SCENARNICA 2017 Izjava - Društvo slovenskih režiserjev

Društvo
slovenskih
režiserjev
Directors
Guild of
Slovenia
Miklošičeva 26,
1000 Ljubljana,
Slovenija
[email protected]
www.dsr.si
SCENARNICA 2017
Od ideje do scenarija
IZJAVA
Podpisani/a
kandidat/ka za scenaristično delavnico Scenarnica 2017 izjavljam, da bom v primeru, da bom
izbran/a kot udeleženec/ka:
•sodeloval/a na vseh razpisanih terminih delavnice Scenarnica 2017
•če bo moj projekt z delovnim naslovom
ki ga bom razvijal/a na delavnici Scenarnica 2017 realiziran, v odjavni špici v enako veliki
pisavi kot drugo besedilo navedel/a: »Scenarij za film je nastajal na Scenarnici 2017,
scenaristični delavnici DSR in SFC« z logotipom Scenarnice.
Kraj in datum
Podpis