vabilo - Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR
e-pošta: [email protected]
spletna stran: www.dgnp-mb.si
Podruţnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor
tel.: 02/2522182, gsm: 041/777 132
faks.: 02/6208851
80
obletnica delovanja
Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka
Maribor, 1. 3. 2017
Št.: 158/17
VABILO
na
PREDAVANJE
O VARČEVANJU ZA POKOJNINO
Predavanje bo potekalo v petek, 21. 4. 2017 ob 18.00 uri, v
prostorih podružnice Ptuj, Potrčeva 34, Ptuj.
Predaval bo g. Marjan Tinauer
Namen predavanja je kako varčevati in
privarčevati za boljšo pokojnino.
Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar
Ţiga Bedenik
predsednik podruţnice
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor (Društvo GNP Maribor) ustanovljeno 1933 leta.
TRR: 04515-0000800176, DŠ: 56744099, šifra dejavnosti: 94.991
Invalidska organizacija odraslih gluhih in naglušnih prebivalcev 41 občin in mest Podravja s statusom društva v javnem interesu