Hakeminen Varkauden lukion sporttikursseille

Hakeminen Varkauden lukion sporttikursseille Yleistä Varkauden lukion perustehtävänä on toimia yleislukiona. Syksyllä 2003 aloitettiin Varkauden kaupungin tukema "liikuntapainotteinen" opinpolku ja se tarkoittaa, että kevään yhteishaussa yhteydessä valitaan ryhmä urheilijoita lukion sporttikurssille. Valitut urheilijat saavat lukea hyväkseen soveltavat sporttikurssit lukion päättötodistuksen vaatimaan 75 kurssin yhteismäärään. Varkauden lukion lajeja ovat kaikki kilpaurheilun yksilö‐ ja joukkuelajit, joita yhdistää fyysinen harjoittelu. Luokattomuus Kyseessä olevat urheilijat muodostavat mahdollisesti oman ryhmänsä vain sporttikurssien tunneilla, joita on (jaksosta ja opiskelijan valinnoista riippuen) työjärjestyksessä 2‐5 kertaa viikossa. Kaikkia muita aineita urheilijat opiskelevat samoissa ryhmissä muiden lukiolaisten kanssa. Näin osallistuminen kilpailumatkoille tai harjoitusleireille ei aiheuta koulutyölle yhtä suurta haittaa kuin luokallisessa järjestelmässä. Opetus Sporttikurssien opetus ja harjoittelu tapahtuvat liikunnanopettaja Vesa Piiran johdolla. Liikunnanopettaja vastaa sporttikurssien harjoittelun valvonnasta ja ohjaamisesta sekä yksin että mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä seurojen ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa. Mahdollisten valmentajien kuluista vastaavat urheiluseurat. Lukion sporttikurssien tavoitteena on, että nuoret urheilijat oppivat fyysisestä harjoittelusta perustietoja ja ‐taitoja, esimerkiksi voima‐ ja nopeusharjoittelusta. Lisäksi tavoitteena on tukea seuroissa urheilevien nuorten valmentautumista (harjoitusohjelmien toteuttaminen) ja kilpailutoimintaa. Sporttikursseille hakeminen Yhteishaussa peruskoululainen hakee ensiksi Varkauden lukioon ja sen jälkeen sporttikursseille seuraavien vaiheiden kautta: 1. Hakija täyttää yhteisvalinnan sähköisen hakukortin (oppilaitoksen koodi ja nimi) hakuajan puitteissa. 2. Hakija pyytää oman koulun opinto‐ohjaajalta Varkauden lukion sporttikurssien hakukaavakkeet tai tulostaa www‐sivuilta. 3. Sporttikurssien hakukaavakkeet palautetaan Varkauden lukioon määräaikaan mennessä ja ainevalinnat tehdään sovitusti omalla koululla tai erillisellä ainevalintalomakkeella. Tiedustelut ([email protected]) * Toimistosihteeri Piia Syvertsen, p. 044 785 8100 * Opinto‐ohjaaja Esa Valutie p. 044 785 8103 * Liikunnanopettaja Vesa Piira, p. 050 526 8831 Varkauden lukion postiosoite: Varkauden lukio Osmajoentie 75D 78210 Varkaus Varkauden lukio Osmajoentie 75 | 78210 VARKAUS Puh. 017 214 3000 [email protected] Varkauden lukio Osmajoentie 75 | 78210 VARKAUS Puh. 017 214 3000 [email protected]