Letak

POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
IL MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA
vabi šolarje med 8. in 12. letom na
invita bambini e ragazzi (8 -12 anni) a
POČITNIŠKI DELAVNICI DUE LABORATORI
torek, 28. februar, od 10h do 12h
martedì 28 febbraio, dalle 10 alle 12
»RIMSKA VOJSKA«
»L'ESERCITO ROMANO«
Z obiskom dveh stalnih razstav »Skozi spiralo
časa« in »Od amfore do žare« bomo spoznavali
značilnosti rimske vojske, ki je bila svojčas
najbolje organizirana vojska. Zatem bomo v
večnamenskem prostoru ustvarili rimske čelade –
kot nalašč za pustni torek!
Visiteremo le due mostre permanenti »Attraverso
la spirale del tempo« e »Dall'anfora all'urna« per
poi andare alla scoperta dell'esercito romano,
che fu la maggiore forza militare del suo tempo.
Alla fine creeremo degli elmi romani – ideale per
il Martedì grasso!
sreda, 1. marec, od 10h do 12h
mercoledì 1 marzo, dalle 10 alle 12
»ALI ZNAMO KVAČKATI?«
»UNCINETTO, LEZIONE 1«
Na sredini delavnici se bomo udejstvovali v
veščini kvačkanja; gre za eno izmed tistih
dejavnosti, ki nam odstirajo pogled v preteklost
vsakdanjega življenja, ko si je človek ustvarjal
svoja oblačila izključno s pomočjo naravnih virov.
Al laboratorio del mercoledì conosceremo l'arte
del lavorare all'uncinetto. Si tratta di un'attività
che ci porta a riscoprire le gesta e le tradizioni del
passato, quando l'uomo creava l'abbigliamento
esclusivamente con i materiali naturali.
Delavnici vodijo Vojka Vidakov, Klara Slavec in Boštjan Viler.
I laboratori saranno animati da Vojka Vidakov, Klara Slavec e Boštjan Viler.
KJE: torek – atrij palače Belgramoni Tacco, Kidričeva 19, Koper; sreda - etnološka zbirka, Gramscijev
trg 4/5, Koper
DOVE: martedì - atrio del museo, via Kidrič 19, Capodistria; mercoledì - collezione etnologica, Piazza
Gramsci 4/5, Capodistria.
CENA: 2 evra za posamezno delavnico – PREZZO: 2 euro/partecipante per il singolo laboratorio.
Prijava na delavnico: tel. 041 556 644 (recepcija) ali na e-mail:
[email protected]
Prenotazione al laboratorio: tel. 041 556 644 (reception) oppure all'e-mail
[email protected]