Več - Občina Komenda

OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218 KOMENDA
Tel.:
01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02
Fax.:
01/ 834 13 23
Transakcijski račun :
01100-0100002377
ID za DDV: SI22332570 Matična št.: 1332155000
Šifra dejavnosti: 75110
E-Mail:
[email protected]
http:
WWW.KOMENDA.SI
Občina Komenda že vrsto let svojim občanom sofinancira letne karte za vstop v park
Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.
V skladu s podpisanim sporazumom za cenejši nakup vstopnic v letu 2017 subvencionirana
cena letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok znaša 25 evrov, otroška 14
evrov (cena karte brez subvencije občine znaša za odrasle 45 evrov, za otroke pa 25
evrov). Prav tako imajo na podlagi sporazuma organizirane skupine otrok iz Vrtca Mehurčki
in skupine učencev OŠ Komenda - Moste brezplačen vstop v park.
Na podlagi podpisanega sporazuma s Termami Snovik lahko občani občine Komenda
koristijo 15 % popust pri nakupu prenosljivih vstopnic za trideset dve urnih kopanj v
Termah Snovik. Popust lahko občani koristijo do porabe zagotovljenih proračunskih
sredstev.
OBČINA KOMENDA