Oglejte si letak Moj velik posel

MOJ VELIK POSEL
STORITVE ZA ČLANE GZS PODJETNIŠKO TRGOVSKE ZBORNICE
NENEHNO DOPOLNJUJEMO IN NADGRAJUJEMO Z NOVIMI.
POD BLAGOVNO ZNAMKO “MOJ VELIK POSEL” SKUPAJ S
POSLOVNIMI PARTNERJI-ČLANI RAZVIJAMO STORITVE, KI VAM
POMAGAJO DA IZBOLJŠATE POSLOVANJE IN SE OSREDOTOČITE
NA SVOJ POSEL.
MALI KORAKI DO VELIKIH REŠITEV
Želite poenostaviti in znižati stroške poslovanja, se digitalno
povezati z drugimi podjetji in priti do novih poslovnih priložnosti?
Za vas smo skupaj s člani – partnerji pripravili storitve, ki vam bodo
pomagale, da izboljšate svoje poslovanje in se osredotočite na
svoj posel.
INFORMACIJE:
GZS Podjetniško trgovska zbornica
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
T: 01 58 98 312
E: [email protected]
Podrobnejši opis storitev si oglejte na spletni strani
www.gzs.si/ptz
MOJ VELIK POSEL
V prvi razvojni fazi MOJ VELIK POSEL vključuje OSNOVNE
ELEKTRONSKE STORITVE, ki jih člani GZS Podjetniško trgovske
zbornice lahko koristite pod ugodnimi pogoji:
• Prejem in hramba eRačunov od partnerjev (domačih in tujih)
in javne uprave - zakonsko skladno ePoslovanje ter možnost
pošiljanja
• Povezava z računovodskimi storitvami in rešitvami (aplikacijami)
• Digitalna podpora nabavnemu procesu in dodatne informacije o
ponudbah na trgu
• Možnost menjave dobrin namesto gotovinskega plačila
• Come-into-contact.com (vpis v mednarodno platformo za
prodajo in distribucijo)
Članom omogočamo ugodnosti pri vpisu v vodilno mednarodno
platformo za prodajo in distribucijo - Come into Contact, ki
omogoča povezovanje trgovskih agentov in proizvodnih podjetij
v več kot 16-ih državah sveta. Predstavlja vir podatkov, ki
proizvajalcem omogoča iskanje trgovskih agentov in trgovskim
agentom iskanje novih dobaviteljev.
V nadaljevanju poslovanja lahko člani storitve partnerskih
ponudnikov nadgradite. Tudi to lahko storite pod ugodnimi pogoji,
ki veljajo le za člane GZS Podjetniško trgovske zbornice.
Zakaj GZS-Podjetniško trgovska
zbornica - PTZ?
PRILOŽNOST,
ker združujemo prek 1.500 trgovskih,
storitvenih in proizvodnih podjetij iz vse
Slovenije, jih povezujemo v mrežo GZS, jim
pomagamo vzpostaviti in razširiti poslovanje
doma in v tujini in jim nudimo poslovne
ugodnosti.
TRADICIJA,
ker že od leta 1979 aktivnom zastopamo in predstavljamo interese majhnih
in srednjih podjetij ter podjetnikov iz več kot 80 različnih dejavnosti.
ZNANJE,
ker GZS - PTZ pozna potrebe srednjega in malega Gospodarstva, jih pomaga
reševati in je članica naslednjih pomembnih mednarodnih organizacij in
združenj:
• Evropske konfederacije malih podjetij (ESBA),
• Mednarodnega združenja trgovskih agentov (IUCAB),
• Evropskega združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih
pripomočkov (EUCOMED),
• Gospodarskega združenja lastnikov zobnih laboratorijev (FEPPD),
• Konfederacije Evropskih nacionalnih združenj izvajalcev zatiranja
škodljivcev (CEPA),
• Evropskega združenja refleksoterapevtov (RIEN),
• Mednarodne organizacije za poslovno mreženje BNI (Business Network
International),
• prek GZS je PTZ tudi članica Združenja evropskih Gospodarskih zbornic
(Eurochambres), Mednarodne Trgovinske zbornice (ICC) in Evropske
podjetniške mreže (EEN).