Prenesi obrazec v obliki PDF

Zadnja posodobitev: 03/2016
OBVESTILO O PRITOŽBI
Pritožnik
Identifikacijska številka
pravna oseba
Mod.006
Referenčna oznaka pritožnika/zastopnika (največ 20 znakov)
Število strani
(skupaj s to stranjo)
fizična oseba
Ime pravne oblike ali ime in
priimek
Pravna oblika pravne osebe
Tel., faks, e-pošta
Naslov
Ulica in hišna številka
Mesto in poštna številka
Država
Poštni naslov
(če je drugačen)
Zastopnik
Identifikacijska številka
Ime
Tel., faks, e-pošta
Naslov
Ulica in hišna številka
Mesto in poštna številka
Država
Poštni naslov
(če je drugačen)
Vrsta zastopstva
odvetnik
poklicni zastopnik
Identifikacija izpodbijane odločbe
/
Izpodbijano odločbo je sprejel
/
priloženi
Odločba se izpodbija
RCD št.
Oddelek za ugovore
št. B
Oddelek za upravljanje blagovnih znamk
in modelov
Oddelek za izbris blagove znamke EU
št.
Oddelek za razglasitev ničnosti modela
št. ICD
Podpis
€
Tekoči račun pri EUIPO
Ime
Številka računa
Podpis
Ne uporabite mojega tekočega računa pri EUIPO.
Datum
Nakazilo na račun EUIPO
#CF006SL
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Datum nakazila (dan/mesec/leto)
v celoti
delno (opredelite, v kakšnem obsegu)
št.
Skupaj
bodo priloženi naknadno
Obseg pritožbe
Blagovna znamka EU št.
Plačilo pristojbin
zaposleni
Razlogi za pritožbo
Datum izpodbijane odločbe (dan/mesec/leto)
Preizkuševalec
blagovne znamke
Preizkuševalec modela
združenje zastopnikov
/
/