VABILO NA STROKOVNO SREČANJE cementninarjev

VABILO NA
STROKOVNO SREČANJE
cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Ki bo kdaj?
Kje?
petek, 10. marca 2017 ob 8:30 uri
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljani
.
.
Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije (OZS) bo letošnje strokovno srečanje organizirala kar v Ljubljani. To pa ni niti
običaj niti slučaj. To smo storili s prav posebnim namenom – in tudi zato bo program nekoliko
drugačen!
V programu se bodo zvrstile vsebine, ki so tesno povezane z vašim vsakdanjim delom, so pa
tudi zelo aktualne vsebine:
 na kaj paziti pri nakladanju, razkladanju in prevozu kamnitih ali cementnih bremen in kje
prežijo največje nevarnosti,
 na kaj posebej paziti pri zavarovanju v cementninarstvu in kamnoseštvu in zakaj, da
nesreča ne bo ogrozila vašega poslovanja,
 posebno pozornost pa smo namenili vlogi kamna in betona v Plečnikovi arhitekturi, saj
tudi v Sloveniji letos praznujemo Plečnikovo leto v čast njegovemu izjemnemu
ustvarjalnemu opusu, kjer se je mnogokrat posluževal izdelkov vaše obrti.
Strokovno srečanje je vedno tudi priložnost za poglobitev znanja in navezave novih
poslovnih stikov ob prijetnem druženju, zato verjamemo, da se nam boste radi pridružili.
Zato vljudno vabljeni!
Bogdan Oblak
Predsednik sekcije
SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE
Prijavnico nam lahko posredujete na po elektronski pošti na e-naslov: [email protected]
Prijave sprejemamo do torka, 7. marca 2017
.
.
Skrajni rok za morebitno odjavo je torek, 7. 3. 2017. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih
razlogov ne moremo več upoštevati in kotizacije ne vračamo. Veljajo le pisne odjave!
KOTIZACIJA:
 Udeležba na srečanju je za člane sekcije brezplačna, za nečlane pa je kotizacija 60 € na osebo
(DDV vključen). Za člane sekcije krije stroške do polne cene Sekcija kamnosekov,
cementninarjev in teracerjev. V ceno so všteta predavanja strokovnjakov, postrežba med odmori,
ogledi in prevoz z avtobusom. V kotizacijo ni vključena pijača pri kosilu.
Kotizacijo za udeležbo na strokovnem srečanju nakažite pred srečanjem
10100-0044193195, Banka Koper d.d, sklic 00 200013, koda namena SUBS.
Račun za udeležbo vam bomo poslali po zaključku srečanja.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška c. 71
1000 Ljubljana
na račun št.
+386 1 5830 500, 5830 568
E pošta: [email protected]
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri gospodu Igorju Pipanu, sekretarju Sekcije
cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, telefon: 01 58 30 568 ali e-naslov:
[email protected]
PROGRAM srečanja
petek, 10. marec 2017
Lokacija: OZS, Celovška 71, Ljubljana
. P . parkirišče: Tivoli (150 m od OZS)
Urnik:
8:30 9:00
Prihod in evidentiranje udeležencev
(OZS, Celovška 71, Ljubljana)
9:00
UPORABA KAMNITIH IN BETONSKIH IZDELKOV V PLEČNIKOVI ARHITEKTURI
voden strokovni ogled – vodi: prof.dr. Peter Krečič (prevoz z avtobusom)
cerkev sv. Jerneja (zunanji ogled)
cerkev Sv. Frančiška v Šiški (zunanji in notranji ogled)
Bežigrajski stadion (ogled med vožnjo)
Plečnikove Žale (zunanji in notranji ogledi)
Stavba Narodne in univerzitetne knjižnice (zunanji in notranji ogled)
Ustavno sodišče RS (zunanji in notranji ogled)
Zavarovalnica Triglav (ogled med vožnjo)
13:30
povratek na OZS
kosilo v bližnji restavraciji
nadaljevanje strokovnega srečanja na OZS
14:30
Ljubljana tudi mediteransko mesto? Plečnikov poskus
predavanje; prof.dr. Peter Krečič
15:30
Varno NAKLADANJE, PREVOZ ter RAZKLADANJE bremen
predavanje; B&B d.o.o. – Boštjan Paušer
16:30
odmor
17:00
ZAVAROVANJA V KAMNOSEŠTVU IN CEMENTNINARSTVU
predavanje; Zavarovalno zastopanje Sana
18:00
zaključek srečanja
družabno srečanje in stoječ bife
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška c. 71
1000 Ljubljana
+386 1 5830 500, 5830 568
E pošta: [email protected]
Prijavite se s priloženo prijavnico po elektronski pošti na naslov: [email protected]
PRIJAVNICA
za srečanje cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Ime in priimek udeleženca-ke na srečanju: (kotizacija za nečlane sekcije znaša 60 € na osebo)
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Prijavitelj/plačnik: _________________________________________________________________
številka Kartice mozaik podjetnih: ________________
Naslov: __________________________________________________________
Pošta in kraj: ____________________________________________________________
Telefonska številka: __________________ GSM: ________________________________
E-naslov:___________________________________________
Davčna številka oz. ID številka plačnika: ________________
Zavezanec za DDV:
DA NE
Prijavnico nam pošljete po elektronski pošti na naslov: [email protected]
Skrajni rok za morebitno odjavo (pisno) je v torek, 7. 3. 2017.
Odgovorna oseba (podpis*): ______________________________
žig:
kraj in datum:______________________________________
*S podpisom dovoljujemo vpis v seznam udeležencev. Dovolimo tudi, da nas o vaši ponudbi obveščate po e-pošti.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev
Celovška c. 71
1000 Ljubljana
+386 1 5830 500, 5830 568
E pošta: [email protected]