V UKC Ljubljana prvič uspešno popravili mitralno zaklopko v

Služba za odnose z javnostmi
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
E [email protected]
W www.kclj.si
Sporočilo za medije
V UKC Ljubljana prvič uspešno popravili mitralno zaklopko v popolno funkcionalno
stanje z minimalnim rezom brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka
Ljubljana, 28. februar 2017 – Na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike
UKC Ljubljana so prvič v Sloveniji pod vodstvom predstojnika, prof. dr. Tomislava
Klokočovnika, dr. med., in podpori tujih zdravnikov iz Padove, pri dveh bolnicah uspešno
popravili mitralni zaklopki na delujočem srcu. Operacijo so opravili v splošni anesteziji, pod
ultrazvočno kontrolo skozi minimalni rez na prsnem košu brez uporabe zunajtelesnega krvnega
obtoka.
Mitralna zaklopka se nahaja med levim preddvorom in levim prekatom in preprečuje vračanje krvi
med srčnim iztisom iz levega prekata v levi preddvor. Kadar je mitralna zaklopka iz kakršnega koli
razloga okvarjena, pušča (regurgitacija) in je potrebna njena poprava. Puščanje mitralne zaklopke že
vrsto let uspešno kirurško zdravimo ob podpori zunajtelesnega krvnega obtoka, kjer srce ustavimo.
Avgusta 2016 so naši kardiologi popravili puščanje mitralne zaklopke (perkutana vstavitev mitral
clipa skozi veno v dimljah), vendar tovrsten poseg ne pripelje do popolnega funkcionalnega stanja
zaklopke in je primeren le za starejše bolnike. Pri tokratnih bolnicah pa smo na delujočem srcu
brez zunajtelesnega krvnega obtoka skozi minimalni rez v predelu levega prsnega koša (dolžine
prb. 5 cm) popravili zaklopki (implantacija neochord) v popolno funkcionalno stanje.
Pri operaciji je nujen multidisciplinaren pristop, saj poseg opravimo v splošni anesteziji in strogo
ultrazvočno kontrolo z dvodimenzionalno in tridimenzionalno sliko, s čimer si prikažemo natančno
mesto, kje je treba všiti nov podporni aparat mitralne zaklopke (neochorde).
V svetu so doslej naredili le okrog 160 takih posegov. Razen pri otrocih ga bomo lahko izvajali v vseh
starostnih obdobjih. Tako bomo skrajšali okrevanje po posegu in čas hospitalizacije.
Pri operaciji so sodelovali prof.dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med., dr. Andrea Colli, dr. med.,
(kirurg), dr. Matija Jelenc (kirurg), dr. med., dr. Katja Ažman Juvan, dr. med. (kardiologinja), dr.
Giorgio Pittarello (anesteziolog), doc. dr. Goran Mievski, dr. med. (anesteziolog), dr. Hanna Hollan
(anesteziologinja) ter medicinski sestri Magdalena Hrovat in Mateja Pušnik.
Slika c: transapikalna vstavitev umetnih hord (Neochordae)
Slika e: dr. Giorgio Pittarello in dr. Katja Ažman Juvan
Slika f: vstavitev umetnih hord pod ultrazvočno dvo- in tridimenzionalno kontrolo
Slika b: prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med., in dr. Andrea Colli
Več informacij in možnosti za izjave:
Prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med.
Predstojnik KO za kirurgijo srca in ožilja, Kirurške klinike UKC Ljubljana
T: 051 444 464
Služba za odnose z javnostmi