Poslovanje z eRačuni s poslovnimi partnerji, bankami in javno upravo

Enostavna
eIzmenjava računov
bizBox spletna platforma za brezpapirno poslovanje
zagotavlja vse kar potrebujete za elektronsko
izmenjavo računov in drugih dokumentov.
Naroči se
S prehodom na elektronsko poslovanje z računi
prihranite čas, zmanjšate stroške obdelave računov
za do 65% in si zagotovite sledljivost v celotnem
procesu od izdaje do plačila.
Preko bizBox lahko na enostaven in enoten način
elektronsko izmenjujete vse izdane račune s
proračunskimi uporabniki in poslovnimi partnerji
ne glede na to ali partner prejema račune
elektronsko ali papirno.
bizBox omrežje je povezano z UJP, bančnimi sistemi kot drugimi slovenskimi in mednarodnimi omrežji.
Že več kot 10.000 slovenskih organizacij uporablja storitve bizBox za elektronsko izmenjavo računov. Storitve
bizBox za eIzmenjavo računov so že vključene v večino poslovno informacijskih rešitev (ERP, DMS,…) v Sloveniji.
Naroči se
ZZI rešitve za zunanjo
trgovino uporablja več
kot 300 podjetij
Do 65%
manjši stroški
Rešitve so
certificirane in v
skladu z EU predpisi
Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
t 01 5898 312
10 milijonov sporočil
izmenjanih letno
preko omrežja bizBox
f 01 5898 317
Podpora več kot 40
vrstam sporočil
e [email protected]
w gzs.si/ptz
Enostavna eIzmenjava
računov
Kaj omogoča bizBox za
eIzmenjavo računov?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zajem podatkov iz informacijskih sistemov
Priprava eRačunov z brezplačnimi bizBox orodji
Priprava vizualizacije eRačuna
Prilaganje prilog računa
Elektronsko podpisovanje računov
Avtomatska prepoznava prejemnika
Verodostojna eIzmenjava
Paketno pošiljanje računov
Elektronska dostava računov v eNabiralnike, eBanke..
Dostava eRačuna v papirni obliki
Brezplačen eNabiralnik za prejem eDokumentov
Nadzor in sledljivost elektronski izmenjavi računov
Certificirana elektronska hramba elektronsko
izmenjanih dokumentov
Naroči se
Podjetniško trgovska zbornica
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
t
f
01 5898 312
01 5898 317
e [email protected]
w gzs.si/ptz