Sklep UO MZKMN Goričko: ŠD Lucova

Domanjševci 68, 9206 Križevci | [email protected] | www.mz-kmn-goricko.si
MZKMN GORIČKO
DOMANJŠEVCI 68
9206 KRIŽEVCI
Upravni odbor
Datum: 25.02.2017
Številka: UO 03/22-16-17/23-16-17/24-16-17/25-16-17
Upravni odbor MZKMN Goričko je na podlagi 47. člena Disciplinskega pravilnika MZKMN Goričko,
obravnaval pritožbo zoper ŠD Lucova DK 22-16-17 (g. Daniel Lepoša), ŠD Lucova DK 23-16-17 (g. Matej
Lepoša), ŠD Lucova DK 24-16-17 (g. Stanko Lepoša) in ŠD Lucova DK 25-16-17, na izdane sklepe DK pri
MZKMN GORIČKO št. DK 22/16-17, DK 23/16-17, DK 24/16-17 in DK 25-16-17 z dne 15.12.2016.
SKLEP
1. Sklep Disciplinske komisije DK 22/16-17, DK 23/16-17, DK 24/16-17 in DK 25/16-17 z dne
15.12.2016 se s sklepom potrdi odločitev Disciplinske komisije.
2. Sklep DK MZKMN Goričko je dokončen, v kolikor se pritožnik ne pritoži na skupščino MZKMN
Goričko.
Pravni pouk: Zoper izrečen sklep je možna pritožba v roku tri (3) dni od objave tega sklepa na spletni
strani MZKMN Goričko. Pritožba se vloži na [email protected] ali pisno na naslov MZKMN
Goričko. Ob pritožbi je potrebno plačati pritožbeno takso, v višini 21 evrov, na TRR: SI56 0488 1000
3026 337 (NKBM d.d.) in dokazilo priložiti pritožbi. O pritožbi odloča skupščina MZKMN Goričko.
Podpredsednik UO MZKMN Goričko
Bojan Sukič, l.r.