Natisni - Statistični urad RS

Prva objava
28. februar 2017
končni podatki
Stopnja anketne brezposelnosti v zadnjem četrtletju 2016 8,1-odstotna
Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 4. četrtletje 2016
V 4. četrtletju 2016 je bilo 81.000 anketno brezposelnih, to je za 10,8 % več kot v prejšnjem četrtletju,
vendar za 3,7 % manj kot v 4. četrtletju 2015. Število delovno aktivnih se je povečalo za 1.000 (za 0,1
%).
V 4. četrtletju 2016 je bilo delovno aktivnih 924.000 prebivalcev Slovenije,
ali 1.000 več (za 0,1%) kot v prejšnjem četrtletju in 10.000 več kot v 4. četrtletju 2015. Število brezposelnih
(81.000) se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zvišalo za 8.000 (za 10,8 %), v primerjavi z istim četrtletjem
prejšnjega leta pa se je znižalo za 3.000 (za 3,7 %). Neaktivnih je bilo v zadnjem četrtletju prejšnjega leta
752.000, od tega je bilo največ upokojencev (68,6 %) ter dijakov in študentov (17,6 %).
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 4. četrtletju 8,1-odstotna
ali za 0,8 odstotne točke višja kot v prejšnjem četrtletju in za 0,3 odstotne točke nižja kot v istem obdobju leta
2015. Glede na prejšnje četrtletje se je v večji meri zvišala med moškimi (s 6,6 na 7,9 %) kot med ženskami
(z 8,2 na 8,3 %).
Stopnja delovne aktivnosti je bila v 4. četrtletju 2016 za 0,6 odstotne točke višja kot pred enim letom; bila je
52,6-odstotna. Med moškimi je bila višja kot med ženskami. Med delovno sposobnimi moškimi (tj. starimi 15
ali več let) je bilo 56,9 % delovno aktivnih, med delovno sposobnimi ženskami je bilo takih 48,4 %.
Stopnja aktivnosti je bila 57,2-odstotna.
Koliko oseb dela ponoči, ob sobotah ali nedeljah?
Med delovno aktivnimi je bilo v 4. četrtletju 2016 8,2 % oseb, ki so običajno delale ponoči, 11,5 % jih je
ponoči delalo včasih, 80,3 % pa nikoli. Ob sobotah jih je delalo običajno 20,0 %, včasih pa 37,9 %. Ob
nedeljah jih ni nikoli delalo 66,7 %, medtem ko jih je ob nedeljah delalo običajno in včasih 13,6 in 19,7 %.
Od oseb, ki so običajno delale ponoči, je bilo približno tretjina žensk in dve tretjini moških.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6517, natisnjeno 24. 4. 2017.
1/3
Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je bila v tretjem četrtletju 20161) (7,3 %) nižja od povprečja
Evropske unije (8,2%); s tem podatkom se je Slovenija med državami članicami EU-28 uvrstila na 14.
Mesto. Na prvem mestu je bila Češka z najnižjo stopnjo brezposelnosti (4,0 %), na zadnjem pa Grčija z
najvišjo (22,6 %). Med tretjimi četrtletji je bilo v zadnjih letih po vrednosti tega podatka za Slovenijo
najugodnejše 3. četrtletje 2008, ko se je s 4,1-odstotno stopnjo brezposelnosti uvrstila na peto mesto.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6517, natisnjeno 24. 4. 2017.
2/3
1) Podatki za 4. četrtletje 2016 še niso na voljo.
Avtor/-ji: Tina Osvald
Naslednja objava: 31. 3. 2017
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Informacijsko središče:
telefon: (01) 241 64 04
faks: (01) 241 53 44
[email protected]
www.stat.si
© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6517, natisnjeno 24. 4. 2017.
3/3