sporočilu za februar 2017

Obvestilo za javnost
FEBRUAR 2017
MANJ BREZPOSELNIH V VSEH OBMOČNIH SLUŽBAH
Ob koncu februarja je bilo registriranih 101.339 brezposelnih, kar je 2,3 % manj kot januarja in 12,7 % manj kot
februarja 2016. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah Zavoda,
najbolj v OS Novo mesto in OS Sevnica. Februarja se je zaposlilo 6.305 brezposelnih oseb, to je 0,1 % manj kot
januarja in 9,2 % manj kot februarja lani.
REGISTRIRANA BREZPOSELNOST

Ob koncu februarja 2017 je bilo registriranih 101.339 brezposelnih oseb, kar je 2.397 oseb oziroma 2,3 % manj kot
januarja, v primerjavi s februarjem 2016 je bila brezposelnost manjša za 14.700 oseb ali za 12,7 %.
V obdobju prvih dveh mesecev letošnjega leta je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 102.538 brezposelnih oseb,

kar je 12,4 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2016.

Na novo se je februarja na Zavodu prijavilo 5.919 brezposelnih oseb, 54,4 % manj kot januarja in 10,9 % manj kot
februarja 2016. Med novoprijavljenimi je bilo 3.190 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 757 iskalcev prve
zaposlitve ter 1.017 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Od 8.316 brezposelnih oseb, ki jih je februarja Zavod odjavil
iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6.305 oseb, kar je 0,1 % manj kot januarja in 9,2 % manj kot
februarja 2016.
V prvih dveh mesecih letošnjega leta sta se na Zavodu na novo prijavili 18.902 brezposelni osebi, kar je 8,6 % manj

kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (11.582). Prijavilo se je še 1.780
iskalcev prve zaposlitve ter 3.237 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je
na Zavodu prijavilo za 15,4 % manj iskalcev prve zaposlitve, za 1,3 % več trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 11,4
% manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 17.178 brezposelnih oseb, od
teh 12.614 zaradi zaposlitve, kar je 7,6 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2016.
Značilne kategorije registriranih brezposelnih oseb v februarju 2017, deleži in letne stopnje rasti
60,0%
60,0%
50,0%
50,6%
49,1%
50,0%
40,0%
40,0%
22,9%
30,0%
19,5%
20,0%
-12,6
10,0%
-14,6
20,6%
-12,3
-15,3
0,0%
20,0%
10,0%
30,8%
36,7%
-9,0
-13,2
30,0%
16,3%
19,8%
-4,3
27,1%
-12,9
-9,3
25,0%
17,1%
-16,3
-18,5
-20,8
0,0%
ženske
trajni iskalci prve dolgotrajno
presežki, zaposlitve brezposelni
stečajniki
stari od 15 stari od 30 stari od 40 stari 50 let
do 29 let do 39 let do 49 let ali več
OŠ ali
manj
poklicna srednja terciarna
izobrazba izobrazba izobrazba
REGISTRIRANA BREZPOSELNOST PO OBMOČNIH SLUŽBAH ZRSZ

Februarja se je v primerjavi s prejšnjim mesecem brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah Zavoda, najbolj v
OS Novo mesto, v kateri se je znižala za 5,0 %, in v OS Sevnica (-4,8 %). Nadpovprečno glede na raven države je
brezposelnost upadla še v OS Murska Sobota (-2,7 %), OS Velenje (-2,6 %) in OS Maribor (-2,4 %).

Februarja je v primerjavi s februarjem 2016 število registriranih brezposelnih oseb ostalo nižje v vseh območnih službah
Zavoda. Območne službe Zavoda z največjim medletnim upadom števila registriranih brezposelnih oseb so: OS Novo
mesto (-23,6 %), OS Nova Gorica (-17,2 %), OS Trbovlje (-16,9 %), OS Kranj (-15,4 %), OS Sevnica (-14,9 %) in OS
Velenje (-13,2 %).
Registrirane brezposelne osebe po območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje v februarju 2017,
število in letne stopnje rasti
28.204
-10,0
-9,3
-9,8
-10,4
-11,8
-15,4
-12,2
13.873
6.746
4.645
8.447
4.041
Celje
Koper
-16,9
-17,2
11.241
7.047
-13,2
-14,9
Kranj Ljubljana Maribor Murska Nova
Sobota Gorica
-23,6
Novo
mesto
6.168
3.669
Ptuj
3.938
3.320
Sevnica Trbovlje Velenje
PROSTA DELOVNA MESTA

Delodajalci so februarja Zavodu največ prostih delovnih mest sporočili za naslednje poklicne skupine:
Poklicna skupina
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
Zidarji ipd.
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih,
hotelih in drugih ustanovah
Natakarji
Prodajalci
Varilci ipd.
Strokovni sodelavci za zdravstveno nego
Kuharji
Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo
število prostih delovnih
mest
501
369
352
312
289
237
191
187
184
172