razpis za prijavo ekip mlajših starostnih kategorij

Ljubljana, 1. 3. 2017
Zadeva:
PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ
za državno prvenstvo in tekmovanji v tekmovalni sezoni 2017 / 2018
Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis za prijavo ekip v naslednjih starostnih kategorijah:
FANTJE in DEKLETA U19 (rojeni leta 1999 in mlajši)
FANTJE in DEKLETA U17 (rojeni leta 2001 in mlajši)
FANTJE in DEKLETA U15 (rojeni leta 2003 in mlajši)
FANTJE in DEKLETA U13 (rojeni leta 2005 in mlajši)
FANTJE in DEKLETA U11 (rojeni leta 2007 in mlajši)
FANTJE in DEKLETA U9 (rojeni leta 2009 in mlajši)
A. PRIJAVA EKIPE (EKIP)
Prijave je potrebno oddati najkasneje do SREDE, 29. 3. 2017, do 12.00.
Prijav, prispelih po tem roku, ne bomo upoštevali pri razvrščanju ekip fantov U19, U17, U15 in U13 v 1. SKL
oziroma v kvalifikacije /ekipa bo uvrščena v 2. SKL/.
Klubi so dolžni prijavo na osnovi določil Tekmovalnega pravilnika, Pravilnika o licenciranju in Tekmovalnih
propozicij oddati ločeno za vsako prijavljeno ekipo, in sicer obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani KZS.
V kolikor bo klub za določen rang tekmovanja ekipe navedel dvorano, ki temu rangu tekmovanja ne ustreza,
bo pozvan k dopolnitvi razpisne dokumentacije. V kolikor prijave ne bo dopolnil z ustrezno dvorano, bo ekipa
uvrščena v ustrezen nižji rang tekmovanja.
B. LICENCIRANJE KLUBOV Kriteriji licenciranja za članske ekipe posameznega ranga tekmovanja od 1. do 3. SKL
za člane, ki veljajo za sezono 2017/18:
Rang tekm.
članske ekipe
Člani, 1. SKL
U19
U17
OBV. V 1. SKL
OBV. V 1. SKL
U15
U13
U11 U9
OBV. V 1. SKL
OBV. V 1. SKL
PRIP. PRIP.
OBV. V 1. SKL (če U13 v OBV. V 1. SKL (če
1. SKL potem lahko v 2. U15 v 1. SKL potem PRIP. PRIP.
SKL)
lahko v 2. SKL)
OBV.
OBV.
PRIP. PRIP.
(1. ali 2. SKL)
(1. ali 2. SKL)
Člani, 2. SKL
OBV. V 1. SKL (če U17 v 1.
SKL, potem lahko v 2. SKL)
OBV. V 1. SKL (če U19 v 1.
SKL potem lahko v 2. SKL)
Člani, 3. SKL
OBV. ali U17
(1. ali 2. SKL)
OBV. ali U17
(1. ali 2. SKL)
Člani, 4. SKL
PRIP.
PRIP.
PRIP.
PRIP.
PRIP. PRIP.
Članice, 1. SKL
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
PRIP. PRIP.
OBV. – obvezno
PRIP. – priporočeno
OBV ali U – klub lahko izbira katero ekipo bo prijavil za sodelovanje v tekmovanju med ekipama U19 in U17
Prosilcem za licenco za nastop v 1. SKL za moške (Liga Nova KBM) in 2. SKL za moške se priporoča, da v
tekmovanjih U19, U17, U15 in U13 nastopa z več ekipami.
Prosilcem za licenco za nastop v 1. SKL za moške (Liga Nova KBM) in 2. SKL za moške se priporoča, da v
tekmovanjih U11 in U9 nastopa z vsaj eno ekipo.
Vsem klubom se priporoča, da v tekmovanjih Košarkarskega Superšolarja nastopajo z eno ali več šolskimi
ekipami.
1. FANTJE U19 v sezoni 2017 /2018
(igralci rojeni od 1. 1. 1999 do vključno 31. 12. 2002)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v državnem prvenstvu v 1. ali v 2. SKL;
b. v primeru večjega števila prijavljenih ekip za sodelovanje v 1. SKL tekmovalna komisija izvede kvalifikacije;
1.
v 1.A SKL se neposredno uvrsti 8 ekip, v II. krog kvalifikacij se neposredno uvrsti naslednjih 8 ekip;
2.a.
I. stopnja kvalifikacij - sodelujejo vse ostale prijavljene ekipe, razdeljene v 8 skupin, s 4, 3 ali 2
ekipama, v skupinah s 4 ali 3 ekipami ekipe odigrajo tekme po enokrožnem ligaškem sistemu,
domačin tekme je bolje uvrščena ekipa pretekle sezone, v skupinah z dvema ekipama se odigrata
dve tekmi, organizator druge tekme je bolje uvrščena ekipa pretekle tekmovalne sezone termini
tekem so v nedeljah;
2.b.
zmagovalci skupin se uvrstijo v kvalifikacije za 1.A SKL, drugo uvrščene ekipe (poraženci obeh tekem)
se uvrstijo v 1.B SKL, ostale ekipe sodelujejo v 2. SKL;
3.
II. stopnja kvalifikacij – vanjo se neposredno uvrsti 8 ekip in 8 ekip, zmagovalcev skupin I. stopnje,
16 ekip se z žrebom razdeli v 8 parov, (par sestavljata neposredno uvrščena ekipa II. kroga in
zmagovalna ekipa I. stopnje tekmovanja), organizatorji druge tekme so bolje uvrščene ekipe pretekle
sezone, zmagovalec obeh tekem sodeluje v 1.A SKL, poraženec v 1.B SKL;
c. v kolikor klub v prijavi ne navede, v kateri stopnji tekmovanja želi sodelovati, se ekipa uvrsti v tekmovanje 2.
SKL.
II. PODELITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa samo enkrat in velja za celotno tekmovalno
sezono:
a. za sodelovanje na I. stopnji kvalifikacij in v ligaškem tekmovanju do četrtka, 20. 4. 2017;
b. za sodelovanje na II. stopnji kvalifikacij in v ligaškem tekmovanju do četrtka, 31. 8. 2017;
c. za sodelovanje v ligaškem tekmovanju do četrtka, 7. 9. 2017.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA:
A.
a.
b.
B.
a.
KVALIFIKACIJE
I. stopnja kvalifikacij /3 termini - nedelja/:
maj 2017: 14., 21., 28.;
II. stopnja kvalifikacij /2 termina - nedelja, sreda/:
september 2017: 17., 20.;
I. A SKL in I. B SKL
1. del tekmovanja /6 terminov - nedelja/:
oktober 2017: 01., 08., 15., 22., 29.;
november 2017: 05.;
b.
c.
d.
C.
a.
b.
2. del tekmovanja /14 terminov - nedelja/:
november 2017: 19., 26.;
december 2017: 3., 10., 17;
januar 2018: 07., 14., 21., 28.;
februar 2018: 4, 11. (RT), 18.; 25.;
marec 2018: 04, 11.;
III. DEL – izločilni tekmi /1 termin - nedelja/:
marec 2018: 18.;
IV. DEL- finalni turnir /4 dnevi - četrtek, petek, sobota, nedelja/:
marec 2018: 29., 30., 31.;
april 2018: 01.;
II. SKL
1. del tekmovanja /6 terminov - nedelja/:
september 2017: 24.;
oktober 2017: 01., 08., 15., 22., 29.;
II. DEL - C1 SKL, D. SKL
2. del tekmovanja /12 terminov - nedelja/:
november 2017: 19., 26.;
december 2017: 3., 10., 17;
januar 2018: 07. (RT), 14., 21., 28.;
februar 2018: 04, 11. (RT), 18., 25. (RT);
marec 2018: 04, 11..
2. DEKLETA U19 v sezoni 2017 / 2018
(igralke rojene od 1. 1. 1999 do vključno 31. 12. 2009)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
Klub v prijavi navede, da ekipa sodeluje v državnem prvenstvu v 1. SKL.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa v ligaškem tekmovanju do četrtka, 7. 9. 2017.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA
a.
I. DEL /6 terminov - nedelja/:
september 2017: 24.;
oktober 2017: 01., 08., 15., 22., 29.;
b.
II. DEL /12 terminov - nedelja/:
november 2017: 19., 26.;
december 2017: 03., 10., 17.;
januar 2018: 14., 21., 28.;
februar 2018: 04., 11. (RT), 18., 25.;
marec 2018: 04.;
c.
III. DEL - zaključni turnir 4 ekip /petek, nedelja/:
marec 2018: 23., 25.;
3. FANTJE U17 v sezoni 2017 / 2018
(igralci rojeni od 1. 1. 2001 do vključno 31. 12. 2004)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v državnem prvenstvu v 1. ali v 2. SKL;
b. v primeru večjega števila prijavljenih ekip za sodelovanje v 1. SKL tekmovalna komisija izvede kvalifikacije;
c. v kolikor klub v prijavi ne navede, v kateri stopnji tekmovanja želi sodelovati, bo ekipa uvrščena v tekmovanje
2. SKL;
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa samo enkrat in velja za celotno tekmovalno
sezono:
a. za sodelovanje v kvalifikacijah in v ligaškem tekmovanju do četrtka, 20. 4. 2017;
b. za sodelovanje v ligaškem tekmovanju do četrtka, 31. 8. 2016.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA:
A.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
B.
a.
b.
c.
I. SKL
Kvalifikacije: /3 termini tekem - sobota/:
maj 2017: 13., 20., 27.;
I. DEL /6 terminov - sobota/:
september 2017: 23., 30.;
oktober 2017: 07., 14., 21., 28.;
II. DEL /10 terminov - sobota/:
november 2017: 11., 18., 25.;
december 2017: 02., 09., 16., 23. (RT);
januar 2018: 6., 13., 20., 27.;
III. DEL od 1. do 12. mesta/6 terminov - sobota/:
februar 2018: 10., 17., 24.;
marec 2018: 03., 10., 17.;
IV. DEL – izločilne tekme /1 termin - sobota/:
marec 2018: 24.;
V. DEL - zaključni turnir 8 ekip /4 dnevi - četrtek, petek, sobota, nedelja/:
april 2018: 12., 13., 14., 15.;
II. SKL
I. DEL /6 terminov - sobota/:
september 2017: 23., 30.;
oktober 2017: 07., 14., 21., 28.;
II. DEL /10 terminov - sobota/:
november 2017: 11., 18., 25.;
december 2017: 02., 09., 16.;
januar 2018: 6., 13., 20., 27.;
III. DEL od 13. do 36. mesta, od 37. mesta /6 terminov - sobota/:
februar 2018: 11., 18., 25. (RT);
marec 2018: 04., 11., 18., 25.;
4. DEKLETA U17 v sezoni 2017 / 2018
(igralke rojene od 1. 1. 2001 do vključno 31. 12. 2004)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
Klub v prijavi navede, da ekipa sodeluje v državnem prvenstvu v 1. SKL.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa do četrtka, 7. 9. 2017.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA
a.
I. DEL /6 terminov - sobota/:
september 2017: 23., 30.;
oktober 2017: 07., 14., 21., 28.;
b.
II. DEL /14 terminov - sobota/:
november 2017: 18., 25.;
december 2017: 02., 09., 16., 23. (RT);
januar 2018: 06., 13., 20., 27.;
februar 2018: 03., 10., 17. (RT), 24.;
marec 2018: 03., 10 (RT)., 17.;
c.
III. DEL - zaključni turnir 4 ekip /petek, nedelja/:
april 2018: 06., 08..
5. FANTJE U15 v sezoni 2017 / 2018
(igralci rojeni od 1. 1. 2003 do vključno 31. 12. 2006)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v državnem prvenstvu v 1. ali v 2. SKL;
b. v primeru večjega števila prijavljenih ekip za sodelovanje v 1. SKL tekmovalna komisija izvede kvalifikacije;
c. v kolikor klub v prijavi ne navede, v kateri stopnji tekmovanja želi sodelovati, bo ekipa uvrščena v tekmovanje
2. SKL.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa samo enkrat in velja za celotno tekmovalno
sezono:
a. za sodelovanje v kvalifikacijah in v ligaškem tekmovanju do četrtka, 20. 4. 2017;
b. za sodelovanje v ligaškem tekmovanju do četrtka, 31. 8. 2016.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA:
A.
a.
b.
I. SKL
kvalifikacije /3 termini - nedelja/:
maj 2017: 14., 21., 28.;
I.DEL /6 terminov - nedelja/:
september 2017: 17.,24.;
oktober 2017: 01., 08., 15., 22.;
II. DEL - A., B. SKL /12 terminov - nedelja/:
c.
d.
B.
a.
b.
c.
november 2017: 05., 12., 19., 26.;
december 2017: 03., 10., 17.;
januar 2018: 07., 14., 21., 28.;
februar 2018: 04.;
III. DEL A.SKL /8 terminov - nedelja/:
februar 2018: 18., 25.;
marec 2018: 04., 11., 18., 25.;
april 2018: 01., 08.;
III. DEL B.SKL /8 terminov - nedelja/:
februar 2018: 18. (RT), 25.;
marec 2018: 04., 11., 18., 25.;
april 2018: 02., 09., 15.;
zaključni turnir /2 dni -petek, nedelja/:
april 2018: 20., 22.
II. SKL
I.DEL /6 terminov - nedelja/:
september 2017: 18.,25.;
oktober 2017: 02., 09., 16., 23.;
II. DEL – C., D., SKL /10 terminov – nedelja/
november 2017: 05., 12., 19., 26.;
december 2017: 03. (RT), 10., 17.;
januar 2018: 07. (RT), 14., 21., 28.;
februar 2018: 04.;
III. DEL C., D. SKL /6 terminov - nedelja/:
februar 2018: 18. (RT), 25.;
marec 2018: 04., 11., 18., 25.;
april 2018: 01. (RT), 09. .
6. DEKLETA U15 v sezoni 2016 /2017
(igralke rojene od 1. 1. 2003 do vključno 31. 12. 2006)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
Klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v državnem prvenstvu v 1. SKL.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa do četrtka, 7. 9. 2017.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA
a.
I.DEL /6 terminov - nedelja/:
september 2017: 17.,24.;
oktober 2017: 01., 09., 16., 23.;
b.
II. DEL /12 terminov – nedelja/
november 2017: 05., 12., 19., 26.;
december 2017: 03., 10., 11.;
januar 2018: 14., 21., 28.;
februar 2018: 03., 10.;
c.
d.
III. DEL /6 terminov - nedelja/:
februar 2018: 25. (RT);
marec 2018: 04., 11., 18.;
april 2018: 01. (RT), 15., 22.;
IV. DEL zaključni turnir /2 dni petek nedelja/:
maj 2018: 04., 06..
7. FANTJE U13 v sezoni 2017 / 2018
(igralci rojeni od 1. 1. 2005 do vključno 31. 12. 2008)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v državnem prvenstvu v 1. ali v 2. SKL IN pokalnem
tekmovanju;
b. v primeru večjega števila prijavljenih ekip za sodelovanje v 1. SKL tekmovalna komisija izvede kvalifikacije;
c. v kolikor klub v prijavi ne navede, v kateri stopnji tekmovanja želi sodelovati, bo ekipa uvrščena v tekmovanje
2. SKL.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa samo enkrat in velja za celotno tekmovalno
sezono:
a. za sodelovanje v kvalifikacijah in v ligaškem tekmovanju do četrtka, 20. 4. 2017;
b. za sodelovanje v ligaškem in pokalnem tekmovanju do četrtka, 7. 9. 2017.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA
A.
a.
b.
c.
d.
e.
B.
a.
I. SKL
Kvalifikacije: /3 termini tekem - sobota/:
maj 2017: 13., 20., 27.;
1. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
september 2017: 30.
oktober 2017: 14., 28.;
november 2017: 11.;
2. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
november 2017: 25.;
december 2017: 17.;
januar 2018: 13., 27.;
3. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
februar 2018: 17.,
marec 2018: 03. (RT), 10., 17., 24., 31. (RT);
zaključni turnir /1 dan - sobota /:
april 2018: 07..
II. SKL
1. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
september 2017: 30.
oktober 2017: 14., 28.,
november 2017: 11.;
b.
c.
C.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
november 2017: 25.;
december 2017: 17.;
januar 2018: 13., 27.;
3. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
februar 2018: 17.,
marec 2018: 03. (RT), 10., 17. (RT), 24., 31..
POKALNO TEKOVANJE (mini Pokal SPAR):
1. del tekmovanja: /termin tekme - sobota/:
september 2017: 23.;
2. del tekmovanja / 2 termina tekem - sobota /:
oktober 2017: 07., 21.;
3. del tekmovanja / 2 termina tekem - sobota /:
november 2017: 04., 18.;
4. del tekmovanja / 2 termina tekem - sobota /:
december 2017: 02., 16.;
5. del tekmovanja / 2 termina tekem - sobota /:
januar 2018: 06., 20.;
6. del tekmovanja / 2 termina tekem – četrtek, sobota /:
januar 2018: 31. (sreda)
februar 2018: 03.;
zaključni tekmi /nedelja /:
februar 2018: 11.;
8. DEKLETA U13 v sezoni 2017 / 2018
(igralke rojene od 1. 1. 2005 do vključno 31. 12. 2008)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
Klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v državnem prvenstvu v 1. SKL IN pokalnem tekmovanju.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa do četrtka, 14. 9. 2017.
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA – LIGAŠKO TEKMOVANJE
a.
1. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
september 2017: 30.
oktober 2017: 14., 28.;
november 2017: 11.;
f.
2. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
november 2017: 25.;
december 2017: 09.;
januar 2018: 06., 13.;
b.
3. del tekmovanja /4 termini - sobota/:
januar 2018: 27.;
februar 2018: 03., 10.;
c.
marec 2018: 03., 17 (RT/.;
zaključni turnir /1 dan - sobota /:
marec 2018., 24..
III. PREDVIDEN KOLEDAR TEKMOVANJA – MINI POKAL DEKLETA U13
A.
POKALNO TEKOVANJE (Mini pokal deklet):
a.
1. del tekmovanja / 1 termin tekme - sobota /:
september 2017: 23 /RT/.;
b.
2. del tekmovanja / 2 termina tekem - sobota /:
oktober 2017: 07., 21.;
c.
3. del tekmovanja / 2 termina tekem - sobota /:
november 2017: 04 /RT/., 18.;
december 2017: 02.;
d.
4. del tekmovanja / 2 termina tekem - sobota /:
december 2017: 16., 23. /RT/;
januar 2018: 20.;
e.
5. del tekmovanja / 2 termina tekem – sreda, sobota /:
februar 2018: 14., 17,;
f.
zaključni tekmi /1 dan nedelja /:
marec 2018: 11..
9. FANTJE U11 v sezoni 2016 /2017
(igralci rojeni od 1. 1. 2007 do vključno 31. 12. 2010)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v tekmovanju;
b. komisar lige bo v mesecu oktobru 2017 ponovno pozval klube k prijavi/odjavi ekipe za sodelovanje v
tekmovanju.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa do torka, 12. 12. 2017.
Registracijska komisija posreduje tehnična navodila klubom do četrtka 5. 10. 2017.
III. POGOJI ORGANIZACIJE TEKME PRILAGOJENI STAROSTNI KATEGORIJI:
a.
višina koša je 260 cm;
b.
igralna žoge je žoga št. 5.
IV. PREDVIDENI TERMINI:
a.
1. del tekmovanja / termini tekem - nedelja/:
januar 2018: 21.;
februar 2018: 04., 10. /sobota - RT/;
marec 2018: 18.;
b.
2. del tekmovanja / termini tekem - nedelja/:
april 2018: 08., 22.;
maj 2018: 13., 27.;
10. DEKLETA U11 v sezoni 2017 / 2018
(igralke rojene od 1. 1. 2007 do vključno 31. 12. 2010)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v tekmovanju;
b. komisar lige bo v mesecu oktobru 2017 ponovno pozval klube k prijavi/odjavi ekipe za sodelovanje v
tekmovanju.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa do torka, 12. 12. 2017.
Registracijska komisija posreduje tehnična navodila klubom do četrtka 5. 10. 2017.
III. POGOJI ORGANIZACIJE TEKME PRILAGOJENI STAROSTNI KATEGORIJI:
c.
višina koša je 260 cm;
d.
igralna žoge je žoga št. 5.
IV. PREDVIDENI TERMINI:
c.
1. del tekmovanja /4 termini tekem - nedelja/:
januar 2018: 21.;
februar 2018: 04., 11. / RT/;
marec 2018: 18.;
d.
2. del tekmovanja /4 termini tekem - nedelja /:
april 2018: 08., 22.;
maj 2018: 13., 27.;
11. FANTJE U9 v sezoni 2017 /2018
(igralci rojeni od 1. 1. 2009 do vključno 31. 12. 2011)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v tekmovanju;
b. komisar lige v mesecu oktobru 2017 in januarju 2018 ponovno pozove klube k prijavi/odjavi ekipe za
sodelovanje v tekmovanju.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa do četrtka, 15. 3. 2018.
Registracijska komisija posreduje tehnična navodila klubom do četrtka, 1. 2. 2018.
III. POGOJI ORGANIZACIJE TEKME PRILAGOJENI STAROSTNI KATEGORIJI:
a. višina koša je 260 cm;
b. igralna žoge je žoga št. 5.
IV. PREDVIDENI TERMINI – sobote:
Tekmovalna komisija izvede tekmovanje v obliki festivalov prikaza znanja po posameznih področjih odvisno od
števila prijavljenih ekip in njihove regijske razdeljenosti, prav tako lahko komisar lige vključuje na iste turnirje
ekipe fantov in deklet U9:
marec 2018: 31.;
april 2018: 14.;
maj 2018: 20.;
junij 2018: 02..
12. DEKLETA U9 let v sezoni 2017 /2018
(igralke rojene od 1. 1. 2009 do vključno 31. 12. 2011)
I. PRIJAVA – sreda, 29. 3. 2017
a. klub v prijavi navede, da prijavlja ekipo za sodelovanje v tekmovanju;
b. komisar lige v mesecu oktobru 2017 in januarju 2018 ponovno pozove klube k prijavi/odjavi ekipe za
sodelovanje v tekmovanju.
II. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA:
Klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa do četrtka, 15. 3. 2018.
Registracijska komisija posreduje tehnična navodila klubom do četrtka, 1. 2. 2018.
III. POGOJI ORGANIZACIJE TEKME PRILAGOJENI STAROSTNI KATEGORIJI:
a. višina koša je 260 cm;
b. igralna žoge je žoga št. 5.
IV. PREDVIDENI TERMINI – sobote:
Tekmovalna komisija izvede tekmovanje v obliki festivalov prikaza znanja po posameznih področjih odvisno od
števila prijavljenih ekip in njihove regijske razdeljenosti, prav tako lahko komisar lige vključuje na iste turnirje
ekipe fantov in deklet U9:
marec 2018: 31.;
april 2018: 14.;
maj 2018: 20.;
junij 2018: 02..
POSEBNO OPOZORILO:
Klubi, ki želijo nastopati v mednarodnih tekmovanjih mlajših starostnih kategorij, morajo pridobiti
soglasje Generalnega sekretarja KZS.
B. NALOGE TEKMOVALNE KOMISIJE
Po preteku roka za posredovanje prijav klubov tekmovalna komisija:
a. objavi pregled vseh prijavljenih ekip in pripravi dokončen predlog koledarja tekmovanja;
b. pripravi vse potrebno za izvedbo kvalifikacij v tekmovanjih fantov U19, U17, U15 in U13 ter izvede
kvalifikacije;
c. po zaključku I. stopnje kvalifikacij v 1. SKL za fante U19 izvede žreb za II. stopnjo kvalifikacij;
d. po zaključku kvalaifikacij za ostala tekmovanja pripravi razporede tekem in jih objavi na običajen način
(klubom posreduje po e-pošti in objavi na spletni strani KZS).
C. FINANČNA DOLOČILA :
1. zneski prijavnin v tekmovalni sezoni 2016/2017 v skladu s sklepom IO KZS z dne 12.12.2011 znašajo:
fantje U19 1. SKL
430,00 EUR+DDV
fantje U19 2. SKL
250,00 EUR+DDV
dekleta U19 1. SKL
160,00 EUR+DDV
fantje U17 1. SKL
270,00 EUR+DDV
fantje U17 2. SKL
220,00 EUR+DDV
dekleta U17 1. SKL
160,00 EUR+DDV
fantje U15 1. SKL
150,00 EUR+DDV
fantje U15 2. SKL,
100,00 EUR+DDV
fantje U13, U11, U9
100,00 EUR+DDV
dekleta U15, U13, U11, U9
100,00 EUR+DDV
2. klubi so oproščeni plačila prijavnine v skladu s sklepom IO KZS z dne 12.12.2011 za nastop v kategoriji fantov
in deklet U15, U13, U11 in U9.
3. klubi so oproščeni plačila prijavnine v skladu s sklepom IO KZS z dne 20.05.2013 za nastop druge in vsake
naslednje ekipe mlajših kategorij v tekmovanju;
4. klubi, udeleženci polfinalnih, tekem za 3. mesto in finalnih tekem v kategoriji fantov U19 in U17 v tekmovalni
sezoni 2016/2017, so oproščeni plačila prijavnine;
5. klubi, udeleženci finalnih turnirjev v kategoriji deklet U19 in U17 v tekmovalni sezoni 2016/2017, so
oproščeni plačila prijavnine;
6. klubi, ki bodo prijavili sodelovanje ekipe in nato odpovedali sodelovanje ekipe v skladu z določili
Tekmovalnih propozicij:
a. v primeru izstopa ekipe pred začetkom tekmovanja in po objavljenem razporedu tekem se v skladu z
126. členom Tekmovalnih propozicij in disciplinskimi določbami Tekmovalnih propozicij (9. 2. 1.) klub
kaznuje z denarno kaznijo v višini 50 % zneska določene višine prijavnine;
b. v primeru izstopa ali izključitve ekipe med tekmovanjem v državnem prvenstvu ali pokalnem tekmovanju
(po odigranem prvem krogu tekmovanja) se v skladu z 126. členom Tekmovalnih propozicij in
disciplinskimi določbami Tekmovalnih propozicij (9. 2. 2.) klub kaznuje z denarno kaznijo v višini 100%
zneska določene višine prijavnine.
Športni pozdrav!
Jernej MOČNIK
Predsednik Tekmovalne komisije KZS
Radoslav NESTEROVIĆ
Generalni sekretar KZS