prenos - lolliland

PRAVILA IGRALNICE LOLLILAND:
-
-
igranje v igralnici na lastno odgovornost
z nakupom vstopnice ali z vstopom v igralnico, so starši oz. skrbniki seznanjeni z pravili igralnice
oseba, ki spremlja otroka v igralnici LolliLand in je zanj odgovorna ter mu dovoli uporabo igral,
izjavlja, da si je igrala ogledala in jih ocenjuje kot primerna za uporabo s strani otroka, kateremu je
dovolila njihovo uporabo in s samim vstopom v igralnico LolliLand oziroma uporabo igral prevzema
polno odškodninsko odgovornost za poškodbe ali škodo, ki jo utegne v času uporabe igral otrok
povzročiti drugim ali sebi
oseba, ki otroku dovoli uporabo igral, izjavlja, da je otroka seznanila z dolžnostjo varovanja reda in
čistoče
pred prihodom v igralnico naj otroci zavržejo žvečilke ali bonbončke. Prav tako je v igralni del strogo
prepovedano vnos prigrizkov in pijače.
osebje igralnice koordinira delo z otroci, vendar ni odgovorno za njihovo vedenje in morebitne
poškodbe tekom igre
vsa igrala znotraj igralnice so narejena po najvišjih varnostnih standardih, vendar je možnost poškodb
vedno prisotna
celoten prostor igralnice je za nekadilce
vstop v igralnico ni dovoljen v obutvi, razen v nogavicah (velja za otroke)
otrokom v starosti 0-2 leti bivanje v igralnici brez spremstva staršev ni dovoljeno
za osebne stvari ne odgovarjamo ! Oblačila in obutev otrok naj bodo jasno označena, da ne bo prišlo do
zamenjav enakih ali podobnih stvari! V kolikor izgubljenih oblačil ne prevzamete v roku pol leta, jih
podarimo v dobrodelne namene.
ROJSTNODNEVNA ZABAVA (zakup prostora):
-
-
-
zabavo je mogoče organizirati za največ 25 odraslih in 25 otrok(pritlični prostor sprejme cca.40
odraslih)
v zgornjem prostoru ste sami,v primeru uporabe bara v pritličnem prostoru se lahko obrnete na osebje
LolliLanda(za hrano in pijačo lahko poskrbite sami, na voljo imate hladilnik)
V primeru bolezni slavljenca, o kateri ste nas obvestili najkasneje 48ur pred predvidenim rojstnim
dnevom, se termin lahko prestavi na prvega prostega oz.po dogovoru (v roku od dveh mesecev-izjema
izredna zasedenost terminov).Odpoved zaradi bolezni in izbira nadomestnega termina manj kot 48ur
pred praznovanjem ni možna
v primeru popolne odpovedi termina se predhodno dana akontacija (80 eur) zadrži
v primeru neupoštevanja pravil igralnice LolliLand osebje lahko zabavo prekine in zaprosi starše ter
obiskovalce, da zapustijo prostor
tekom praznovanja je osebje igralnice vedno prisotno, za vsa morebitna vprašanja so vam na voljo
prihod slavljenca max.10 min pred začetkom zabave,ostali povabljenci ob uri,proctor je potrebno
zapustiti ob končni uri rezerviranega termina.Podaljšanje se obračuna dodatno 30eur(sporociti 48h pred
zabavo v nasprotnem primeru podaljšanje ni možno
slavljenci so dolžni pospraviti in počistiti svoje stvari, ki so jih vnesli in vrniti vse žogice v
bazen(prostor mora biti enak kot pri prevzemu)
Vse rekvizite in izpostavljene površine (vključno s pultom, šankom, stoli, klopmi …) čistimo in steriliziramo z
ekološkim čistilom. Za sterilizacijo vseh rekvizitov in vseh trdnih površin uporabljamo neškodljiva in varna
čistila.
V cilju uspešnega sodelovanja in nudenja kvalitetnih uslug vas prosimo, da se držite
pravil.
Hvala za razumevanje!
Lolliland