klikni TUKAJ - Vrtec Tončke Čečeve

Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska cesta 43, Celje
Celje, 28. 2. 2016
V seznam so v skladu z ZJN-3 (Ur. l. RS, 51/15) uvrščena evidenčna naročila od 10.000 EUR dalje, ki so bila odddana v obdobju od 1. 4. do 31. 12. 2016.
Zap. št.
Področje javnega
naročanja
Vrsta predmeta
Naziv predmeta (opis)
1
splošno področje
blago
Čistila in čistilni pripomočki
2.
splošno področje
blago
Električna energija
Vrednost (brez
DDV v EUR)
Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
12.878 Makom Trgovina d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje
12.906 Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje