Koledar dogodkov in prireditev_februar 2017

Izdajatelj: OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Izdajatelj koledarja ne odgovarja za spremembe prireditev. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj dogodka.
DATUM
URA
NAZIV PRIREDITVE
KRAJ
27. 2. 2017 17.00 - 18.00 URA PRAVLJIC: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
28. 2. 2017
28. 2. 2017
KNJIŽNICA POLJČANE
9.30 PUSTNA POVORKA UČENCEV OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA POLJČANE POLJČANE
16.00 PUSTNI NASTOP
GLASBENA ŠOLA, ODDELEK
POLJČANE
ORGANIZATOR
KNJIŽNICA JOSIPA
VOŠNJAKA SLOV. BISTRICA
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA
KOVIČA POLJČANE
GLASBENA ŠOLA SLOV.
BISTRICA
OBVESTILA
Občina Poljčane obvešča, da bo v mesecu februarju objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu
2017.
JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE POLJČANE IN OKOLJSKEGA POROČILA
Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljskega
poročila in sicer v času od torka, 7. 2. 2017 do srede, 8. 3. 2017. Dokument bo razgrnjen v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane. Ogled gradiva je
možen vsak delovni dan občinske uprave v času od 8. do 13. ure.
Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo v sredo, 22. 2. 2017 ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, Poljčane.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se
lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na elektronski naslov: [email protected] ter pisno na naslov Občina
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan
javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in imeli jasno navedene pripombe in
predloge.
Izdajatelj: OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Izdajatelj koledarja ne odgovarja za spremembe prireditev. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj dogodka.