Marijin list, številka 10, 1. postna nedelja

MARIJIN LIST
župnije Cirkovce
5. 3. 2017
LETO 14
ŠTEVILKA 10
1. postna nedelja
GOSPOD JE NAŠ ZGLED
Evangeljski opis Jezusovega javnega delovanja se začne s krstom ob
Jordanu in s skušnjavami v puščavi. Morda se zdi čudno: Jezus, Bog in
človek, ki je prišel, da bi se svet po njem zveličal, je podvržen skušnjavam.
Je tudi on tako ranljiv, kot vsak človek? Apostol je zapisal, da je nam
postal podoben v vsem razen v grehu. Hoče nam biti enak v vsem, v vsem
biti človek, ne le v revščini jaslic in v trpljenju na Golgoti, v vseh
vrednotah, ki odlikujejo človeka, pa tudi v vsej nebogljenosti, ki človeka
spremlja od rojstva so smrti. Mar ni skušnjava, "biti skušan", nekaj, kar je
še posebej človeško? Biti v razpetosti med različnimi možnostmi, biti
postavljen pred odločitve:
- ali bom storil nekaj dobrega, ali me bo premagala moja brezbrižnost;
- ali bom v nekem trenutku zmogel toliko moči, da bom molčal, ali pa bom
z besedami, morda tudi lažnivimi, popljuval soseda?
Možnost svobodnega odločanja je korenina človeške zgodovine. Je naša
človeška veličina in je naše tveganje. V to možnost je povzeta vsa odličnost
človekove svobode, ki ga razlikuje od slehernega drugega bitja, pa tudi vsa
usodnost te enkratne odlike. V vsakomur od nas je nekaj "adamovskega",
vsak se lahko odloča za dobro ali za zlo. Naj nam bo Gospod s svojo
jasnostjo in odločnostjo zgled, naša moč in naša trdnost.
VIR: p. Metod
TRIJE KLJUČI ZA DUHOVNO RAST V POSTNEM ČASU:
Molitev: Pomislimo, koliko informacij dobimo vsak dan
preko televizije, radia, elektronske pošte, Facebooka,
Twitterja, časopisov … Kolikokrat ste priča, da se eden ali
drugi od domačih, med obrokom pogovarja po telefonu,
drugi na tablici pregleduje pošto, tretji išče na spletu podatke za šolo, …
Postni čas nas kliče, da si naredimo za postni čas načrt in življenje malo
poenostavimo. Določimo si uro za vsakodnevno jutranjo molitev. Če
damo Bogu prvo mesto že v začetku dneva, bo vse na pravem mestu. Kaj
naj molim? Odlomek iz SP; Križev pot; 10-tko RV; Obisk sv. maše, redna
jutranja molitev, …
Post: Ste slišali za stanfordski poskus s slaščicami? Psihologi so leta 1960
na univerzi v Standfordu otrokom ponudili dve možnosti; lahko bi takoj
dobili eno slaščico ali pa bi počakali petnajst minut in bi
dobili dve. Raziskave so pokazale, da je 2/3 otrok
zahtevalo slaščico takoj, le 1/3 je zmogla počakati, da so
dobili dve slaščici. Kar velja za otroke, velja tudi za vse
nas. Takojšnja zadovoljitev. Če to primerjamo s postom
in odrekanjem, vidimo, da se je Mojzes postil na gori Sinaj 40 dni, preden
je dobil 10 zapovedi. Jezus se je prav tako postil 40 dni v puščavi. Apostol
Pavel se je postil pred spreobrnjenjem itd. Vsi so se postili, ko so vedeli,
kako nas Bog blagoslavlja, kadar se odpovemo nekemu užitku, da se bolj
zbližamo z Jezusom. Post pa ni samo odpoved hrani, ampak tudi druga
odrekanja. Boljše razumevanje s sozakoncem, premagovanje jeze, nič
prigrizkov med obroki, ali med gledanjem TV, en večer v tednu brez TV,
odpoved ostrim besedam. Izberem nekaj od tega, kar bom zmogel in
vztrajam ves postni čas. Ne dvomiti, boste zmogli, saj Jezus pravi: »Za vse,
kar prosite in molite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo«
Dobra dela: Imeti moramo srce za ljudi v stiski in po svojih močeh jim
pomagati. Kaj lahko naredim? *Dajmo na stran vsa
oblačila, ki jih ne nosimo več; *Orodje in naprave, ki jih ne
uporabljamo več, podarimo Karitas, ali drugi humanitarni
organizaciji. *Postanimo botri na daljavo (v misijonih, ali
doma); *Kupi mesečno vozovnico dijaku, študentu, ki ga poznaš in veš, da
mu boš s tem pomagal; Se vam zdi, da je to pretežko? Apostol Pavel je
obžaloval, da ni uresničil dobrih namenov in je dejal: »Dobro hoteti je sicer
v moji moči, dobro delati pa ni« (Rim 7.18). Naredimo si 40-dnevni načrt
in se potrudimo biti tako disciplinirani, da ga bomo uresničili. To nam bo
pripomoglo, da bomo marsikaj v življenju spremenili na boljše.
VEČNE MOLITVE = CELODNEVNO ČAŠČENJE S.R.T.
»Dokler je človek zdrav, ima tisoč želja. Ko pa zboli pa samo eno«. Dokler
smo zdravi, bodimo hvaležni Bogu in mu to tudi pokažimo. »Če je Bog na
prvem mestu, je vse na pravem mestu«, pravi pregovor. Lepa priložnost, da
postavimo Boga na prvo mesto in mu pokažemo hvaležnost za zdravje in
vse, kar od Njega prejemamo. Čas pred Njim, ni izgubljen, ampak bogato
obrestovan. Od Njega bomo odšli pomirjeni, potolaženi, opogumljeni.
Dneva celodnevnega čaščenja sta za župnijo praznik, za župljane pa
milostni čas za zahvalo, prošnjo in slavljenje. Za »Večne molitve« bo letos
gost g. Rok Gajšek, lazarist iz Celja. Lepo Vas vabim, da se vključite v
molitveno dogajanje v cerkvi in k sv. mašam.
Torek:
Sreda:
7.30 – 8.30; sv. maša
7.30 – 8.30; sv. maša
8.30 – 10.00; starejši pevci
8.30 – 10.00; Šikole
10.00 – 11.00; sv. maša
10.00 – 11.00; sv. maša
11.00 – 12.00; Mihovce
11.00 – 12.00; Stražgonjca
12.00 – 13.00; Dragonja vas
12.00 – 13.00; Starošince
13.00 – 14.00; Cirkovce
13.00 – 14.00; Zg. Gorica
14.00 – 15.00; 3 r. (g. žpk.)
14.00 – 15.00; 4 r. (ga Milka)
15.00 – 16.00; Sp. Jablane
15.00 – 16.00; 5 r. (ga. Milka)
16.00 – 17.00; Zg. Jablane
16.00 – 17.00; Sp. Gorica
17.00 – 18.00; Pongrce
17.00 – 18.00; člani ŽK in MS
18.00 – 19.00 sv. maša
18.00 – 19.00; sv. maša in
sklep, kamor ste lepo vabljeni!
RAUŠL ANTON: Žup. v Cirkovcah od 1906 do 1938. Po odhodu g.
Černenška, je nova cerkev bila postavljena, vendar nedokončana, brez
vsake opreme in veliko dolga. Gospod Raušl, doma iz Središča ob Dravi,
je obiskoval srednjo šolo na Hrvaškem, nato za 3 leta v vojsko, kjer je bil
pod-časnik I. reda. Šele po končani vojski je študiral teologijo v MB. Po
posvečenju je bil v 13 letih na osmih župnijah kaplan. Ko je leta 1906
prišel v Cirkovce, je že imel veliko izkušenj. Najprej je zgradil nove
svinjake, saj pravi, »… da je treba najprej jesti in živeti, da lahko delamo«.
(Vir: Župnijska kronika)
ZAKONSKI JUBILANTI: Če poznate koga, ki ima letos
okroglo obletnico zakona in se ni poročil v Cirkovcah, lepo
prosim sporočite ga. Vidi, da mu pošljejo vabilo.
OZNANILA:
DAN
GODUJE
NEDELJA
5. mar.
1. postna ned.
PONEDELJEK
6. mar..
Marcijan, muč.
SVETA MAŠA ZA:
7.30 za žive in rajne župljane
9.30 Križev pot v cerkvi
10.00 za + Avgusta in Marijo Mohorko obl.
14.00 / Molitvena ura za vse farane in dobro župnije/
Lepo vabljeni!
7.30 za + starše Kaiser in Godec
TOREK
7. mar.
Perpetua in Felic. 7.30 za + Rozo in Jerneja Beranič in Dragico Brumec
10.00 za + Zinko, Franca in starše Draškovič
Celodnevno
18.00 za + Marijo Vuk obl., Franca in starše
čaščenje SRT
SREDA
8. mar.
Janez od Boga
Celodnevno
čaščenje SRT
ČETRTEK
9. mar.
PETEK
10. mar.
SOBOTA
11. mar.
NEDELJA
12. mar.
Frančiška Rim.
40+mučencev
Benedikt, škof
2. postna ned.
7.30 za + Štefana in vse Potočnikove
10.00 za + Marijo Korošec obl., Štefana, sorod. In Tomaži
18.00 Za + Marijo obl. in vse Čelanove in starše Klasinc
/Zaključek čaščenja SRT-somaševanje dek.duh./
18.00 za + Družino Draškovič
(Molitvena ura pred S.R.T. za duh. in red. poklice)
18.00 za + Franca Fingušt in + starše Salaj
Križev pot
18.00 za + starše Brglez in Robar, sestre in brata in
Justino Božovič
/Molitvena ura pred S.R.T., za družine/
7.30 za žive in rajne župljane
9.30 Križev pot
10.00 za + Angelo in Štefana Medved obl.
14.00 / Molitvena ura za vse farane in dobro župnije/
18.00 za + Karla Kosarja 30. dan
OZNANILA :
Dežurni ministrant:
GALUN ANEJ
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Strašek, žpk.; www.zupnija-cirkovce.si