Letni program

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE
DR. LOJZ KRAIGHER / www.nova.kudkcmf.si
PRIREDITVE ZA BOLNIKE
V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA 2 0 1 7
PRELIMINARNI PROGRAM
Mesec
Razstavljavec/ka
Dolenčeva galerija
FRANC GOLOB, akad. slikar
10.01.
07.02.
KULTURNI
PRAZNIK
07.03.
JASMINKA ĆIŠIĆ, članica LS Leon Koporc
KUD-a
Moščanska kronika
JOŽE KREGAR 041 388 514
MARIJA FLEGAR, akad. slikarka
RADKO OKETIČ, član LS Leon
Koporc KUD-a in SLOVENIJATRANSPLANT
JOŽE BARTOLJ, akad. slikar
UKCL – VČERAJ IN DANES
Prof. Glažar
DMSBZT (medicinske sestre)
DMSBZ
PAVLE ŠČURK, član LS Leon Koporc
06.06.
10.10.
07.11.
19.12.
BOŽIČNA
PRIREDITEV
VELIKONOČNA PRIREDITVE:
Malgaški pevci cerkvene glasbe iz Tržiča.
Vodja Marko Petrovič
Likovna skupina društva FRAN
GOVEKAR, Ig
julij
počitnice
05.09.
SAŠA PAVČEK, dramska igralka,
ambasadorka Slovenija-Transplanta –
umetniška beseda o transplantaciji
DMSBZ
10. maj
avgust
počitnice
MILAN PAVLIHA, Kvartet klarinetov
040 386 651
PREŠERNOV DAN – SLOVENSKA POEZIJA
DRAGA POTOČNJAK, dramska igralka
RADKO OKETIČ, član LS Leon Koporc
KUD-a
TRANSPLANTACIJSKA MEDICINA
11.4.
VELIKONOČNA
PRIREDITEV
Spremljajoči
program
Razstavljavec/ka
Taborjeva galerija
Ni programa
CECILIJA GRBEC
Ni programa
ALENKA KLEMENČIČ, članica LS Leon
Koporc
KLARA ZAJEC, CIRIUS Kamnik
LIKOVNIKI LIKOVNE SKUPINE LEON
KOPORC KUD-a KC in MF
Slike iz likovnih kolonij
LIKOVNIKI LIKOVNE SKUPINE
LEON KOPORC KUD-a KC in MF
Slike iz likovnih kolonij
BLAŽA FEČUR, JOŽE KOVAČIČ, člana LS
Leon Koporc
STAŠA KOŠAK BLUMER
LIKOVNIKI LIKOVNE SKUPINE LEON
KOPORC KUD-a KC in MF
Pregledna letna razstava
LIKOVNIKI LIKOVNE SKUPINE
LEON KOPORC KUD-a KC in MF
Pregledna letna razstava
BeJazz – Vojko Pirc 031 390 236
Godba ljubljanskih veteranov