paketi super babi

UŽITKA
Z DODATNIMI STORITVAMI
V VAŠEM PAKETU
DODATNI
PAKETI
Februar 2017
GLEJTE
TELEVIZIJO
NA MOBILNEM
TELEFONU
PRIHRANITE
PRI PORABI
PRENOSA
PODATKOV
KOMUNICIRAJTE
BREZSKRBNO
DOMA IN
V TUJINI
SVOJ
TELEFON BOSTE IMELI ŠE RAJŠI
Več o predn
ostih
si preberite
na
naslednjih st
raneh.
Kaj vam prinašajo novi paketi mobilne telefonije?
MOBILNO
TELEVIZIJO
Televizijo lahko s storitvijo D3GO gledate tudi prek svojega
mobilnega telefona, kjerkoli in kadarkoli.
TO»KE
WIFI
Brezžične točke UNIFI lahko brezplačno
uporabljate na več kot 470.000 lokacijah v
Sloveniji in regiji.
DODATNE
PAKETE
Ne boste več panično izklapljali prenosa podatkov, ko boste
v tujini, saj boste lahko svoj paket nadgradili z dodatnimi
paketi za brezskrbno komunikacijo.
NADZOR NAD
STROŠKI
Ne bo se vam več dogajalo, da bi prekoračili porabo prenosa
podatkov.
CENEJŠO
MESE»NO
NARO»NINO
Če ste hkrati tudi naročnik Telemachovih fiksnih storitev, je
račun za mobilno telefonijo za vas in tri člane vaše družine
vsak mesec nižji za do 5 EUR na osebo.
DRUŽINSKE
UGODNOSTI
Strošek priključnine oziroma menjave paketa plača le prvi
družinski član, za dodatne tri člane pa teh STROŠKOV NI.
Sklenitev naročniškega razmerja brez plačila priključnine ali sprememba paketa brez plačila menjave paketa velja za največ 3 družinske člane naročnika paketa VEČ, ki je že sklenil naročniško razmerje z redno ceno priključnine. Mesečna naročnina za naročniške pakete VEČ za naročnike Telemachovih fiksnih
storitev (naročniki na elektronske komunikacijske storitve, ki se praviloma zagotavljajo preko kabelskih vodov na fiksni lokaciji naročnika) je mesečna naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve ustreznega aneksa za popust z vezavo 24 mesecev velja za naročnike fiksnih storitev Skupine Telemach
in največ 4 dodatne naročnike paketov VEČ.
Le za uporab
nike
Telemachov
ega interneta
in uporabnik
e paketov
mobilne tele
fonije.
TELEMACHOV WIFI, S KATERIM
PO SPLETU BRSKATE
BREZ SKRBI, DA BOSTE
POVZRO»ILI STROŠKE
Zakaj bi uporabljali UNIFI?
BREZPLA»NA UPORABA
- EKSKLUZIVNO ZA
TELEMACHOVE
NARO»NIKE
NI VAM TREBA ISKATI
WIFI OMREŽJA, SAJ SE
TELEFON OMREŽJEM
UNIFI Z NJIM POVEŽE
SAMODEJNO
ODLIČNO!
NA VOLJO NA VE» KOT
470.000 LOKACIJAH V
SLOVENIJI, SRBIJI,
BOSNI IN HERCEGOVINI,
MAKEDONIJI TER
»RNI GORI
KO SE ENKRAT
POVEŽETE, BOSTE
VEDNO POVEZANI
(nič več iskanja gesel in
vsakokratnega vpisovanja)
VIDEO POSNETKE IN
GLASBO PREDVAJAJTE
BREZ SKRBI, DA BOSTE
POVZRO»ILI
NENA»RTOVANE
STROŠKE
BREZSKRBNI BOSTE
TUDI V SRBIJI, BOSNI IN
HERCEGOVINI,
MAKEDONIJI TER »RNI
GORI, KJER JE PRENOS
PODATKOV ZELO DRAG
(primer: za prenos 1 MB bi plačali
1 EUR oziroma 1000 EUR
za 1 GB)
Kako se povezati z brezžiËnim omrežjem UNIFI?
Navodila najdete na naslednjih straneh. Prvo povezovanje s točko UNIFI je hitro in
enostavno.
UNIFI je storitev Telemacha in partnerskih podjetij, ki naročnikom storitev dostopa do interneta in mobilne telefonije v paketih skupine VEČ
omogoča brezžični dostop do interneta prek brezžičnih dostopnih točk UNIFI. Izračun stroška prenosa podatkov v Srbiji, Bosni in Hercegovini,
Makedoniji ter Črni gori je opravljen na podlagi Cenika storitev mobilne telefonije v tujini na dan 1.3.2016. Pogoji storitve UNIFI, ki vključujejo tudi
določila o omejitvi prekomerne uporabe, so na voljo na spletni strani www.telemach.si in na prijavni strani storitve.
KAKO SE PRVI»
POVEZATI Z OMREŽJEM UNIFI
NAVODILA
ZA NARO»NIKE MOBILNIH STORITEV
»e ste naroËnik na Telemachovo mobilno telefonijo:
Na eni od točk UNIFI se povežite z omrežjem prek svoje prenosne naprave in s
točkami boste samodejno povezani kadarkoli boste v njihovi bližini.
Navodila najdte na naslednjih straneh.
Naprave ANDROID
glavni meni in izberite možnost Nastavitve (Settings). Nato poiščite in izberite
1. Odprite
možnost Brezžična omrežja (Wi-Fi) (slika 1).
Na nekaterih napravah se takoj odpre seznam dostopnih omrežij, na določenih napravah pa
morate izbrati še možnost Nastavitve Wi-Fi (Wi-Fi settings).
»e ste naroËnik na Telemachove fiksne storitve:
Najprej se registrirajte na uporabniškem portalu MojTelemach, potem pa se s
pridobljenim uporabniškim imenom in geslom povežite z eno od točk UNIFI.
S točkami boste tako samodejno povezani kadarkoli boste v njihovi bližini.
2.
Ko se pokaže seznam omrežij, ki so na voljo, izberite omrežje UniFi (slika 2).
3.
Ko izberete vnos UniFi, se bo odprlo okno, prikazano na sliki 3.
4. Tapnite na NAČIN EAP in v meniju, ki se vam odpre, izberite SIM (slika 4).
.
5.
Ko to potrdite, tapnite na Poveži oziroma Shrani (slika 5) in postopek je zaključen.
Nastavitve morate vpisati le enkrat. Vsakič,
ko boste v območju omrežja UniFi, se bo
vaša naprava v omrežje povezala
samodejno.
3.
NAVODILA
Tapnite možnost Install.
ZA NARO»NIKE MOBILNIH STORITEV
Naprave iOS
spodnje povezave prenesite profil za registracijo EAP/SIM:
1. Shttp://telemach.si/Binary/479/UniFi.mobileconfig
2. V pojavnem oknu izberite Install.
.
4. naprava iPhone/iPad v omrežje povezala samodejno.
Namestitev morate izvesti le enkrat. Vsakič, ko boste v območju omrežja UniFi, se bo vaša
NAVODILA
2.
V naslednjem oknu Connect using izberite SIM ter v meniju EAP metoda (EAP method)
izberite SIM ter potrdite izbiro (slika 2).
3.
Tako ste povezani z omrežjem UniFi (slika 3).
ZA NARO»NIKE MOBILNIH STORITEV
Naprave WINDOWS
glavnem meniju izberite Nastavitve (Settings) ter nato tapnite možnost WiFi (nastavitve za
1. Vbrezžična
omrežja). Ko se pokaže seznam omrežij, ki so na voljo, izberite omrežje UniFi (slika 1).
4. Nastavitve morate vpisati le enkrat. Vsakič, ko boste v območju omrežja UniFi, se bo vaša
naprava v omrežje povezala samodejno.
Le za uporab
nike Telema
chovega
(mobilnega
) interneta in
uporabnike
paketov mo
bilne
telefonije VE
Č.
TELEMACHOVA
MOBILNA TELEVIZIJA,
S KATERO NE ZAMUJATE
NAJLJUBŠIH TV VSEBIN
Zakaj bi uporabljali D3GO?
TELEVIZIJO V ŽIVO
GLEDATE, TUDI KO
NISTE DOMA
NIKOLI VE» NE BOSTE
ZAMUDILI SVOJE
NAJLJUBŠE TEKME
ALI ODDAJE
TV VSEBINO LAHKO
SPREMLJATE TUDI
DO 3 DNI NAZAJ
VSEBINO LAHKO
IZBIRATE TUDI IZ
VIDEOTEKE (VIDEO
NA ZAHTEVO)
BREZPLAČNO OMREŽJE
UNIFI JE NA VOLJO NA
VEČ KOT 60.000
LOKACIJAH V SLOVENIJI
ZA GLEDANJE TELEVIZIJE
POTREBUJETE LE
PRENOSNO NAPRAVO IN
INTERNETNO POVEZAVO
TELEMACH
DOMA CELA DRUŽINA
SO»ASNO SPREMLJA
TV VSEBINO, KI JO ŽELI
Kako aktivirati storitev D3GO?
Aktivacija storitve je preprosta. Uredite jo prek uporabniškega portala MojTelemach
na spletnem naslovu moj.telemach.si.
Splošni pogoji uporabe storitve D3GO so na voljo na naslovu www.telemach.si in na registracijski strani storitve. Za uporabo je potrebna registracija
na portalu moj.telemach.si.
Le za naročn
ike
Telemachov
e fiksne
telefonije.
APLIKACIJA, S KATERO KLICE
NA SVOJ FIKSNI TELEFON
SPREJEMATE TUDI,
KO VAS NI DOMA
Zakaj bi uporabljali UNIFON?
NA SVOJEM MOBILNEM
TELEFONU PREJEMATE
KLICE LJUDI,
KI VAS KLI»EJO NA
VAŠO FIKSNO
ŠTEVILKO, »EPRAV
VAS NI DOMA
TUDI, KO STE V TUJINI,
PRIJATELJE KAR PREK
MOBILNEGA TELEFONA
V OMREŽJU WIFI
KLI»ETE PO TARIFI
FIKSNE TELEFONIJE
PRIHRANITE PRI KLICIH,
KI JIH OPRAVITE DOMA
IN V TUJINI
Z APLIKACIJO LAHKO
POŠILJATE TUDI
SPORO»ILA IN SI S
PRIJATELJI
IZMENJAVATE SLIKE
Kako aktivirati storitev UNIFON?
Uporabniki Telemachove fiksne telefonije na svoj mobilni telefon preprosto naložite
aplikacijo in se obenem registrirajte na uporabniškem portalu moj.telemach.si
Splošni pogoji storitve UNIFON so na voljo na naslovu www.telemach.si in na prijavni strani storitve. Za uporabo je potrebna registracija na
portalu moj.telemach.si.
NI» VE»
VISOKIH RA»UNOV
ZARADI PREKORA»ENE PORABE PRENOSA PODATKOV
Vsakemu se je že zgodilo, da je zaradi pretirane uporabe prenosa podatkov
(poslušanje glasbe, prenašanje datotek ipd.) povzročil ogromne stroške, ki jih ni
želel.
S paketi VEČ se vam to ne bo dogajalo, saj vam prenosa podatkov po porabljenih
količinah, vključenih v vašem paketu, ne bomo dodatno zaračunali. Ko boste
porabili vse enote iz paketa, vam bomo le zmanjšali hitrost prenosa.
Po tem se boste lahko sami odločili, ali boste izbrali dodatni paket (preprosto prek
ukaznega niza USSD ali sporočila SMS) ali ne.
PAKETI VE»
MB
MB
NENA»RTOVANI
STROŠKI
NI DODATNIH
STROŠKOV
KOMUNICIRAJTE
BREZSKRBNO V SLOVENIJI IN TUJINI
Z dodatnimi paketi, ki jih poljubno vklopite in izklopite, boste
poskrbeli za brezskrbno komunikacijo tudi, ko boste v tujini.
NEOMEJENI
KLICI
500 MB
1 GB
3 GB
Vključuje 500 MB prenosa podatkov
znotraj Slovenije.
Vključuje 1 GB prenosa podatkov znotraj
Slovenije.
Vključuje 3 GB prenosa podatkov znotraj
Slovenije.
Vključuje neomejene klice znotraj
Slovenije. Namenjen naročnikom na
paket VEČ.
4 EUR/mesec
EU/ZDA
NEOMEJENO
MESE»NO
Neomejeni klici
Neomejeni SMS
1 GB
Paket vključuje neomejene klice,
neomejene SMS/MMS in kar 1 GB prenosa
podatkov v EU in ZDA (izbrani operaterji).
Veljavnost paketa se samodejno
podaljšuje do izklopa paketa.
10 EUR/mesec
3 EUR/mesec
5 EUR/mesec
PRIPORO»AMO
EU/ZDA
NEOMEJENO
DNEVNO
Neomejeni klici
Neomejeni SMS
1 GB
Paket vključuje neomejene klice,
neomejene SMS/MMS in kar 1 GB prenosa
podatkov v EU in ZDA (izbrani operaterji).
Vsebina paketa velja 24 ur od prve
vzpostavljene storitve.
3 EUR/dan
Za dodatne pakete veljajo Pogoji uporabe dodatnih paketov. Vključene vsebine oz. storitve ne obsegajo klicev na posebne in komercialne
številke ali pošiljanja sporočil SMS v donatorske ali komercialne namene. Več informacij poiščite na naslovu www.telemach.si, v vseh
poslovalnicah Telemacha in na brezplačni številki 080 22 88.
9 EUR/mesec
EU/ZDA
1 GB
Paket je primeren za vse, ki se v EU ali ZDA
zadržujete dlje časa. Vključuje 1GB prenosa
podatkov, ki ga lahko porabite v 30 dneh od
ure vklopa. Paket se izklopi samodejno
15 EUR/mesec
Kako vklopiti dodatni paket?
1. Paket vklopite s poslanim sporočilom SMS za izbrani paket na številko 7070:
Primer sporočila za vklop dodatnega paketa EU/ZDA NEOMEJENO DNEVNO:
pošljite sporočilo "NEOMEJENO EU ZDA 24UR" na številko 7070.
2. Ali z ukaznim nizom USSD: vtipkajte *121# in sledite navodilom.
Več informacij najdete na spletnem mestu www.telemach.si (zavihek Mobilna
telefonija/Dodatni paketi).
UŽIVAJTE
V PRENOVLJENEM OMREŽJU
MOBILNE TELEFONIJE
V letu 2015 smo temeljito prenovili mobilno omrežje 3G in zgradili novo omrežje
prihodnosti LTE (4G).
Cilj, ki nas je pri tem vodil, je bil samo en – da boste pri komunikaciji
brezskrbni.
LTE (Long Te
rm Evolution
) je oznaka
za četrto ge
neracijo mo
bilnih teleko
oziroma najn
munikacij
aprednejše
mobilno om
To pomeni,
režje.
da bo vaš m
obilni intern
deloval še h
et
itreje, kot de
luje sedaj.
Kaj potrebujete za preklop na omrežje LTE?
PAMETNI TELEFON,
KI OMOGO»A
POVEZOVANJE V
OMREŽJE 4G/LTE
KARTICO USIM
(MENJAVA JE
BREZPLA»NA)
AKTIVACIJO
PROFILA LTE
SPREMEMBO
DOSTOPNE TO»KE
IN NA»INA
OMREŽJA
ObišËite nas v eni od vam najbližjih poslovalnic
in uredite spremembo s pomoËjo prijaznih
zaposlenih v poslovalnici.
5
EUR
CENEJŠA
DO
MESE»NA NARO»NINA,
»E ZDRUŽITE MOBILNE IN FIKSNE STORITVE
Združite nove pakete mobilne telefonije VEČ s fiksnimi storitvami televizije,
interneta in fiksne telefonije in s tem znižajte mesečno naročnino mobilne
telefonije do kar 5 EUR.
Ponudbo aktualnih paketov fiksnih storitev preverite na spletnem mestu
www.telemach.si.
ODLI»NA
KOMBINACIJ
A
IMATE TELEMACHOVE FIKSNE STORITVE
BREZPLA»NA
PRIKLJU»NINA
IN STROŠEK MENJAVE
MOBILNEGA PAKETA
ZA VAŠE DRUŽINSKE »LANE
Da boste vsi v družini občutili radosti brezskrbne komunikacije in dodatnih
storitev, ki jih vključujejo mobilni paketi VEČ, vam priporočamo družinski prehod
na nove pakete. To pomeni, da vi kot prvi družinski član plačate strošek
priključnine oziroma menjavo paketa, za dodatne tri družinske člane pa teh
STROŠKOV NI.
0 EUR
DO 5 EUR
NIŽJA MESE»NA
NARO»NINA NA
MOBILNE PAKETE VE»
BREZ STROŠKA MENJAVE
PAKETA ALI PRIKLJU»NINE
ZA TRI DRUŽINSKE »LANE
NIMATE TELEMACHOVIH FIKSNIH
STORITEV
REDNA MESE»NA
NARO»NINA ZA
MOBILNE PAKETE VE»
Znižana mesečna naročnina za mobilne pakete VEČ velja ob skleniti aneksa za popust z vezavo 24 mesecev.
UREDITE NARO»ILO
HITRO IN ENOSTAVNO BREZ OBISKA POSLOVALNICE
Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter
naročanje dodatnih storitev ipd. vam priporočamo uporabo portala Moj Telemach.
Tako boste lahko stvari urejali, ne da bi pri tem izgubljali čas z obiskom poslovalnic.
NARO»ITE
DODATNE
PAKETE
ZAMENJAJTE
NAPRAVE
PREVERITE
SVOJE KLICE
AKTIVIRAJTE
STORITEV
D3GO
AKTIVIRAJTE
STORITEV
UNIFON
AKTIVIRAJTE
STORITEV
UNIFI
ObišËite MojTelemach.si
Registracija je hitra in enostavna.
NA»INOV,
POKLIČITE NAS NA
080 22 88
POBRSKAJTE PO SPLETNI STRANI
www.telemach.si
PIŠITE NAM NA
[email protected]
OBIŠČITE NAS V ENI IZMED
POSLOVALNIC:
LJUBLJANA, Mercator Center Šiška; Mestni trg 23; City park;
BTC (Bratislavska 9); Zupančičeva jama (Železna cesta 20)
KOPER, Planet Tuš Koper;
RADOVLJICA-LESCE, Poljska pot 4
MARIBOR, Mercator center Tabor; Planet Tuš Maribor
VELENJE, Rudarska 2D
MURSKA SOBOTA, Lendavska ulica 29d
NOVO MESTO, Planet Tuš Novo mesto
SLOVENSKA BISTRICA, Čopova 2-4
CELJE, Mariborska cesta 86; Planet Tuš Celje
ŽALEC, Šlandrov trg 20
KRANJ, Planet Tuš Kranj
NOVA GORICA, Qlandia
Celoten seznam vseh prodajnih mest najdete na www.telemach.si.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe cen. TELEMACH d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
DA STOPITE Z NAMI V STIK