6784/17 bai/--/dk 1 GIP 1B 1. Sprejetje dnevnega reda Zakonodajna

Svet
Evropske unije
Bruselj, 3. marec 2017
(OR. en)
6784/17
OJ CONS 14
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
3526. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(splošne zadeve)
Datum:
Ura:
7. marec 2017
10.00
Bruselj
Kraj:
1.
Sprejetje dnevnega reda
Zakonodajna posvetovanja
(javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji)
2.
Odobritev seznama točk pod „A“
6785/17 PTS A 19
6784/17
bai/--/dk
GIP 1B
1
SL
Nezakonodajne dejavnosti
3.
Odobritev seznama točk pod „A“
6786/17 PTS A 20
4.
Resolucije, sklepi in mnenja, ki jih je sprejel Evropski parlament na delnih zasedanjih od
1. do 2. februarja 2017 v Bruslju ter od 13. do 16. februarja 2017 v Strasbourgu
5867/17 PE-RE 2
5.
Priprava na Evropski svet 9. in 10. marca 2017
=
osnutek sklepov
5578/17 CO EUR-PREP 4
6.
Evropski semester
=
zbirno poročilo o prispevkih Sveta v zvezi z evropskim semestrom za leto 2017
6756/17 CO EUR-PREP 11 POLGEN 19 ECOFIN 158 UEM 61 SOC 154
EMPL 117 COMPET 151 ENV 201 EDUC 96 RECH 85 ENER 93
JAI 177
=
osnutek priporočila o ekonomski politiki euroobmočja: predložitev Evropskemu svetu
6703/17 CO EUR-PREP 10 POLGEN 18 ECOFIN 156 UEM 60 SOC 147
EMPL 112 COMPET 149 ENV 193 EDUC 94 RECH 84 ENER 92
JAI 169
+ REV 1 (fi)
7.
Medinstitucionalni sporazum – izvajanje
=
poročanje predsedstva
8.
Razno
6784/17
bai/--/dk
GIP 1B
2
SL