Vabilo na predstavitev načrtovanih operacij mestnih občin

Strokovna komisija za izvedbo
celostnih teritorialnih naložb
Verdijeva ulica 10
6000 Koper, Slovenija
T:++386 5 6646 231
E: [email protected]
W: www.zmos.si
Mestne občine,
Ministrstvo za infrastrukturo,
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Številka: 0328-2/2017
Datum: 27. 02. 2017
Zadeva:
Vabilo na predstavitev načrtovanih operacij mestnih občin za 1. povabilo
ZMOS za PN 4.1. mehanizma CTN
Strokovna komisija ZMOS za izvedbo celostnih teritorialnih naložb (SK CTN) vabi deležnike, ki se
bodo odzvali 1. povabilu za predložitev vlog za PN 4.1, na koordinacijski sestanek s predstavniki
Ministrstva za infrastrukturo in Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko z namenom predstavitve načrtovanih operacij.
Mestne občine naprošamo, da zagotovijo tudi prisotnost predstavnikov javnih stanovanjskih
skladov, ki bodo prijavitelji ali izvajalci projektov na PN 4.1.
Sestanek bo potekal v torek, 7. marca 2017, med 10. in 14. uro, v Veliki sejni dvorani
Mestnega sveta MO Ljubljana (Mestni trg 1, Ljubljana).
Prosimo, da udeležbo potrdite na [email protected] do 3. 3.2017.
mag. Saša Heath-Drugovič
Podpredsednica SK CTN