musiikkipedagogi) huilu
2
Musiikki (musiikkipedagogi) kitara
4
Musiikki (musiikkipedagogi) laulu
7
Musiikki (musiikkipedagogi) pasuuna
0
Musiikki (musiikkipedagogi) piano
4
Musiikki (musiikkipedagogi) rummut
2
Musiikki (musiikkipedagogi) saksofoni
1
Musiikki (musiikkipedagogi) sello
2
Musiikki (musiikkipedagogi) trumpetti
2
Musiikki (musiikkipedagogi) viulu alttoviulu
3
Musiikki (m.pedagogi) varh.iän mus.kasv. ja tait.sov.käyttö13
3
2
4
7
0
3
2
1
1
2
3
14
90p
90p
95p
90p
Musiikki (muusikko) musiikin tek ja tuott
Musiikki (muusikko) basso/kontrabasso
Musiikki (muusikko) kitara
Musiikki (muusikko) laulu
Musiikki (muusikko) pasuuna
Musiikki (muusikko) piano
Musiikki (muusikko) rummut
Musiikki (muusikko) saksofoni
Musiikki (muusikko) trumpetti
Musiikki (muusikko) viulu alttoviulu
14
2
3
3
1
2
3
1
0
0
15
2
4
3
1
2
3
1
0
0
90p
95p
80p
95p
95p
95p
90p
95p
Vaatetusala päivä
24
24
100p
Kulttuurituotanto
43
43
80p
Esitys- ja teatteritekniikka, monimuoto
11
11
90p
95p
95p
80p
95p
95p
95p
85p
Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika II
LIIKETALOUS
Liiketalous, päivä
Liiketalous, monimuoto
KOEPISTEET
valitut
aloituspai
kat
alin hyväksytty
pistemäärä
49
51
ei käytössäei käytössä
19,58p
ei käytössä
YHTEISPISTEET
aloituspaikat
115
35
valitut
119
36
alin hyväksytty
pistemäärä
56p
79,17p
Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika II
TEKNIIKKA
Ajoneuvotekniikka, päivä
Bio- ja kemiantekniikka, päivä
Energia- ja ympäristötekniikka, päivä
Konetekniikka, päivä
Laboratorioanalytiikka, päivä
Maanmittaustekniikka, päivä
Rakennusalan työnjohto (Hki), päivä
Rakennusalan työnjohto (Espoo), pv
Rakennusarkkitehtuuri, päivä
Rakennustekniikka, päivä
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivä
Talotekniikka, päivä
Tieto- ja viestintätekniikka (Hki), päivä
Tieto- ja viestintätekniikka (Espoo), päivä
Tuotantotalous, päivä
Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
Talotekniikka, monimuoto
KOEPIST
EET
valitut
aloituspai
kat
76
88
64
72
48
32
alin hyväksytty
pistemäärä
89
107
66
84
49
39
15p
10p
16p
12,5p
14p
11,5p
10
84
100
76
96
96
80
10
91
117
82
101
102
89
58,5p
17
17,5p
16p
18,5p
17p
14p
60
30
66
30
36p
42p
YHTEISPISTEET
aloituspaikat
19
22
16
18
12
8
32
12
20
21
25
19
24
24
20
YHTEISalin hyv.
alin hyväksytty PISTEET
valitut
valitut pistepistemäärä
aloitusmäärä
paikat
23
0
17
9
12
2
30
0
20
23
35
24
26
27
18
32,5p
26,5p
17,5p
35p
24,5p
23,5p
79p
36p
35p
28,5p
43p
40
28,5p
47
18
47
33
24p
12p
Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika II
Sosiaali- ja terveysala
Apuvälinetekniikka, päivä
Bioanalytiikka, päivä
Ensihoito, päivä
Fysioterapia, päivä
Jalkaterapia, päivä
Kätilötyö, päivä
Optometria, päivä
Osteopatia, päivä
Radiografia ja sädehoito, päivä
Sairaanhoitotyö, päivä
Sosiaaliala, päivä
Suun terveydenhuolto, päivä
Terveydenhoitotyö, päivä
Toimintaterapia, päivä
Vanhustyö, päivä
Ensihoito, monimuoto
Jalkaterapia, monimuoto
Sairaanhoitotyö, monimuoto
Sosiaaliala, monimuoto
KOEPIST
EET
valitut
aloituspai
kat
alin hyväksytty
pistemäärä
22
22
22
24
24
24
22
22
21
72
53
19
22
24
24
22
22
23
26
24
25
22
22
22
72
52
19
22
25
23
58p
55,5p
54p
62p
53p
51,75p
56p
63p
52,5p
46,5p
61p
50p
51,63p
55p
50p
22
5
48
24
22
2
48
24
51,75p
44p
44,5p
65p
Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika II, Ylemmät AMK -tutkinnot
alin hyväksytty
Aloituspaikat
Valittujen määrä
pistemäärä
KULTTUURI
Konservointi
Mediatuottaminen
Musiikki (-pedagogi)
Musiikki (muusikko)
15
20
18
2
12
20
18
2
75p
75p
95p
95p
YHTEISPISTEET
aloituspaikat
valitut
alin hyväksytty
pistemäärä
6
6
6
6
83,75p
86p
6
7
82p
5
18
5
19
86,08p
78p
5
6
5
6
81p
82,75p
6
6
82p
12
12
76,25p
Vaatetusala
11
11
100p
24
25
15
29
25
27
7
29
62p
42p
58p
76p
30
26
22
74
10
22
11
26
22
76
10
22
56p
52p
73,5p
53,5p
50p
78p
12
18
5
39
30
18
50
30
33
12
18
5
39
30
16
50
30
33
53,5p
41p
49,5p
38p
65p
42p
56p
48p
48p
LIIKETALOUS
Business Informatics
Hankintatoimi
Health Business Management
Liiketoiminnan kehittäminen
SOTE
Health Business Management
Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terv.
Kuntoutus
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ensihoito
Sosiaaliala
TEKNIIKKA
Business Informatics
Hankintatoimi
Health Business Management
Industrial Management
Information Technology
Logistics
Rakennustekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Talotekniikka