vabilo na zbor - PVD Sever Specialna enota

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO “SEVER” - SPECIALNA ENOTA
1000 Ljubljana, Podutiška 88, telefon: 070 887 088, E-mail: [email protected]
VABILO
Vabim te, da se udeležiš zbora članov PVDS – SE,
ki bo v četrtek dne 9. 3. 2017 ob 17 uri
v prostorih Policijske akademije Tacen, Rocenska 56, 1000 Ljubljana
z naslednjim programom:
1.Otvoritev zbora članov,
2.Izvolitev organov zbora članov,
3.Pozdravi gostov,
4.Predstavitev poročil za leto 2016:

poročilo o delu 2016,načrt dela za 2017

poročilo o finančnem poslovanju v letu 2016, finančni načrt za 2017

poročilo nadzornega odbora,

poročilo častnega razsodišča
5. Govor predsednika združenja
6. Predstavitev vrednot ZPVDS
7. Nadomestne volitve predsednika Odbora za šport
8. Razno
Po zboru te vabim na družabno srečanje, na katerem bomo lahko obudili spomin na nekdanje
dogodivščine ter pokramljali o aktualnih dogodkih.
Veteranski pozdrav
Janez PORTIR l.r.
PREDSEDNIK DRUŠTVA
ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
matična številka:1678655; Id. št. za DDV: SI13448021
TRR.: 02059-0253638209