Napredna merilna infrastruktura (AMI)

Napredna merilna
infrastruktura (AMI)
Brezžična fiksna mreža
1
2
3
EverBlu je primeren za odčitavanje porabe števcev v urbanih ….
1
Podatki so ustvarjeni na števcih, ki so opremljeni z integriranimi radijskimi oddajniki.
OPREMA
Radijska komunikacija
2
EverBlu Collector-ji dnevno sprejemajo posredovane podatke od okoliških števcev. Ti podatki so
vsakodnevno shranjeni ter poslani do EverBlu Access Point centrale bodisi direktno ali z uporabo
ostalih relejnih Collector-jev.
Radijska komunikacija
3
EverBlu Access Point centrale so nameščene na osrednji lokaciji vsakega območja, tako
da so v središču radijskega brezžičnega omrežja. Centrala sprejema podatke števcev,
jih shrani ter posreduje na uporabniški FTP strežnik v določenem času (enkrat na dan) z
uporabo GPRS/LAN komunikacije.
GPRS/LAN komunikacija
5
4
FTP strežnik shranjuje podatke
5
2
1
... ali podeželskih okoljih.
6
Alarmi, povezani z blokado števcev, nepredvideno povišano porabo, nepredvidljivo
porabo omrežja in puščanja v stanovanjskih instalacijah, so posredovana
upravljavcem in službam za upravljanje omrežij, za takojšnja nadaljnja
ukrepanja.
7
EverBlu software programski paket je
glavni element pri odčitavanju, saj vodi ves
sistem sprejemanja podatkov.
Podatki se dnevno samodejno prenesejo
iz FTP strežnika za analizo operaterjem ali
za izvoz v podatkovni center, obračunski ali
aplikacijski sistem.
Podatki se samodejno filtrirajo
in posredujejo podatkovnemu
centru ali sistemu za
obračunavanje.
9
10
8
Uporabniška aplikacija za podporo
strankam je lahko uporabljena tako,
da združuje obračun in informacije o
porabi na spletnem portalu dobavitelja.
V primeru pritožb strank lahko servisni
operaterji dobavitelja prikažejo podrobne
informacije o porabi vodomera na zahtevo
(ROD) iz pisarne.
Operaterji službe za upravljanje
omrežja lahko hitro izvedejo
izračun kazalcev omrežnih učinkovitosti
ali napovedi potreb po vodi.
EverBlu pomaga upravljati dobavo vode s spremljanjem (monitoring) celovitosti
distribucijskega omrežja. Z EverBlu, dobavitelji vode lahko:
»» Zmanjšajo neobračunane vodne izgube s proaktivnim odkrivanjem puščanja v omrežju.
»» Zmanjšajo izpostavljenost odgovornostim in stroškom popravil, ki jih povzročijo puščanja v omrežju.
Za uresničevanje izzivov s katerimi se
soočajo naše stranke, je Itron razvil EverBlu,
prefinjen sistem merjenja in daljinskega
spremljanja porabe. EverBlu sistem
zagotavlja dobaviteljem, da nadzorujejo in
upravljajo dobavo in uporabo vodnih virov
uspešneje in učinkoviteje, kot kdajkoli prej.
»» Bolje upravljajo distribucijska sredstva pri pravem dimenzioniranju števcev in javljanju v primeru
napak, kot tudi pri naprednih študijah.
EverBlu omogoča bolj učinkovito pomoč strankam. Z EverBlu dobavitelji vode lahko:
»» Službi za podporo strankam, v izogib sporom, zagotavljajo račune v realnem času na podlagi
shranjenih podatkov s števcev in odčitkov števcev na zahtevo.
»» Zagotavljajo boljše zavarovanje prihodkov z bolj natančnim odčitavanjem porabe in zgodnjim
odkrivanjem zlorab, nedelujočih števcev in nenormalne porabe.
»» Povečajo učinkovitost z zmanjšanjem ročnega terenskega odčitavanja, ponovnega odčitavanja in
dodatnih postopkov v primeru vselitev / izselitev strank.
EverBlu povečuje zadovoljstvo strank. Z EverBlu dobavitelji vode lahko:
»» Predhodno obveščajo stranke glede puščanja sistema in s tem preprečujejo izdajanje visokih računov.
Prav tako omogočajo zmanjševanje vodnih izgub s 24-urno detekcijo v primeru puščanja.
»» Velikim odjemalcem zagotavljajo podrobne informacije o porabi za izpolnitev njihovih
okoljevarstvenih ciljev.
»» Povečujejo zasebnost strank z zmanjšanjem vstopov v njihove domove.
EverBlu podpira nove predpise in bodoče zahteve regulatorja. Z EverBlu dobavitelji
vode lahko:
Periodično zagotavljajo konsolidirane informacije o porabi in ključne kazalnike o učinkovitosti omrežja,
izračunanih iz dejanskih izmerjenih vrednosti.
»» Redno pripravljajo račune izključno na podlagi dejanskih odčitkov števcev in ne iz približnih ocen
in/ali akontacij.
»» Omogoča upravniku objekta, da na osnovi velike količine odčitkov z vodomerov, optimalno prilagaja
dobavo vode, z obstoječo delovno silo.
EverBlu pomaga nadzorovati porabo vode s sprotnim opazovanjem vedenja
odjemalcev. Z EverBlu dobavitelji vode lahko:
»» Upravljajo okoljevarstvene programe z nadzorovanjem skladnosti in preizkušanjem splošne
učinkovitosti programov.
»» Vplivajo na vedenje potrošnikov s povečevanjem njihove ozaveščenosti o razumni porabi vode in
spodbujanju njihovega sodelovanja pri ohranjanju okolja s spletno predstavitvijo informacij o porabi.
»» Omejujejo prekomerno porabo električne energije z zmanjševanjem povpraševanja po dobavi vode
in s tem povezane zahteve po črpanju v obdobju visokih cen energentov.
Itron je vodilno podjetje na področju zagotavljanja tehnologije globalnim energetskim in vodooskrbnim podjetjem. Naše podjetje
je največji svetovni dobavitelj tehnoloških rešitev merjenja, zbiranja podatkov in programske opreme. 8,000 podjetji po celem svetu se zanaša na
našo tehnologijo za optimizacijo oskrbe in uporabe energije in vode. Naši produkti in storitve vključujejo merilnike za električno energijo, plin, vodo
in toploto, sisteme za zbiranje podatkov in komunikacijo, vključno z avtomatskim odčitavanjem števcev (AMR) ter napredne infrastrukture meritev
(AMI); sisteme za obdelavo podatkov ter programsko opremo, kot tudi vodenje projektov, montažo ter svetovanje. Če želite izvedeti več, obiščite našo
spletno stran:: www.itron.com
Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
Itron WATER Metering
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod javorji 4
SI-1218 Komenda
9, rue Ampère
71031 Mâcon cedex
France
Telefon: +386 (0)1 830 34 70 / Fax: +386 (0)1 830 34 99
Phone: +33 3 85 29 39 00
Fax: +33 3 85 29 38 58
E-mail: [email protected] / www.enerkon.si
Medtem ko si podjetje Itron prizadeva za natančno in pravočasno zagotavljanje svojih tržnih gradiv, ne trdi, obljublja, ali garantira o točnosti, popolnosti, ali ustreznosti, in izrecno zavrača odgovornost za napake
in prezrtje v teh gradivih. Nobeno jamstvo kakršne koli vrste, implicitno, izraženo, ali po zakonu, vključujoče ampak ne omejeno na garancijsko jamstvo o ne-kršitvi pravic, naslovov, prodaje in primernosti za
določen namen, ni dano v zvezi z vsebino teh tržnih gradiv. © Copyright 2012, Itron. Vse pravice pridržane. SYS-0013.5-SLO-02.13