Natisni - Statistični urad RS

Elektronska objava
2. marec 2017
končni podatki
V 2015 je Slovenija že drugo leto zapored porabila za raziskovalno-razvojno
dejavnost manj sredstev
Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2015
V podatkovni bazi SI-STAT so zdaj na voljo končni, podrobnejši, podatki o raziskovalno-razvojni
dejavnosti v Sloveniji za leto 2015.
Končni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji za leto 2015, ki se ne razlikujejo od začasnih
podatkov, ki smo jih objavili s Prvo objavo dne 8. 11. 2016, so zdaj na voljo tudi v podatkovni bazi SI-STAT.
SURS upošteva pri izkazovanju podatkov spremembe v mejah in poimenovanju kohezijskih in statističnih
regij v objavah podatkov, ki se nanašajo na stanja od 1. 1. 2015 dalje. Te spremembe so v skladu z Uredbo
NUTS (ES) št. 1319/2013 in pojasnjene v Posebni objavi, izdani v decembru 2013.
Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
Avtor/-ji: Urška Arsenjuk
Naslednja objava:
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Informacijsko središče:
telefon: (01) 241 64 04
faks: (01) 241 53 44
[email protected]
www.stat.si
© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6512, natisnjeno 24. 4. 2017.
1/1