215,37 m2 VII. ULICA PELECHOVA CESTA PARKIRIŠČE

952
834/12
U
VII.
470 000
3
A
LIC
2
27,
114 325
837/7
215,37 m2
834/11
834/13
834/9
A
V
O
A
T
S
E
C
H
C
E
L
PE
114 275
470 000
898/13
Meteorna kanalizacija
Vodovod
El.vod N.N.
PTT vod
Fekalna kanalizacija
Plinovod