KAZALO NOVO GRADIVO PO VSEBINI NASLOVNO KAZALO

NOVOSTI
na knjižnih policah
FEBRUAR 2017
Vsebina:
KAZALO
NOVO GRADIVO PO VSEBINI
NASLOVNO KAZALO
PREDMETNO KAZALO
1
KAZALO
stran 2
0 SPLOŠNO
3
1 FILOZOFIJA
3
133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA
3
159.9 PSIHOLOGIJA
3
2 VERSTVO. BOGOSLOVJE
3
30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA
4
33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO
4
34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA
4
355/359 VOJNA VEŠČINA. VOJNE VEDE
5
36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO
5
37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE
5
39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA
5
51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA
6
55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA
6
61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA
6
63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO
7
64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO
7
65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODJETIJ.
TELEKOMUNIKACIJE.
7
73/77 UPODABLJAJOČA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.
7
78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALIŠČE.
9
793/799 DRUŽABNE ZABAVE. PLES. IGRE. ŠPORT
10
82 LITERARNA BESEDILA
10
82.0 LITERARNA TEORIJA IN ŠTUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA
17
929 BIOGRAFIJE OD A DO Ž
17
93/99 ZGODOVINA
18
Naslovno kazalo
18
Predmetno kazalo
24
Gradivo za otroke in mladino je označeno s senco.
2
0 SPLOŠNO
1. HELSING, Jan van. Roke proč od te knjige!. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 536 str., ilustr.
ISBN 978-961-6861-44-1. [COBISS.SI-ID 283958016]
133 OKULTNE VEDE. ASTROLOGIJA
2. SIGDELL, Jan Erik. Nevidni vplivi : pripete duše in vsiljive entitete : od svetovnega nazora
do reinkarnacijske terapije. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 128 str. ISBN 978-961-6861-48-9.
[COBISS.SI-ID 285038336]
3. WOJTON, Djuna. Karmične izbire : kako si s pravilnimi odločitvami ustvarimo trajno srečo.
1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 270 str. ISBN 978-961-6861-52-6. [COBISS.SI-ID 286770944]
4. ZEVNIK, Eva. Energijski preskok. Bevke: Smar-team, 2016. 350 str., ilustr. ISBN 978-9616987-41-7. [COBISS.SI-ID 286517504]
159.9 PSIHOLOGIJA
5. DEBEVC, Maja. Pot do svetlobe. Kresnice: Divinum cor, 2016. 177 str. ISBN 978-96193756-2-4. [COBISS.SI-ID 287141120]
6. HAY, Louise L.. Vaje pred ogledalom : 21-dnevni tečaj za vzpostavitev ljubečega odnosa s
samim seboj, (Zbirka Louise). Brežice: Primus, 2016. 161 str. ISBN 978-961-6950-68-8.
[COBISS.SI-ID 286530304]
7. SHARMA, Robin Shilp. Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija. 1. izd.
Tržič: Učila International, 2016. 211 str. ISBN 978-961-00-3159-8. ISBN 978-961-00-3160-4.
[COBISS.SI-ID 286803456]
2 VERSTVO. BOGOSLOVJE
8. GRŽAN, Karel. Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih?, (Zbirka
Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. 388 str. ISBN 978-961-274-189-1. [COBISS.SIID 267959040]
9. GRŽAN, Karel. Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [Knj. 1, Stop smrtonosni igri polov!],
(Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2016. 483 str., ilustr. ISBN 978-961-274-4595. ISBN 978-961-274-465-6. [COBISS.SI-ID 287292928]
10. STEVENS, John. Menihi maratonci z gore Hiei. Mengeš: Ciceron, 2016. 187 str., ilustr.
ISBN 978-961-6627-69-6. [COBISS.SI-ID 287426304]
3
30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA
11. VERHAEGHE, Paul. Identiteta. Mengeš: Ciceron, 2016. 274 str. ISBN 978-961-6627-689. [COBISS.SI-ID 287426048]
33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO
12. CHRISTENSON, Gary, MÜLLER, Jürgen. Kupujem zlato : izračun cen zlata v prihodnosti
- zakaj naj bi del svojega premoženja sedaj naložili v žlahtno kovino. 1. izd. Ljubljana: Ara,
2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-53-3. [COBISS.SI-ID 287704320]
13. LAPAJNE, Ivan. Kriza sistema : odsev časa: kje smo in kam gremo?. Brezovica pri
Ljubljani: Lara, 2014. 439, 29 str. ISBN 978-961-281-543-1. [COBISS.SI-ID 275401984]
34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA
14. TURK, Boštjan J.. Abeceda dedovanja - oporoka in zapuščinski postopek : (s sodno prakso
in izvlečki iz zakona o dedovanju - ZD), (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana: Inštitut za
civilno in gospodarsko pravo, 2016. 150 str. ISBN 978-961-93924-2-3. [COBISS.SI-ID
284000768]
15. TURK, Boštjan J.. Družinski pravni leksikon, (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana:
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. 156 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-93924-5-4.
[COBISS.SI-ID 287130624]
16. TURK, Boštjan J., PAPLER, Ema. Nepremičninsko pravo, (Zbirka Pravo za državljana).
Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2015. 145 str. ISBN 978-961-92184-7-1.
[COBISS.SI-ID 278901248]
17. TURK, Boštjan J.. Pokojninsko pravo : z uvodnimi pojasnili avtorja, ter z najzanimivejšimi
izvlečki iz zakona (ZPIZ-2), (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana: Inštitut za civilno in
gospodarsko pravo, 2015. 156 str., tabele, avtorj. sl. ISBN 978-961-93924-1-6. [COBISS.SIID 282469888]
18. TURK, Boštjan J.. Premoženjsko pravo : z aktualno dohodninsko lestvico, izvlečki zakona
o dohodnini in zakona o plačilnih storitvah in sistemih, (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana:
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. 152 str. ISBN 978-961-93924-4-7. [COBISS.SIID 284452352]
19. TURK, Boštjan J., ČOP, Neža. Rodbinsko pravo, (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana:
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. 156 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-93924-6-1.
[COBISS.SI-ID 287208704]
20. TURK, Boštjan J., MODIC, Tjaša. Socialno pravo : z zakonom [![ o socialno varstvenih
prejemkih (ZSVarPre), (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana: Inštitut za civilno in
gospodarsko pravo, 2016. 149 str. ISBN 978-961-93924-3-0. [COBISS.SI-ID 284452096]
4
21. TURK, Boštjan J.. Sosedsko pravo, (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana: Inštitut za
civilno in gospodarsko pravo, 2015. 144 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-92184-9-5. [COBISS.SIID 281922304]
22. TURK, Boštjan J., KOROŠEC, Anja. Trgovinsko in potrošniško pravo, (Zbirka Pravo za
državljana). Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. 157 str., ilustr. ISBN
978-961-93924-7-8. [COBISS.SI-ID 287389440]
23. TURK, Boštjan J., VODNJOV, Ajda. Upniško-dolžniška razmerja - kako do svojega
denarja?, (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo,
2015. 154 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-93924-0-9. [COBISS.SI-ID 282047488]
355/359 VOJNA VEŠČINA. VOJNE VEDE
24. LELJAK, Roman. Špiclji udbe 3 : [M-Ž]. Radenci: Društvo za raziskovanje zgodovine,
2017. 422 str. ISBN 978-961-94151-0-8. [COBISS.SI-ID 90097665]
36 ZAVAROVALSTVO. SOCIALNO DELO
25. ŽNIDARŠIČ KRANJC, Alenka. Dočakal boš pokoj! : razmislek o moji starosti. Ljubljana:
Dej, 2017. 117 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-90162-5-1. [COBISS.SI-ID 288433920]
37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE
26. RIGLER ŠILC, Katarina. Čudo na razrednih urah : priročnik za učitelje za izvajanje ur
oddelčne skupnosti v osnovni šoli. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2015. 127 str. ISBN 978961-93836-0-5. [COBISS.SI-ID 279425280]
27. LEBAR, Lea. Biti : biti kreativen otrok, vzgojitelj/učitelj, starš : naj vam ustvarjanje
pomaga doseči, da boste v svoji biti preplavljeni z mirom, ljubeznijo in radostjo. 1. natis.
Križevci: LEEsprit, 2016. 155 str. ISBN 978-961-285-409-6. [COBISS.SI-ID 286258432]
28. NEALE, Kirsty, HUNTER-JONES, Sue, RHODES, Katy. 365 ustvarjalnih zamisli za
majhne in velike. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-001870-4. [COBISS.SI-ID 267165440]
39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA
29. MIKLAVČIČ, Milena. Ogenj, rit in kače niso za igrače. Žiri: Jutri, 2013. 342 str. ISBN
978-961-281-251-5. [COBISS.SI-ID 270557696]
5
51/54 MATEMATIKA. ASTRONOMIJA. FIZIKA. KEMIJA
30. DUŠEK, Jiři, PÍŠALA, Jan. Atlas vesolja : raziskovalno popotovanje. Jezero: Morfemplus,
2016. [12] zganj. str., ilustr. ISBN 978-961-6988-15-5. [COBISS.SI-ID 283702272]
31. 365 znanstvenih poskusov : znanost še nikoli ni bila tako zabavna. Jezero: Morfemplus,
2016. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-26-1. [COBISS.SI-ID 284820736]
55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA
32. SPILSBURY, Louise. Kaj je evolucija?. Jezero: Morfemplus, 2016. 64 str., ilustr. ISBN
978-961-6988-28-5. [COBISS.SI-ID 285022208]
33. TOFT, Barbara. Popolni vodnik po svetu živali. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 144
str., ilustr. ISBN 978-961-00-3037-9. [COBISS.SI-ID 285041664]
34. TUMKO, Irina. Atlas živali. Jezero: Morfemplus, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-9616988-19-3. [COBISS.SI-ID 284285440]
61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA
35. ČERNE, Barbara, AVGUŠTIN, Tina. Glina za vsak dan. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 220
str., ilustr. ISBN 978-961-6861-45-8. [COBISS.SI-ID 284496128]
36. ČERNE, Barbara. Zdravljenje artritisa. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Ara, 2016. 275 str.,
ilustr. ISBN 978-961-6861-43-4. [COBISS.SI-ID 283957248]
37. FARNDON, John. Človeško telo : vse, kar bi morali vedeti. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2017. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3149-9. [COBISS.SI-ID 286739200]
38. KRANJC, Ajša. Moj magnezij. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 112 str., ilustr., tabele. ISBN
978-961-6861-37-3. [COBISS.SI-ID 279643904]
39. MARKLUND, Bertil. 10 nasvetov : počutite se bolje in živite 10 let dlje. 1. izd. Radovljica:
Didakta, 2017. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-261-459-1. [COBISS.SI-ID 288034560]
40. MEREDITH, Susan. Dejstva življenja, Odraščanje. Jezero: Morfemplus, 2016. 56 str.,
ilustr. ISBN 978-961-6988-49-0. [COBISS.SI-ID 286247936]
41. MERLJAK, Marija. Življenje v ravnovesju. 1. izd. Ljubljana: Sanjska knjiga, 2016. 271 str.,
barvne ilustr. ISBN 978-961-6125-46-8. ISBN 978-961-6125-47-5. [COBISS.SI-ID
287447296]
42. PLANTAN, Uroš, PLANTAN, Veronika. Starodavna umetnost zdravljenja : tradicionalna
evropska medicina. 1. izd. Gaberje: Slovensko društvo tradicionalne evropske medicine, 2016.
250 str., ilustr. ISBN 978-961-285-190-3. [COBISS.SI-ID 284322304]
6
43. ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, KNAP, Bojan, MLAKAR-MASTNAK, Denis. Priročnik
klinične športne prehrane. 1. izd. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, 2015. 75 str., ilustr.
ISBN 978-961-6476-10-2. [COBISS.SI-ID 281599744]
44. Sladki pelin : sladki pelin, Artemisia annua L., trenutno najbolj iskana rastlina, (Posebna
izdaja revije Misteriji). Ljubljana: Ara, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-42-7.
[COBISS.SI-ID 283709696]
45. ŽNIDAR, Tamara. Navihančki gurmani : zdrava prehrana. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000,
2016. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-61-8. [COBISS.SI-ID 287294976]
63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO
46. HIENG, Bara. Domače zdravljenje hišnih ljubljenčkov. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 208
str. ISBN 978-961-6861-47-2. [COBISS.SI-ID 284805376]
47. SCHRIEVER, Anja. Konji, (Mladi geniji). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 49 str.,
ilustr. ISBN 978-961-00-3118-5. [COBISS.SI-ID 286286592]
64 GOSPODINJSTVO. GOSTINSTVO
48. GIFING, Ana. Krono kuharica : zakladnica krono prehrane. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016.
217 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-46-5. [COBISS.SI-ID 284683520]
49. Naravno konzerviranje hrane : najboljši recepti biovrtnark in biovrtnarjev. 1. izd.
Ljubljana: Viharnik, 2016. 174 str., fotogr. ISBN 978-961-7004-02-1. [COBISS.SI-ID
287049472]
65 VODENJE IN ORGANIZACIJA
TELEKOMUNIKACIJE
POSLOVANJA
PODJETIJ.
50. LIPIČNIK, Bogdan. Ravnanje z ljudmi pri delu = Human resources management.
Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1998. 422 str., ilustr. ISBN 86-7061-161-9. [COBISS.SI-ID
72752128]
73/77 UPODABLJAJOČA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.
51. BEAUMONT, Émilie. Brin, reševalec s planin, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. natis.
Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-68-6. [COBISS.SIID 260783616]
52. BEAUMONT, Émilie. Izak je prvak, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. izd. Ljubljana: Oka,
otroška knjiga, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-62-4. [COBISS.SI-ID 258503424]
7
53. BEAUMONT, Émilie. Kapitan Jan, (Zbirka Mali nadobudnež). Ljubljana: Oka, otroška
knjiga, 2007. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6552-38-7. [COBISS.SI-ID 229918976]
54. BEAUMONT, Émilie. Leon vozi kamion, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. izd. Ljubljana: Oka,
otroška knjiga, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-63-1. [COBISS.SI-ID 258503680]
55. BEAUMONT, Émilie. Mak vozi vlak, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. izd. Ljubljana: Oka,
otroška knjiga, 2008. 1 kartonka ([13] str.), ilustr. ISBN 978-961-6552-65-3. [COBISS.SI-ID
235115264]
56. BEAUMONT, Émilie. Peter vozi skuter, (Zbirka Mali nadobudnež, knj. 18). 1. natis.
Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2014. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-73-0. [COBISS.SIID 269086208]
57. BEAUMONT, Émilie. Pilot Metod, (Zbirka Mali nadobudnež). Ljubljana: Oka, otroška
knjiga, 2007. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6552-39-4. [COBISS.SI-ID 229919232]
58. BEAUMONT, Émilie. Pismonoša Aljoša, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. natis. Ljubljana:
Okaši, 2016. 1 kartonka ([13] str.), ilustr. ISBN 978-961-6978-12-5. [COBISS.SI-ID
283219968]
59. BEAUMONT, Émilie. Policist Maj, (Zbirka Mali nadobudnež, knj. 17). 1. natis. Ljubljana:
Oka, otroška knjiga, 2014. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-72-3. [COBISS.SI-ID
269085952]
60. BEAUMONT, Émilie. Taksist Lan, (Zbirka Mali nadobudnež, 16). 1. natis. Ljubljana: Oka,
otroška knjiga, 2013. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-69-3. [COBISS.SI-ID 4019355]
61. BEAUMONT, Émilie. Učitelj vožnje Rožle, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. natis. Ljubljana:
Okaši, 2016. 1 kartonka ([13] str.), ilustr. ISBN 978-961-6978-14-9. [COBISS.SI-ID
283220992]
62. BEAUMONT, Émilie. Viktor vozi traktor, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. izd. Ljubljana:
Oka, otroška knjiga, 2009. 1 kartonka ([13]) str., ilustr. ISBN 978-961-6552-90-5. [COBISS.SIID 242474752]
63. BEAUMONT, Émilie, BÉLINEAU, Nathalie. Voznik Nik, (Zbirka Mali nadobudnež). 1.
izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2007. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6552-37-0.
[COBISS.SI-ID 229918208]
64. BEWERNICK, Jessica. Pletenje : tako preprosto, (Radi ustvarjamo). 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4315-4. [COBISS.SI-ID 284809728]
65. LANGEN, Annette. Ko se gre na vece. [Jezero]: Morfemplus, [2016]. [15] str., ilustr. ISBN
978-961-6988-38-4. [COBISS.SI-ID 285324800]
66. MASSIEU, Claire, PETER, Monika. Šivanje torb : tako preprosto, (Radi ustvarjamo). 1.
izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4317-8. [COBISS.SIID 284593152]
8
67. MÜLLER, Andrea. Šivanje : tako preprosto, (Radi ustvarjamo). 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4316-1. [COBISS.SI-ID 284602880]
68. SANŽA, Silvie. Živalske barve, (Kuku). Jezero: Morfemplus, 2016. 1 kartonka ([17] str.),
ilustr. ISBN 978-961-6988-31-5. [COBISS.SI-ID 285093376]
69. SANŽA, Silvie. Živalski vzorci, (Kuku). [Jezero]: Morfemplus, [2016]. 1 kartonka ([17]
str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-30-8. [COBISS.SI-ID 285092608]
70. SLEGERS, Liesbet. Poglej, kaj jem!. Jezero: Morfemplus, 2016. [13] str., ilustr. ISBN 978961-6988-24-7. [COBISS.SI-ID 284576512]
71. TRESSELT, Lydia. Kvačkanje : tako preprosto, (Radi ustvarjamo). 1. izd. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4312-3. [COBISS.SI-ID 284809216]
78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALIŠČE.
72. Children's favourites : 23 original hit recordings from the classic radio show. Enfield:
Prism leisure, 2002. 1 CD, digital stereo. [COBISS.SI-ID 8317748]
73. BUTLER, Christopher, SACHERS, Clara. Knjiga o džungli, Safari 1. Ljubljana: RTV
Slovenija, Založba kaset in plošč, 2016. 1 video DVD (95 min, 38 sek), barve, zvok (stereo).
[COBISS.SI-ID 21985333]
74. BUTLER, Christopher, SACHERS, Clara. Knjiga o džungli, Safari 2. Ljubljana: RTV
Slovenija, Založba kaset in plošč, 2016. 1 video DVD (108 min, 19 sek), barve, zvok (stereo).
[COBISS.SI-ID 1111874398]
75. Knjiga o džungli, Safari 3. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2016. 1 video
DVD (ca 108 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 6733721]
76. KOKOL, Maja. Zapleši z nami. Ljubljana: Panika Records, [2016]. 1 CD (32 min, 5 sek),
[stereo]. [COBISS.SI-ID 21441589]
77. KOLMAN, Alenka. Jelenček Rudolf. [Maribor]: Glasbena dežela, [2013]. 1 CD (21 min,
26 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 641233]
78. LEVSTIK, Fran. Martin Krpan. [Ljubljana]: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [1996,
p 1992]. 1 CD (60 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 16442514]
79. OSOJNIK, Melita. Hvaležni medved : po koroški ljudski pripovedki. Ljubljana: Glasbeno
gledališče Melite Osojnik, [2016]. 1 CD (22 min, 44 sek). [COBISS.SI-ID 21076530]
80. OSOJNIK, Melita. Maček Kazimir in miška Valentina : glasbena pravljica. Ljubljana:
Glasbeno gledališče Melite Osojnik, p 2014. 1 CD (29 min, 6 sek), stereo. [COBISS.SI-ID
10116894]
9
81. PROKOF´EV, Sergej Sergeevič. Peter in volk : glasbena pravljica. Ljubljana: RTV
Slovenija, Založba kaset in plošč: Glasbeni program Radia Slovenija, cop. 2004. 1 CD (27 min,
23 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 218862592]
82. ŠEGOVC, Franc. Štirje klarineti. Slovenj Gradec: samozal., 2017. 99 str. [COBISS.SI-ID
288029696]
83. Varno v prometu. Ljubljana: Panika Records, [2016]. 1 CD (24 min, 56 sek), [stereo].
[COBISS.SI-ID 1111725662]
793/799 DRUŽABNE ZABAVE. PLES. IGRE. ŠPORT
84. HESSE, Ulrich. Bayern : zgodba enega najboljših nogometnih klubov na svetu. 1. izd. Tržič:
Učila International, 2016. 335 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-3197-0. ISBN 978961-00-3198-7. [COBISS.SI-ID 287399424]
85. MIKLAVC, Andrej. Šepetalec športnim otrokom : zakaj imajo otroci radi šport in kako jih
starši pri tem spodbujamo?. Domžale: Minat, 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-281-709-1.
[COBISS.SI-ID 277620480]
86. ŠKOF, Branko, BAČANAC, Ljubica, BRATINA, Nataša. Šport po meri otrok in
mladostnikov : pedagoški, didaktični, psiho-socialni, biološki in zdravstveni vidiki športne
vadbe mladih. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2016.
763 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-68-3. [COBISS.SI-ID 286220544]
87. ŽOLTOWSKA-DARSKA, Yvette. Ibra : fant, ki je našel svojo pot. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3171-0. [COBISS.SI-ID 286933504]
82 LITERARNA BESEDILA
88. ABBOTT, Elizabeth. Psi in njihovi prijatelji : iskanje sreče na obeh koncih povodca. 1. izd.
Tržič: Učila International, 2015. 301 str. ISBN 978-961-00-2766-9. ISBN 978-961-00-2767-6.
[COBISS.SI-ID 281639168]
89. AHRNSTEDT, Simona. Dedinja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 489 str. ISBN
978-961-00-2942-7. ISBN 978-961-00-2943-4. [COBISS.SI-ID 284156928]
90. ANDERSEN, Hans Christian. Snežna kraljica. Jezero: Morfemplus, 2016. 62 str., ilustr.
ISBN 978-961-6988-27-8. [COBISS.SI-ID 284967424]
91. ARLIDGE, M. J.. Hiša za punčke. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 364 str. ISBN
978-961-00-2934-2. ISBN 978-961-00-2935-9. [COBISS.SI-ID 284022016]
92. ARLIDGE, M. J.. Okovi samote. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 343 str. ISBN 978961-00-3207-6. ISBN 978-961-00-3208-3. [COBISS.SI-ID 287691008]
10
93. ARLIDGE, M. J.. Temno srce. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 367 str. ISBN 978961-00-2843-7. ISBN 978-961-00-2844-4. [COBISS.SI-ID 282575616]
94. AVSEC, Albina. Kajina zgodba. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 31 str., ilustr. ISBN
978-961-6957-56-4. [COBISS.SI-ID 286874368]
95. AZÚA KRAMER, Jackie. Zeleni dežnik. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [26] str., ilustr.
ISBN 978-961-6976-25-1. [COBISS.SI-ID 287267840]
96. BANNER, Catherine. Hiša na robu noči. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 440 str.
ISBN 978-961-00-2956-4. ISBN 978-961-00-2957-1. [COBISS.SI-ID 284312320]
97. BJØRK, Samuel. Angelsko hladna. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 460 str. ISBN
978-961-00-2806-2. ISBN 978-961-00-2807-9. [COBISS.SI-ID 282243072]
98. BRGLEZ TOMEC, Mojca. Polžek slinar : počasi se daleč pride. 1. natis. Ljubljana: Alba
2000, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-62-5. [COBISS.SI-ID 288340224]
99. BUSSI, Michel. Čas je morilec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 479 str., zvd. ISBN
978-961-00-3195-6. ISBN 978-961-00-3196-3. [COBISS.SI-ID 287386880]
100. BYRNE, Kerrigan. Lovec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 413 str. ISBN 978-96100-3174-1. ISBN 978-961-00-3175-8. [COBISS.SI-ID 287001344]
101. CARROLL, Lewis. Aličine pustolovščine v Deželi čudes. Jezero: Morfemplus, 2016. 127
str., ilustr. ISBN 978-961-6988-33-9. [COBISS.SI-ID 285330944]
102. CARTER, Chris. Jaz sem smrt : triler. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 387 str.
ISBN 978-961-00-2841-3. ISBN 978-961-00-2842-0. [COBISS.SI-ID 282592768]
103. CASALIS, Anna. Mišek Tip je sebičen. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2011. [25] str.,
ilustr. ISBN 978-961-275-038-1. [COBISS.SI-ID 255649536]
104. CETIN LAPAJNE, Ana Marija. Žarek. Brezovica pri Ljubljani: Lara, 2014. 159 str., ilustr.
ISBN 978-961-281-544-8. [COBISS.SI-ID 275402240]
105. CHAPMAN, Jane. Ljubezni dovolj za dva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. [25]
str., ilustr. ISBN 978-961-00-3079-9. [COBISS.SI-ID 285568256]
106. DARE, Tessa. Škotska poroka, ([Castles ever after, 3]). 1. izd. Tržič: Učila International,
2016. 297 str. ISBN 978-961-00-2864-2. ISBN 978-961-00-2865-9. [COBISS.SI-ID
282785792]
107. DE LA MOTTE, Anders. Dvojna igra. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 462 str.
ISBN 978-961-00-2963-2. ISBN 978-961-00-2964-9. [COBISS.SI-ID 284392704]
108. DEBELJAK, Aleš. Zadnja stran, (Zbirka Cvetober). 1. izd. Ljubljana: Delo, 2017. 205 str.
ISBN 978-961-6570-66-4. [COBISS.SI-ID 288485120]
11
109. DEKLEVA, Milan. Strahožer. Jezero: Morfemplus, 2016. [25] str., ilustr. ISBN 978-9616988-44-5. [COBISS.SI-ID 285979648]
110. DEVERAUX, Jude. Lahko noč, moj vitez. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 462 str.
ISBN 978-961-00-3058-4. ISBN 978-961-00-3059-1. [COBISS.SI-ID 285386496]
111. DEVERAUX, Jude. Žametna obljuba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 413 str.
ISBN 978-961-00-3002-7. ISBN 978-961-00-3003-4. [COBISS.SI-ID 284766720]
112. DEVERAUX, Jude. Žametna pesem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 284 str. ISBN
978-961-00-3209-0. ISBN 978-961-00-3210-6. [COBISS.SI-ID 287704832]
113. DUNCAN, Lois. Hotel za pse. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2009. 184 str. ISBN 978-961-659837-8. [COBISS.SI-ID 243566080]
114. ĐURIĆ RIBIČ, Zala. Zbrka poezije. 1. izd. Zagorje ob Savi: Ocean, 2016. 67 str. ISBN
978-961-93836-5-0. [COBISS.SI-ID 285826304]
115. GLEITZMAN, Morris. Kmalu, (Zbirka Nekoč). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 215
str.
ISBN
978-961-272-232-6.
[COBISS.SI-ID
287853312]
Nagrada: The Children's Book Council of Australia, 2016
116. GOLĘDZINOWSKA, Anna. Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost. 1.
izd. Ljubljana: Salve, 2016. 220 str. ISBN 978-961-211-865-5. [COBISS.SI-ID 287218432]
117. GOMBAČ, Borut. Psiček iz megle. 1. izd. Maribor: Založba Obzorja, 2016. 19 str., ilustr.
ISBN 978-961-230-503-1. [COBISS.SI-ID 89144577]
118. GREEN, Linda. Ko sem zaprla oči. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 311 str. ISBN
978-961-00-3142-0. ISBN 978-961-00-3143-7. [COBISS.SI-ID 286580480]
119. GRIFFIN, Ella. Larina cvetličarna. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 368 str. ISBN
978-961-00-2777-5. ISBN 978-961-00-2778-2. [COBISS.SI-ID 281797120]
120. GRINTOV, Vlasta. Bleki. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 25 str., ilustr. ISBN 978961-6957-55-7. [COBISS.SI-ID 286404864]
121. HANNAH, Kristin. Slavček. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 486 str. ISBN 978961-00-2812-3. ISBN 978-961-00-2813-0. [COBISS.SI-ID 282264320]
122. HORNBY, Nick. Juliet, gola. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2016. 307 str. ISBN 978-961230-505-5. [COBISS.SI-ID 89342977]
123. JAKOP, Denis. Živa sila : pakt med dobrim in zlim. 2. natis. Ruše: [samozal.] D. Jakop,
2016. 261 str. ISBN 978-961-283-656-6. ISBN 978-961-283-648-1. [COBISS.SI-ID
87159553]
124. JAZBINŠEK, Ernest. Mačeha : roman. Ljubljana: samozal. E. Jazbinšek, 2017. 411 str.
ISBN 978-961-283-805-8. [COBISS.SI-ID 287823104]
12
125. JOHANSEN, Erika. Napad na kraljevino Tearling, ([Saga o kraljevini Tearling, 2]). 1.
izd. Tržič: Učila International, 2015. 510 str., zvd. ISBN 978-961-00-2771-3. ISBN 978-96100-2772-0. [COBISS.SI-ID 281779968]
126. JURKOVIČ, Jasna. Čarovnica Bara. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 29 str., ilustr.
ISBN 978-961-6957-60-1. [COBISS.SI-ID 287294464]
127. KALANITHI, Paul. Ko dih postane zrak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 206 str.
ISBN 978-961-00-2974-8. ISBN 978-961-00-2975-5. [COBISS.SI-ID 284531200]
128. KANG, Anna. Ti si (nisi) majhen. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [30] str., ilustr. ISBN
978-961-6976-24-4.
[COBISS.SI-ID
286769920]
Nagrada:
Geisel
Award,
2015
Nagrada: An NPR Best Book of 2014
129. KLEMBAS, Tjaša. V šoli : prvi šolski dan in brstični ohrovt. Pri okulistu : Mihec dobi
očala, (Zbirka Timi odkriva prvič, 1). Kranjska Gora: Izvirna založba, zavod za založniško
dejavnost, 2016. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-93816-3-2. [COBISS.SI-ID 287247616]
130. KORANTER, Sonja. Bombonček Tonček ali Čo-bo-ladnica. 1. natis. Ljubljana: Alba
2000, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-59-5. [COBISS.SI-ID 286875648]
131. KORANTER, Sonja. Koliko držav je na svetu?. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2017. 30
str., ilustr. ISBN 978-961-6957-65-6. [COBISS.SI-ID 288839680]
132. KRALJIČ, Helena. Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo, (Zbirka Ljubezni je za
vse dovolj, 10). Jezero: Morfemplus, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-45-2.
[COBISS.SI-ID 286057984]
133. KREFELD, Michael Katz. Beli angeli. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 362 str.
ISBN 978-961-00-2753-9. ISBN 978-961-00-2754-6. [COBISS.SI-ID 281552896]
134. MAJHEN, Zvezdana. Lisica išče vest. 1. izd. Maribor: Založba Obzorja, 2016. 19 str.,
ilustr. ISBN 978-961-230-502-4. [COBISS.SI-ID 89088257]
135. MALLERY, Susan. Poljubi so najboljše zdravilo, (Romance iz Fool's Golda, [5]). 1. izd.
Tržič: Učila International, 2016. 320 str. ISBN 978-961-00-3140-6. ISBN 978-961-00-3141-3.
[COBISS.SI-ID 286580736]
136. MATTHEWS, Carole. Hiška ob morju. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015.
557 str. ISBN 978-961-6958-54-7. [COBISS.SI-ID 82861313]
137. MATTHEWS, Carole. Pokliči gospo Božičkovo!. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba
KMŠ, 2015. 637 str. ISBN 978-961-6982-12-2. [COBISS.SI-ID 84246017]
138. Moja knjiga pravljic. 1. izd. Tržič: Učila international, 2016. 94 str., ilustr. ISBN 978-96100-3038-6. [COBISS.SI-ID 285133568]
13
139. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in kobila Rika, (Zbirka Čudežna bolha Megi). 1. natis.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4250-8. [COBISS.SI-ID
286918912]
140. NESBØ, Jo. Fantom. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 472 str. ISBN 978-961-261-4089. ISBN 978-961-261-402-7. [COBISS.SI-ID 281847040]
141. NESBØ, Jo. Leopard. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 671 str. ISBN 978-961-261-3822. ISBN 978-961-261-380-8. [COBISS.SI-ID 279449344]
142. NESBØ, Jo. Netopir. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2016. 357 str. ISBN 978-961-261-4508. ISBN 978-961-261-449-2. [COBISS.SI-ID 286893312]
143. NESBØ, Jo. Pentagram. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 431 str. ISBN 978-961-261247-4. ISBN 978-961-261-250-4. [COBISS.SI-ID 261292800]
144. NESBØ, Jo. Policija. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2016. 536 str. ISBN 978-961-261-4201. ISBN 978-961-261-421-8. [COBISS.SI-ID 284617984]
145. NESBØ, Jo. Taščica. 2. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 543 str. ISBN 978-961-261-2481. [COBISS.SI-ID 261726720]
146. NICHOLS, Peter. Pečine. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 479 str. ISBN 978-96100-2788-1. ISBN 978-961-00-2789-8. [COBISS.SI-ID 281876480]
147. NOVAK, Boris A.. Domišljija je povsod doma, (Matjaževa knjižnica). [Ljubljana:
Partizanska knjiga, 1984]. [59] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2654984]
148. OSREDKAR, Meta. Zločin v Stari Fužini. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 253 str.,
ilustr. ISBN 978-961-272-224-1. [COBISS.SI-ID 286183936]
149. PALACIO, R. J.. Čudo. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2014. 320 str. ISBN 978-96193582-7-6. [COBISS.SI-ID 276091904]
150. PATTERSON, James, PAETRO, Maxine. 15. afera, (Zbirka Klub preiskovalk umorov,
15). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 302 str. ISBN 978-961-00-3043-0. ISBN 978-96100-3044-7. [COBISS.SI-ID 285176064]
151. PATTERSON, James, PAETRO, Maxine. 14. smrtni greh, (Zbirka Klub preiskovalk
umorov). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 311 str. ISBN 978-961-00-2816-1. ISBN 978961-00-2817-8. [COBISS.SI-ID 282286592]
152. PAVER, Michelle. Božanstva in bojevniki. 4, [Krokodilja grobnica], (Zbirka Božanstva
in bojevniki, knj. 4). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 271 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961272-203-6. [COBISS.SI-ID 282307072]
153. PAVER, Michelle. Božanstva in bojevniki. 5, Bojevniški bron, (Zbirka Božanstva in
bojevniki, knj. 5). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961272-231-9. [COBISS.SI-ID 287853056]
14
154. PODGORŠEK, Mojiceja. Eko Papirko. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [27] str., ilustr.
ISBN 978-961-6976-22-0. [COBISS.SI-ID 286631424]
155. PODGORŠEK, Mojiceja. Kako raste slaba volja. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [25]
str., ilustr. ISBN 978-961-6976-18-3. [COBISS.SI-ID 285195264]
156. PODGORŠEK, Mojiceja. Ti si krava! Ti pa koza!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [26]
str., ilustr. ISBN 978-961-6976-26-8. [COBISS.SI-ID 287307008]
157. POGOREVC, Pavlina. Čebelica Mila in čebela Lana : življenje čebel. 1. natis. Ljubljana:
Alba 2000, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-64-9. [COBISS.SI-ID 288839424]
158. PREGL KOBE, Tatjana. Tretje slike za pesmi, pesmi za slike. Ljubljana: Edina, 2016. 22
str., ilustr. ISBN 978-961-6364-58-4. [COBISS.SI-ID 286150400]
159. PRIDE, B. L.. Zgodba o Margot in Ulfu : romantična pravljica. Maribor: Fabulist, 2016.
134 str. ISBN 978-961-283-793-8. [COBISS.SI-ID 89692673]
160. PUCER, Sonja. Bajker Jure. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2016. 42 str., ilustr. ISBN 978961-7004-03-8. [COBISS.SI-ID 287327744]
161. PUÉRTOLAS, Romain. Fantastično popotovanje fakirja, ki je obtičal v Ikeini omari. 1.
izd. Tržič: Učila International, 2016. 249 str. ISBN 978-961-00-3001-0. ISBN 978-961-003000-3. [COBISS.SI-ID 284768512]
162. QUICK, Amanda. Negotova zaroka, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2016. 382 str. ISBN 978-961-01-4289-8. [COBISS.SI-ID 287090176]
163. QUINN, Julia. Srečno do konca dni : [deveti roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 283 str. ISBN 978-961-00-2833-8. ISBN 978-961-00-2834-5.
[COBISS.SI-ID 282546432]
164. QUINN, Julia. Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih].
1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 315 str. ISBN 978-961-00-3157-4. ISBN 978-961-003158-1. [COBISS.SI-ID 286802688]
165. REDMERSKI, J. A.. Trenutek predaje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 384 str.
ISBN 978-961-00-2814-7. ISBN 978-961-00-2815-4. [COBISS.SI-ID 282292224]
166. RIGGS, Ransom. Otok nenavadnih otrok, (Zbirka Luna). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2016.
352 str., ilustr. ISBN 978-961-274-449-6. ISBN 978-961-274-448-9. [COBISS.SI-ID
286095360]
167. RIPPIN, Sally. Grozovita hiša, (Zbirka Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3178-9. [COBISS.SI-ID 287137024]
168. RIPPIN, Sally. Kam so šle vse jagode?, (Zbirka Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič:
Učila International, 2016. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3204-5. [COBISS.SI-ID
287717888]
15
169. RIPPIN, Sally. Kdo je kriv?, (Zbirka Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3201-4. [COBISS.SI-ID 287514880]
170. RIPPIN, Sally. Neustavljivi detektivi, (Zbirka Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3179-6. [COBISS.SI-ID 287137792]
171. RIPPIN, Sally. Neznani zmikavt, (#Zbirka #Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič: Učila
International, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3227-4. [COBISS.SI-ID 287973120]
172. SANDS, Lynsay. Neukročena škotska nevesta. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 318
str. ISBN 978-961-00-3054-6. ISBN 978-961-00-3055-3. [COBISS.SI-ID 285318144]
173. SANTO, Courtney Miller. Korenine oljčnega drevesa. 1. izd. Tržič: Učila International,
2016. 304 str. ISBN 978-961-00-2852-9. ISBN 978-961-00-2853-6. [COBISS.SI-ID
282648576]
174. SCOTT, Kylie. Skrivnostni basist, (Serija Rok zvezdniki). 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 266 str. ISBN 978-961-00-3056-0. ISBN 978-961-00-3057-7.
[COBISS.SI-ID 285335808]
175. SHAFAK, Elif. Čast, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2016. 429 str.
ISBN 978-961-274-416-8. ISBN 978-961-274-417-5. [COBISS.SI-ID 283168512]
176. SHEEHAN, Madeline. Nepopolno, (Serija Peklenski konjeniki). 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 328 str. ISBN 978-961-00-3182-6. ISBN 978-961-00-3183-3.
[COBISS.SI-ID 287171840]
177. SOKOLOV, Cvetka. Šola ni zame!, (Zbirka Velike slikanice). Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2005. [32] str., ilustr. ISBN 86-11-15302-2. [COBISS.SI-ID 220012032]
178. SORENSEN, Jessica. Usoda Violet in Luka, ([Naključje, 3]). 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 294 str. ISBN 978-961-00-3006-5. ISBN 978-961-00-3007-2.
[COBISS.SI-ID 284799232]
179. SORENSEN, Jessica. Usodno srečanje Callie in Kaydena, ([Naključje, 1]). 1. izd. Tržič:
Učila International, 2016. 298 str. ISBN 978-961-00-2868-0. ISBN 978-961-00-2869-7.
[COBISS.SI-ID 282829312]
180. SUGG, Zoe. Spletna punca na turneji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 329 str.
ISBN 978-961-00-2835-2. ISBN 978-961-00-2836-9. [COBISS.SI-ID 282546688]
181. TODD, Anna. Prvič na začetku. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 318 str. ISBN
978-961-00-3022-5. ISBN 978-961-00-3023-2. [COBISS.SI-ID 284936960]
182. TODD, Anna. Prvič resnično srečna. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 467 str. ISBN
978-961-00-2893-2. ISBN 978-961-00-2894-9. [COBISS.SI-ID 283257344]
183. VAN TOL, Alex. Viralni posnetek, (Zbirka Iziberi). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016.
106 str. ISBN 978-961-272-227-2. [COBISS.SI-ID 286469376]
16
184. VIDMAR, Karmen, GORJUP, Goran. Z letalom nad oblake. 1. natis. Ljubljana: Alba
2000, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-66-3. [COBISS.SI-ID 288840192]
185. VOLČANJK, Nina. Jaz + ti + on = mi : zakaj nasilje?. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000,
2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-63-2. [COBISS.SI-ID 288329728]
186. WARD, J. R.. Kralji burbona. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 475 str. ISBN 978961-00-3131-4. ISBN 978-961-00-3132-1. [COBISS.SI-ID 286498560]
187. WEIR, Andy. Marsovec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 420 str. ISBN 978-96100-2907-6. ISBN 978-961-00-2908-3. [COBISS.SI-ID 283325184]
188. WHARTON, Edith. Običaji dežele. 1. izd. Dob: Miš, 2016. 464 str. ISBN 978-961-272229-6. [COBISS.SI-ID 287185152]
189. WILD, Meredith. Prvinska skrivnost, (Hekerske spletke in strasti, del 4). 1. izd. Tržič:
Učila International, 2016. 283 str. ISBN 978-961-00-3039-3. ISBN 978-961-00-3040-9.
[COBISS.SI-ID 285133824]
190. WILDE, Oscar. Cantervillski duh. Jezero: Morfemplus, 2016. 62 str., ilustr. ISBN 978961-6988-48-3. [COBISS.SI-ID 286256896]
191. WILDER, Jasinda. Stapljam se s tabo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 277 str.
ISBN 978-961-00-3144-4. ISBN 978-961-00-3145-1. [COBISS.SI-ID 286605312]
192. WINE, Mary. Višavska vročica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 314 str. ISBN
978-961-00-3034-8. ISBN 978-961-00-3035-5. [COBISS.SI-ID 285006848]
82.0 LITERARNA TEORIJA IN ŠTUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA
193. CLAYBOURNE, Anna, KNAPMAN, Timothy. William Shakespeare : njegove komedije,
zgodovinske igre in tragedije. Jezero: Morfemplus, 2016. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-698858-2. [COBISS.SI-ID 285679616]
929 BIOGRAFIJE OD A DO Ž
194. CAIOLI, Luca. Balotelli : enfant terrible svetovnega nogometa. 1. izd. Tržič: Učila
International, 2016. 272 str. ISBN 978-961-00-2911-3. ISBN 978-961-00-2912-0.
[COBISS.SI-ID 283554816]
195. MAZE, Tina, DIVAC, Vito. Jaz. Tina : biografski roman. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017.
291 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0862-4. [COBISS.SI-ID 288283136]
196. PARK, Yeonmi. Da bi lahko živela : pot severnokorejskega dekleta v svobodo. 1. izd.
Tržič: Učila International, 2015. 293 str. ISBN 978-961-00-2793-5. ISBN 978-961-00-2794-2.
[COBISS.SI-ID 282024704]
17
197. VANCE, Ashlee. Elon Musk : Tesla in SpaceX - na sledi fantastične prihodnosti. 1. izd.
Tržič: Učila International, 2015. 392 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-00-2797-3. ISBN 978961-00-2798-0. [COBISS.SI-ID 282062336]
93/99 ZGODOVINA
198. JAMPOL´SKAJA, Tat´jana. Bojevniki : 14.-17. stoletje : na prehodu iz srednjega v novi
vek. Jezero: Morfemplus, 2016. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-20-9. [COBISS.SI-ID
284456192]
NASLOVNO KAZALO







Abeceda dedovanja - oporoka in zapuščinski postopek 14
Aladinova čudežna svetilka 138
Aličine pustolovščine v Deželi čudes 101
Angelsko hladna 97
Atlas vesolja 30
Atlas živali 34
Avto 83











Bajker Jure 160
Balotelli 194
Bayern 84
Beli angeli 133
Biti 27
Bleki 120
Bojevniki 198
Bombonček Tonček ali Čo-bo-ladnica 130
Božanstva in bojevniki. 4, [Krokodilja grobnica] 152
Božanstva in bojevniki. 5, Bojevniški bron 153
Brin, reševalec s planin 51


Cantervillski duh 190
Children's favourites 72





Čarobna školjka 138
Čarovnica Bara 126
Čarovnik iz Oza 138
Čas je morilec 99
Čast 175
18







Čebelica Mila in čebela Lana 157
Človeško telo 37
Čredne živali 75
Čudežna bolha Megi in kobila Rika 139
Čudo 149
Čudo na razrednih urah 26
Čudovito 75











Da bi lahko živela 196
Da prijazna bodo jutra 83
Dedinja 89
Dejstva življenja. Odraščanje 40
10 nasvetov 39
Dočakal boš pokoj! 25
Domače zdravljenje hišnih ljubljenčkov 46
Domišljija je povsod doma 147
Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija 7
Družinski pravni leksikon 15
Dvojna igra 107



Eko Papirko 154
Elon Musk 197
Energijski preskok 4


Fantastično popotovanje fakirja, ki je obtičal v Ikeini omari 161
Fantom 140



Glasbena dežela 77
Glina za vsak dan 35
Grozovita hiša 167







Hiša na robu noči 96
Hiša za punčke 91
Hiška ob morju 136
Hotel za pse 113
Hrana 75
Human resources management 50
Hvaležni medved 79
19




Ibra 87
Identiteta 11
In zares: komaj je Peter vstopil --- 81
Izak je prvak 52





Jaz + ti + on = mi 185
Jaz sem smrt 102
Jaz. Tina 195
Jelenček Rudolf 77
Juliet, gola 122
























Kaj je evolucija? 32
Kajina zgodba 94
Kako raste slaba volja 155
Kam so šle vse jagode? 168
Kapitan Jan 53
Karmične izbire 3
Kdo je kriv? 169
Kmalu 115
Knjiga o džungli. Safari 1 73
Knjiga o džungli. Safari 2 74
Knjiga o džungli. Safari 3 75
Ko dih postane zrak 127
Ko se gre na vece 65
Ko sem zaprla oči 118
Koliko držav je na svetu? 131
Kolo 83
Konji 47
Korenine oljčnega drevesa 173
Kralji burbona 186
Kresnička 83
Kriza sistema 13
Krono kuharica 48
Kupujem zlato 12
Kvačkanje 71








Lahko noč, moj vitez 110
Larina cvetličarna 119
Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? 8
Leon vozi kamion 54
Leopard 141
Lisica išče vest 134
Ljubezni dovolj za dva 105
Lovec 100
20













Mačeha 124
Maček Kazimir in miška Valentina 80
Maja in Miha 132
Mak vozi vlak 55
Mala morska deklica 138
Manifest nove dobe 13
Marsovec 187
Martin Krpan 78
Medtem je Peter stal za vrtnimi vrati 81
Menihi maratonci z gore Hiei 10
Mišek Tip je sebičen 103
Moj magnezij 38
Moja knjiga pravljic 138














Na visokem drevesu je sedela ptička 81
Napad na kraljevino Tearling 125
Naravno konzerviranje hrane 49
Navihančki gurmani 45
Negotova zaroka 162
Nenadoma je Peter prisluhnil 81
Nenavadne živali 75
Nepopolno 176
Nepremičninsko pravo 16
Netopir 142
Neukročena škotska nevesta 172
Neustavljivi detektivi 170
Nevidni vplivi 2
Neznani zmikavt 171





Običaji dežele 188
Oblakova pesem 77
Ogenj, rit in kače niso za igrače 29
Okovi samote 92
Otok nenavadnih otrok 166







Pečine 146
Pentagram 143
Pepelka 138
Peter in volk 81
Peter pa je že naredil na vrvi zanko 81
Peter vozi skuter 56
15. afera 150
21

























Pilot Metod 57
Pismonoša Aljoša 58
Ples pingvinov 77
Pletenje 64
Poglej, kaj jem! 70
Pokliči gospo Božičkovo! 137
Pokojninsko pravo 17
Policija 144
Policist Maj 59
Poljubi so najboljše zdravilo 135
Polžek slinar 98
Popolni vodnik po svetu živali 33
Pot do svetlobe 5
Povabilo Dedku mrazu 77
Premoženjsko pravo 18
Pri okulistu 129
Priročnik klinične športne prehrane 43
Prometni znaki 83
Prometnica porednica 83
Prvič na začetku 181
Prvič resnično srečna 182
Prvinska skrivnost 189
Psi in njihovi prijatelji 88
Psiček iz megle 117
Ptice 75






Rano zjutraj --- 81
Ravnanje z ljudmi pri delu 50
Rešena iz pekla 116
Rjovenje 75
Rodbinsko pravo 19
Roke proč od te knjige! 1













Semafor 83
Siva kučma 77
Skrivnostni basist 174
Sladki pelin 44
Slavček 121
Sliši se glas 77
Sneženi mož 77
Snežinka 77
Snežna kraljica 90
Socialno pravo 20
Sosedsko pravo 21
Spletna punca na turneji 180
Srečno do konca dni 163
22




Stapljam se s tabo 191
Starodavna umetnost zdravljenja 42
Strahožer 109
Sveta noč 77









Šepetalec športnim otrokom 85
Šivanje 67
Šivanje torb 66
Škotska poroka 106
Šola ni zame! 177
Špiclji udbe 3 24
Šport po meri otrok in mladostnikov 86
14. smrtni greh 151
Štirje klarineti 82














Taksist Lan 60
Taščica 145
Tedaj je prišel dedek 81
Tedaj pa --- so se iz gozda prikazali lovci 81
Tekmovanje 75
Temno srce 93
Ti si (nisi) majhen 128
Ti si krava! Ti pa koza! 156
Trenutek predaje 165
Tretje slike za pesmi, pesmi za slike 158
Trgovinsko in potrošniško pravo 22
365 ustvarjalnih zamisli za majhne in velike 28
365 znanstvenih poskusov 31
Tu tu 83





Učitelj vožnje Rožle 61
Upniško-dolžniška razmerja - kako do svojega denarja? 23
Usoda Violet in Luka 178
Usodno srečanje Callie in Kaydena 179
Uvod 81






V šoli 129
Vaje pred ogledalom 6
Valjenje 75
Varno v prometu 83
Viktor vozi traktor 62
Viralni posnetek 183
23




Višavska vročica 192
Voznik Nik 63
Vsega je kriva gospodična Bridgerton 164
Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [Knj. 1, Stop smrtonosni igri polov!] 9

William Shakespeare 193















Z letalom nad oblake 184
Za Petrom se je prigugala račka 81
Zadnja stran 108
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 20
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 19
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo 19
Zapleši z nami 76
Zbrka poezije 114
Zdravljenje artritisa 36
Zebra 83
Zeleni dežnik 95
Zgodba o Margot in Ulfu 159
Zima je prišla 77
Zimska dežela 77
Zločin v Stari Fužini 148









Žabji kralj 138
Žametna obljuba 111
Žametna pesem 112
Žarek 104
Žeja 75
Živa sila 123
Živalske barve 68
Živalski vzorci 69
Življenje v ravnovesju 41
PREDMETNO KAZALO







Abbott, Elizabeth - Spomini 88
alternativna medicina 46
alternativna veterina 46
Američani - V mladinskem leposlovju - Anglija 190
Ameriška književnost - Romani 100
aminokisline 41
Angleška književnost - Romani 122
24









Animirani filmi - Video DVD-ji 73
animirani filmi za otroke 73
Animirano-dokumentarni filmi - Video DVD-ji 74, 75
Artritis - Naravno zdravljenje - Priročniki 36
Astronavti - Preživetje - V leposlovju - Mars (planet) 187
astronavtika 30
Astronomija - Knjige za otroke 30
avtomobilska industrija 197
Avtošole - V otroškem leposlovju 61











Balotelli, Mario - Biografije 194
Begunci
 - Ilegalni prehodi - V leposlovju 161
 - Koreja (demokratična republika) 196
blog 180
bogastvo 9
bojevniki 198
bolezni 38, 42, 132
bolhe 139
bolniki 127
Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 90
bronasta doba 152
Budizem - Japonska 10






Capitalism 13
CD-ji 78
celica 41
Cetin Lapajne, Ana Marija 104
Cvetlice - Simbolika - V leposlovju 119
Cvetličarke - V leposlovju - Dublin 119






čakre 46
Čebele - V otroškem leposlovju 157
človeško telo 40
Človeško telo - Knjige za otroke 37
čustva 40, 90
Čustva - V otroškem leposlovju 155




dediščina 14
dedno pravo 14, 15
dedovanje 19
Dedovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 14
25









dekleta 101
Dekleta - V mladinskem leposlovju 94
Deklice - Pogrešane osebe - V leposlovju 118
 - Norveška 97
delovna razmerja 50
delovno pravo 15
Detektivi
 - V leposlovju - Danska 133
 - V otroškem leposlovju 167, 168, 169, 170, 171
Dežniki - V otroškem leposlovju 95
diabetes 132
Diabetes mellitus glej Sladkorna bolezen
didaktika 86
dietetika 43
divje rastline 41
Dobro in zlo - V leposlovju 123
Dogovorjene poroke - V leposlovju 111, 172
dohodnina 18
domača zdravila 42
doživljanje bolezni 127
druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
drugačnost 128
Drugačnost
 - Pedagoški vidik - Priročniki 26
 - V otroškem leposlovju 185
druščine 167, 168, 170, 171
družbena omrežja 180
Družbene razmere 13
družbeni razvoj 13
družina 94, 127
Družina
 - Skrivnost - V leposlovju 146
 - V leposlovju
 - Irska 119
 - ZDA 118
Družinske skrivnosti - V leposlovju 89, 181, 182
družinski odnosi 116
Družinski odnosi - V leposlovju - Mallorca 146
Družinsko pravo 19
družne živali 46
Duhovi - V mladinskem leposlovju 190






Economic conditions 13
Egipčanska mitologija - V mladinskem leposlovju 152
Egipt 152
ekologija 154
ekologija živali 33
ekonomska politika 13























26






energijske potrebe 43
energijski tokovi 4
Eseji 108
etiologija 42
evolucija 32
Evolucija (biologija) - Knjige za mladino 32












fantastična bitja 101
fantastični svetovi 101
Fantje - Samopodoba - V mladinskem leposlovju 160
FC Bayern 84
fermentacija 49
finance 12
finančno poslovanje 12
fitoterapija 44
Fitoterapija - Priročniki 42
Formula 1 - Knjige za otroke 52
Francozinje - V leposlovju - ZDA 121
funkcionalna prehrana glej Varovalna prehrana














gibalni razvoj 86
gibanje 85
glasbene pravljice 79, 80
Glasbene pravljice 81
glasbene turneje 180
glasbeniki 180
Glina - Zdravilnost 35
Golędzinowska, Ania glej Golędzinowska, Anna
Golędzinowska, Anna - Spomini 116
Gospodarske razmere 13
gospodarstvo 13
gospodinjstvo 49
Grčija 152
grobnice 152









habitati 33
Harry Hole (literarni junak) - V leposlovju 140, 141
hidracija 43
higiena 40
Higiena - V otroškem leposlovju 65
hiše strahov 190
hišni ljubljenci 139
hišni ljubljenčki 46
Hole, Harry glej Harry Hole (literarni junak)
27


hormoni 41
humor 190









Ibrahimović, Zlatan - Biografije 87
Identiteta - Družbeni vidik 11
Ikea - Trgovine - V leposlovju - Pariz 161
imigranti glej Priseljenci
Indijci - Potovanja - V leposlovju - Evropa 161
industrijska psihologija 50
izbire 3
Izvršba - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 23
izvršilni postopek 23



jesen 134
jeza 155
Judje - Preganjanje - V mladinskem leposlovju - Poljska 115
















kadri 50
Kadri - Upravljanje 50
kadrovska politika 50
Kadrovska politika - Strategija 50
kadrovski potencial 50
Kalanithi, Paul - Biografski romani 127
Kapitalizem - Ekonomski sistemi - Slovenija 13
karmična diagnostika 3
kartonke 58, 61
Kirurgi - V leposlovju 135
književne vsebine 193
Kolesarjenje - V mladinskem leposlovju 160
Kolumne - 2012-2016 108
Koncertne turneje - V mladinskem leposlovju - Evropa 180
kondicijska priprava 86
Konji
 - Knjige za mladino 47
 - Knjige za otroke 139
 - V otroškem leposlovju 139
Koreja (demokratična republika) - Družbene razmere 196
Kriminalisti - V leposlovju 141
 - Norveška 140
 - Slovenija 148
kristaloterapija 46
krščanska etika 9
Kuharski recepti 49
 - Krono prehrana 48





28




Kulturna zgodovina - 14.-17.st. - Knjige za mladino 198
Kurdi - Družinski odnosi - V leposlovju 175
Kurdinje - V leposlovju - London 175
Kvačkanje - Priročniki 71









Letala - V otroškem leposlovju 184
lisice 134
literarni komentarji 193
Ljubezen - V mladinskem leposlovju 180
Ljubezenski partnerji - Krize - V leposlovju 182
ljubezenski roman 106, 111, 172
Ljubosumje - V otroškem leposlovju 105
Ljudska medicina - Evropa - Priročniki 42
London - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 175



mačke 160
magnetiziranje 42
Magnezij
 - Fiziologija 38
 - Prehrana 38
 - Zdravje 38
Male živali - Naravno zdravljenje - Priročniki 46
management 50
manekenstvo 116
marmelade 49
Mars (planet) - Vesoljski poleti - V leposlovju 187
Maščevanje - V leposlovju 89
maščobe 41
medosebne komunikacije 50
medosebni odnosi 127
Medosebni odnosi
 - Psihološki nasveti 5
 - V leposlovju 119
medvedi 128
Megla - V otroškem leposlovju 117
Mestno življenje - V leposlovju - Kalifornija 135
metabolizem 43
metafore 156
metodika 86
metodika pouka 26
minerali 41
Mlade ženske
 - Pogrešane osebe - V leposlovju 91, 133
 - Umori - V leposlovju 91
 - V leposlovju 135, 174
Mladinska književnost - Pedagoški vidik - Priročniki 26




















29







mladinske biografije 87
mladostniki 86, 180, 183
mobilni telefoni 183
motivacija 50
motorične sposobnosti 86
Muflon - Knjige za otroke 120
Musk, Elon - Biografije 197



narava 74, 75
naravno zdravljenje 35, 38, 41, 42
Naravoslovje
 - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 74, 75
 - Poskusi - Knjige za otroke 31
narkomanija 116
narodna sprava 9
Narodno-zabavna glasba 82
Neoliberalizem 11
Nepojasnjeni pojavi 1
Nepremičnine - Pravna ureditev 16
 - Slovenija - Priročniki 21
Nogometaši - 21.st. 84
nogometni klubi 84
nonsens 101




























Očala - V otroškem leposlovju 129
oddelčni sestanki glej Razredne ure
odgovornost 139
odločitve 3
odnos do živali 88
odnosi med človekom in živaljo 88
odnosi med spoloma 116
Odnosi med spoloma - V leposlovju 89, 106, 110, 111, 119, 135, 146, 172, 174, 178,
179, 181, 182, 191
odraščanje 101, 183
Odraščanje - Knjige za mladino 40
odvajanje 65
ogljikovi hidrati 41
Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke 28
oporoke 14
organizacija 50
Organizirani kriminal - V leposlovju 107, 133
osnovne šole 26
otroci 45
Otroci
 - Nasilje - V otroškem leposlovju 185
 - Vzgoja 27
30







































Otroška glasba - Otroške pesmi - CD 72
Otroške pesmi
 - CD-plošče 79, 83
 - Slovenija - CD-plošče 77, 80
otroški animirani filmi 73
otroški risani filmi 73
otroško leposlovje 80
Otroško leposlovje - Slovenija 80
ovce 156
Ovce - Knjige za otroke 120
ozaveščanje 3
ozimnica 49
Palacio, R. J. - "Wonder" 26
Papir - Recikliranje - V otroškem leposlovju 154
Park, Yeonmi - Spomini 196
PayPal - Zgodovina 197
pedagoška sociologija 11
pesmi o prometu 83
pesmi za otroke 77, 79, 83
pesmice za otroke 76
pismonoše glej Poštarji
plačilne transakcije 18
planeti 30
planiranje 50
Plemstvo
 - V leposlovju - Anglija - 19.st. 106
 - Zarote - V leposlovju - Anglija 172
 - 16.st. 111
plenice 65
Pletenje - Priročniki 64
Pljuča - Rak (medicina) - V leposlovju 127
počitnice 94
počutje 155
Podjetniki - Združene države Amerike 197
podjetništvo 197
pogodbe 18
Pogrešani otroci - V leposlovju 118
pogum 90, 152
poklicno usmerjanje 50
pokojnine 17
Pokojninski skladi 25
pokojninsko pravo 17
Pokojninsko zavarovanje 25
 - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 17
Policija
 - Kazenske preiskave - V leposlovju - Velika Britanija 91
 - V leposlovju
31












































- Norveška 141
- Stockholm 107
Policisti
 - Prometne nesreče - V leposlovju 107
 - V leposlovju - Kalifornija 150, 151
Policistke - V leposlovju 91
Political conditions 13
Politične razmere 13
politika 13
Poljakinje - V leposlovju - Italija 116
Poljska - Zgodovina - V mladinskem leposlovju - 1945 115
polži 98
pomanjkanje magnezija 38
pomoč 90, 183
posilstvo 183
Poslovneži - V leposlovju - Švedska 89
pošta 58
Poštarji - V otroškem leposlovju 58
Potovanja skozi čas - V leposlovju 110
potrošniki 22
poučne knjige 32
poučno leposlovje 132
povečani tisk 139, 167, 168, 170, 171
pozitivno mišljenje 6
Pozitivno mišljenje 5
praktični primeri 19
pravljice 78, 80
Pravljice - CD-plošče 79
pravljice za otroke 79, 80
Pravljična bitja - V leposlovju 159
pravni nasveti 14, 17, 18, 20, 21, 23
pravno varstvo 22
Pravo - Priročniki 15
Prazgodovina
 - Hipoteze 1
 - V mladinskem leposlovju 152, 153
prehrana 43
Prehrana
 - Knjige za otroke 45
 - Zdravje - Priročniki 41
prehrana športnikov 43
prehranska dopolnila 43
prehranski dodatki 38, 43
Premoženje - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 18
premoženjsko pravo 18
prepir 156
Prepiranje - V otroškem leposlovju 156
presenečenja 170
Prevoz - Taxi - Knjige za otroke 60
preživetje 152
32


















preživnina 19
Prijatelji - Smrt - V leposlovju 191
prijateljstvo 139, 156
Prijateljstvo
 - V leposlovju 123
 - V mladinskem leposlovju 183
pripoved v verzih 58, 61
priročniki 6, 19
priročniki za učitelje 26
Priseljenci - V leposlovju - Anglija 175
problemi najmlajših 129
promet 83
Promet - Kaos - V otroškem leposlovju 117
prostitucija 116
Prostitucija - V leposlovju 133
psi 117
Psi - Reševanje - V leposlovju 88
psihoanaliza 11
psihosocialni razvoj 85, 86
psihotehnike 2
psihoterapija 11
Puberteta - Knjige za mladino 40
pustolovščine 152
Pustolovščine - Humor - V leposlovju 161




















Radodarnost - V otroškem leposlovju 103
Rak (medicina) - Naravno zdravljenje 44
rastline 32
Ravn (literarni junak) - V leposlovju 133
Ravnsholdt, Thomas glej Ravn (literarni junak)
raziskovanje vesolja 30
Različnost - V otroškem leposlovju 128
Razredne ure - Priprava - Priročniki 26
razvoj vrst 32
regeneracija 43
Reinkarnacija - Terapija 2
religioznost 116
revščina 9
risani filmi 73
risani filmi za otroke 73
Rock glasbeniki - V leposlovju - ZDA 174
ročna dela 64, 66, 67, 71
Ročne spretnosti - Knjige za otroke 28
ročno delo 28
romantična zgodovinska pripoved 106, 111, 172




33















































samomori 183
Samopodoba - Vaje 6
samorealizacija 6
Samorealizacija - V leposlovju 7, 116
samospoštovanje 6
samozavedanje 4
samozdravljenje 41
San Francisco - Kriminal - V leposlovju 151
Serijski morilci - V leposlovju 141, 143
 - Southampton 91
 - Švedska 133
Sestre - V leposlovju 121
sestre in bratje glej Bratje in sestre
Severna Koreja glej Koreja (demokratična republika)
Shakespeare, William - Knjige za mladino 193
shranki 49
Simfonični orkestri 81
skrivnost 167, 168, 170, 171
skupno premoženje 19
slaba vest 134
slaba volja 155
Sladice - V otroškem leposlovju 130
sladila 130
Sladki pelin - Zdravilnost 44
sladkor 130
Sladkorna bolezen - V otroškem leposlovju 132
sladkorni trs 130
slaščičarne 130
Slovenia 13
Slovenija 16, 19
 - Notranja politika 13
slovenska književnost - mladinska književnost - poezija - slikanica 147
Slovenska književnost - Mladinska književnost - Kratka proza 126
Slovenske ljudske pravljice - Priredbe - Koroška (Slovenija) - CD-plošče 79
slovensko slikarstvo 158
Smučišča - Nesreče - Reševanje - Knjige za otroke 51
Social conditions 13
Socialno pravo - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 20
sodna praksa 14
soljenje 49
sončni sistem 30
sosedsko pravo 15, 21
SpaceX - Zgodovina 197
Spletni dnevnik - V mladinskem leposlovju 180
spolna zloraba 116
Spolna zloraba - Videoposnetki - V mladinskem leposlovju 183
spolnost 40
Spolnost - Zgodovina - Žiri (okolica) - 1900-1960 29
Sprava - Krščanski vidik 9
sreča 3
34









stalna rekla 156
stanovanjsko pravo 16
Strah - V otroškem leposlovju 109
strateško upravljanje 50
strpnost 26
stvarno pravo 15, 21
sušenje 49
Svetovna književnost - Pravljice 138
Svetovna vojna 1939-1945
 - Preživetje - V leposlovju - Francija 121
 - V mladinskem leposlovju 115







Šivanje - Priročniki 66, 67
Škoti - V leposlovju 106
Škotski klani - V leposlovju 172
Šola - V otroškem leposlovju 129
šport 160
Šport
 - Biološki vidik - Otroci - Zborniki 86
 - Psihološki vidik - Otroci - Zborniki 86
športna prehrana 43, 86
Športna vzgoja
 - Otroci 85
 - Zborniki 86
športniki 43
Športniki
 - Prehrana - Priročniki 43
 - Zastrupitve - V leposlovju 148
Študenti - V leposlovju
 - Washington 181
 - ZDA 178, 179
švedski nogometaši 87













tatvine 171
tekmovanja 98
telesna pripravljenost 86
telesni razvoj 40, 86
telovadba 86
Terapevtski psi - Pomoč - Otroci - V leposlovju 135
Tesla Motors - Zgodovina 197
Thomas Ravnsholdt (literarni junak) glej Ravn (literarni junak)
Tovornjaki - Knjige za otroke 54
tradicionalna medicina glej Ljudska medicina
Traktorji - Knjige za otroke 62
Travmatične izkušnje - V leposlovju 178, 179
trening 43, 86





35




trgovinsko pravo 22
Triatlon - Športna tekmovanja - V leposlovju - Bohinj 148
Trpljenje - Krščanski vidik 8
Turčija - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 175


učenje 27
Umori - Kazenske preiskave - V leposlovju 141
 - Oslo 140
 - San Francisco 150, 151
 - Psihopatologija - V leposlovju 97
umori iz časti 175
upniško-dolžniška razmerja 23
upravljanje 16, 50
uspešnost 84
uspešnost poslovanja 50
ustvarjalnost 27
































vadbeni programi 86
Varnostnoobveščevalne službe - V leposlovju 150
 - Švedska 107
Varovalna prehrana - Priročniki 41
velike tiskane črke 129
velikost 128
Vesolje - Knjige za otroke 30
vesoljska tehnika 187, 197
vesoljska vozila 187
vesoljske reševalne akcije 187
Vest - V otroškem leposlovju 134
veterinarstvo 46
vitamini 41
Vitezi - V leposlovju 110
vlaganje 49
Vlaki - Knjige za otroke 55
vlaknine 41
vodenje 50
vojaki 198
Vojaška zgodovina - 14.-17.st. - Knjige za mladino 198
vokalna glasba 80
vožnja 61
vrednote 90
vrhunski šport 43
vzdržljivost 86
Vzporedni svetovi - V mladinskem leposlovju 101
Vztrajnost - V otroškem leposlovju 98
36





























začetno branje 139, 167, 168, 170, 171
zakoni 19
zakonodaja 14, 16, 18, 20, 23
zanimivosti 33
zaposlovanje 50
Zaposlovanje - Management 50
zapuščinski postopki 14
Zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 23
Zavetišča za živali - V leposlovju 88
zaznavanje 128
zdrava prehrana 43, 45
Zdravilna prehrana - Priročniki 41
Zdravilne rastline - Priročniki 42
zdravilni čaji 44
zdravje 45
Zdravje - Krepitev - Priročniki 39
zdravo življenje 39
zdravstvene težave 38
zdravstveni vidik 86
zelišča 41
zgoščenke 76, 77, 78, 81
zima 90
Zlato - Naložbe 12
zlo in dobro glej Dobro in zlo
zloraba 183
zmeda 117
zoogeografija 34
zvezde 30
zvezdne karte 30


Žalovanje - V leposlovju 191
Ženske
 - Umori - V leposlovju - Oslo 141
 - Življenjske spremembe - V leposlovju 110
Židje glej Judje
živali 32, 74, 75
Živali
 - Geografska razširjenost - Knjige za mladino 34
 - Knjige za otroke 33, 68, 69
živali v domišljiji 95, 98, 134, 139, 156
živalstvo 34
živila 43, 45
Živila
 - Konserviranje - Priročniki 49
 - Shranjevanje - Priročniki 49
življenjske zgodbe 121








37
38