8.HLADILNA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 7.HLADILNA KOMORA

27.POMIVANJE
JEDILNE
POSODE
9.ZAMRZOVALNA
KOMORA
10.HLADILNA
KOMORA
ZELENJAVA
12.PISARNA
VODJA
KUHINJE
11.GROBA
PRIPRAVA
ZELENJAVE
25.POMIVANJE
KUHINJSKE
POSODE
UPORABI
23.PRIPRAVA
24.PRIPRAVA
22.HLADNA
HLADILNIKE
21.DOGOTAVLJANJE JEDI
2.MANIPULATIVNI
HODNIK
8.HLADILNA
MLEKO IN
2.MANIPULATIVNI
HODNIK
3.GARDEROBA,
WC ZAPOSLENI
KUHINJA
PERUTNINE RIB
MESA
14.PROSTOR ZA
KUHINJA
AGREGAT NA
PODESTU
10a.CENTRALNI
HLADILNI SISTEM
16.FINA PRIPRAVA
AGREGAT
18.DIETNA
KUHINJA
ZELENJAVE
7.HLADILNA
KOMORA MESO
20.JEDILNICA
ZAPOSLENI
4.PREVZEM
PAKIRANIH
PROIZVODOV
17.PRIPRAVA
1.EKONOMSKI
VHOD
19.ORGANSKI
ODPADKI
AGREGAT NA
PODESTU