Razpis - Kapkov otroški tek

KAPKOVI OTROŠKI TEKI
RAZPIS
1. KRAJ PRIREDITVE: Koper
2. DATUM PRIREDITVE: sobota, 8. aprila 2017, od 9. ure naprej
3. ORGANIZATOR: Društvo Istrski maraton, Športno društvo 3ŠPORT
4. VRSTE TEKOV, STARTI, DOLŽINE, TRASE:
a) MEDGENERACIJSKI TEK - Tek predšolskih otrok s spremljevalci – letnik 2011 in mlajši
(starši, stari starši …):


START: ob 11.00, DOLŽINA: 300 m
TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
b) TEK ŠOLARJEV - letnik: 2010

START: ob 11.10, DOLŽINA: 300 m

TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
c) TEK ŠOLARJEV - letnik: 2009

START: ob 11.20, DOLŽINA: 300 m

TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
č) TEK ŠOLARJEV – letnik: 2008

START: ob 11.30, DOLŽINA: 300 m
TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
d) TEK ŠOLARJEV – letnik 2007
 START: ob 11.40, DOLŽINA: 600 m
1

TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
e) TEK ŠOLARJEV - letnik: 2006, 2005

START: ob 11.50, DOLŽINA: 600 m

TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
f) TEK ŠOLARJEV - letniki: 2004, 2003, 2002

START: ob 12:00, DOLŽINA: 1.200 m

TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
g) GIBALNO OVIRANI OTROCI in UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

START: ob 12:15, DOLŽINA: 300 m,

TRASA: Koper – mandrač pri Taverni, Semedelska cesta, mandrač pri Taverni
5. PRIJAVE in PRIJAVNINA:
Za vse teke, opredeljene v tem razpisu, NI PRIJAVNINE.
Prijave zbiramo od 1. marca 2017 do ZAPOLNITVE MEST:
- do četrtka, 6. aprila, na spletni strani: www.istrski-maraton.si (priporočamo, saj si s tem
zagotovite mesto)
- v soboto, 8. aprila, na dan prireditve, med 8.30 in 10.30 na prijavnem mestu na stojnici
ŠPORTNEGA DRUŠTVA 3ŠPORT v Taverni.
Število mest je omejeno na 80 tekačev v vsaki kategoriji (za tek predšolskih otrok s
spremljevalci velja omejitev 80 parov tekačev – skupaj 160).
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpisanih mest.
6. ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Tekači in spremljevalci se bodo vseh, v razpis vključenih, tekov udeležili na lastno
odgovornost. Na cilju tekov bo zagotovljena dežurna zdravniška služba.
7. NAGRADE, PODELITEV:
Vsi teki so netekmovalni, časi se ne merijo. Udeleženci bodo prejeli spominske medalje
neposredno na cilju posameznega teka, ne glede na svojo uvrstitev.
8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Organizator zagotavlja varovanje posredovanih osebnih podatkov udeležencev tekov, ki bodo
uporabljeni izključno za namene prijave. Organizator jamči, da podatki prijavljenih ne bodo
predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti ob prijavi, si organizator pridržuje pravico
2
do stika s prijavljenim, prek sredstev komuniciranja na daljavo. Prijavljeni z izvedeno prijavo
dovoljuje organizatorju zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih posreduje pri prijavi.
S prijavo prijavljeni potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal resnični. Upošteval bo vsa
navodila organizatorja in sodeloval na prireditvi na lastno odgovornost. Soglaša, da lahko
organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih
javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.
Organizator bo osebne podatke tekmovalcev uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo tekmovalec
dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih
uporablja za namene statistične obdelave.
S prijavo prijavitelj potrjuje, da se strinja s pogoji izvedbe prireditve in sodelovanja na
posameznih aktivnostih prireditve.
9. DODATNE INFORMACIJE:
Posebna informacijska služba, ki bo posredovala napotke v zvezi z otroškimi in šolskimi teki,
se bo nahajala na posebej označenem mestu med 8.30 in 10.30 uro. Organizator si pridržuje
pravico do sprememb urnika tekmovanja zaradi morebitnega večjega števila prijav.
Za dodatne informacije se zainteresirani lahko obrnejo na:
Športno društvo 3ŠPORT
Društvo Istrski maraton
e-stran: www.sd3sport.com
e-stran: www.istrski-maraton.si
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
telefon: 040 805 340 (Bernarda)
telefon: 070 720 940
Organizator si pridružuje pravico do dopolnitve tega razpisa. Veljaven je razpis, objavljen na
spletni strani www.istrski-maraton.si.
Športno društvo 3Šport
Društvo Istrski maraton
Leni Fafangel, predsednica
Marijana Sikošek, predsednica
Datum objave razpisa na spletni strani
prireditve:
1. 3. 2017
Popravki razpisa:
/
3