Več informacij

Pridobite dobre
cene – zahtevajte
individualne ponudbe
Broker&more – Pametna nabava™ je uporabniku
prijazno orodje za optimiziranje nabave v katerega so
že integrirani ponudniki blaga in storitev za tekoče
poslovanje. Najpomembnejše poslovne kategorije, ki
so zastopane na portalu so: telekomunikacije, bančne
storitve, potrošni pisarniški material in energenti.
Naroči se
Izbira paketa
Prejete ponudbe lahko med sabo
enostavno primerjaš in tako
ugotoviš, katera najbolj ustreza
tvojim zahtevam. Neposredna
primerjava pomaga k enostavni in
hitri optimizaciji stroškov.
Pošiljanje povpraševanja
za individualno ponudbo
na več ponudnikov
Na portalu lahko pregleduješ ponudbe
in povprašuješ po izdelkih in storitvah,
ki jih potrebuješ za svoje tekoče
poslovanje. Povpraševalec opredeli
svoje povpraševanje, pridobi ponudbe,
jih analizira in nato izvede naročilo.
Vse na enem mestu – na portalu
Pametna nabava™.
Primerjava ponudb,
naročilo
Uporabniku portala Pametna
nabava™ so na voljo celovite in
sodobne digitalne rešitve v
različnih kategorijah. Za tekoče
poslovanje srednje velikih in malih
podjetij ponudniki na portalu
nudijo atraktivne digitalne paketne
rešitve in sodobne storitve, s čimer
portal Pametna nabava™
podjetjem omogoča digitalizacijo
poslovanja na enem mestu.
Naroči se
Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
t 01 5898 312
f 01 5898 317
e [email protected]
w gzs.si/ptz
Pridobite dobre cene –
zahtevajte individualne
ponudbe
Druge storitve
Zgodovina povpraševanj in ponudb
Register pogodb
Elektronsko naročanje pisarniškega
in drugega potrošnega materiala
Opomniki za pretečene vezave,
veljavnosti ponudb, pogodb, garancij…
Naroči se
Podjetniško trgovska zbornica
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
t
f
01 5898 312
01 5898 317
e [email protected]
w gzs.si/ptz